Hierdie Sondag

09:30 Nagmaaldiens:  Ds Cornis Botha

Luk 22:7-23

19:00 Aanddiens: Ds Annelet Slazus

 

VANDAG

Deuroffer is vanoggend vir Bybelgenootskap

 09:30 Kleuterkerk: (2-5 jariges in die Jeuglokaal)

09:30 Kinderkerk: (Gr. R – Gr. 3 in die Sentrum)

Kategese groepe vir Gr.4-10 na die erediens in jul lokale

 

Jeug@6 (5 Woorde om die wêreld te verander)

 

VOLGENDE SONDAG 

09:30 Nagmaaldiens: Ds NJ Van As (Hand 10:1-11:18))

19:00  Aanddiens:  Ds Cornis Botha

 

VOORBIDDING

Marius Smith (2)

Mariana Van Dyk  (5)

Nela Kok (Les Hug)

Elsa Oliver (52)

Ria Buckle

Christo & Emmelina Gerber se dogter   Ingrid

Wilhelm & Annelie Arnold kleinkind

Jacob Dampies ( Werker)

Sakkie Van Dyk  (13)

 

MEDELYE

Ons harte gaan uit  na Jan Heystek  met die

afsterwe van sy pa

&

Anette Francis se familie met haar afsterwe

 

Teks vir die week

Ps 119:105

U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad.

Gebedsbulletin

Huisgeloof – 25 Augustus 2019       Kom sit aan…Ons is wat ons eet

 

Gesels saam

Soveel van die spesiale oomblikke in die lewe gebeur rondom tafels. Dis waar ons gesels, eet, kuier, werk en soms selfs speel. Dis ook die plek waarheen ons elke keer weer terugkom. Na ‘n lang dag by die skool of werk, of nadat ons heel middag lekker gespeel het, kom sit ons aan by die tafel. Jesus het geweet dat om saam om te eet deel is van ons bestaan. Hy het een van die mees alledaagse gebeurtenisse in ons lewe gebruik om ons vir ewig te herinner aan wie Hy is. Die Nagmaal herinner ons ook dat ons Sy navolgers is en wat ware gemeenskap is.

 

Die Nagmaal is ‘n fisiese teken wat ons herinner aan God se ewigdurende, onvoorwaardelike liefde vir ons. Wanneer ons die brood eet en wyn/sap drink, herinner dit ons dat Christus sy liggaam (brood) en sy bloed (wyn/sap) gegee het sodat ALMAL vergewe kan word en ALMAL mag deel in sy liefde.  Dis ‘n geleentheid waar ons vir ‘n oomblik nadink oor sy lyding, maar dit is ook ‘n fees wat ons vier saam met ander, juis sodat ons kan onthou dat Jesus ons almal liefhet en dat ons mekaar ook só moet liefhê.

  • Dink aan een of meer spesiale maaltye in jou lewe. Hoekom het die herinnering jou bygebly?

Lees saam

Lees Lukas 22:7-23  saam. (Julle kan selfs  uit ’n Kinderbybel lees)

Dink saam

  • Wat is die emosie wat hierdie teks by jou na vore bring. Hoekom?
  • Verbeel jouself jy was by toe Jesus die Nagmaal ingestel het. Hoe lyk dit? Hoe voel dit om daar te wees? Watter vraag sou jy vir Jesus wil vra op daardie oomblik?
  • Hoe sal jy die Nagmaal verduidelik aan iemand wat dit vir die eerste keer gaan gebruik?
  • Dink aan 5 verskillende woorde wat Nagmaal beskryf.

Bid en doen saam

Laat elkeen ‘n gebedsversoek deel en bid vir mekaar.

Kinderfokus

  • Bak brood saam as familie. Terwyl julle die brood bak gesels oor julle eerste Nagmaal ervaring of wat die Nagmaal beteken.

 

 

.Gebedsbulletin 25 Augustus 2019

“Jy kan jou gelukkig ag dat hulle niks het om jou mee te vergoed nie, want God sal jou vergoed by die opstanding van dié wat reg gedoen het”. Luk. 14:14

Sondag: Verootmoediging: Die 40-dae tema “Met Jesus aan tafel” gee ruim geleentheid vir nadink oor wat ons met Jesus sou bespreek tydens so ’n sessie. Lees weer die tafelgesprekke in Lukas 14 en gesels met die Here in u gebedstyd oor die sake waaroor u gedink het. “Daar sal mense uit die ooste en die weste kom, uit die noorde en suide en aansit by die feesmaal in die koninkryk van God” Luk. 13:29

Maandag: Barmhartigheid: Augustus is steeds barmhartigheidsmaand en u kan nog altyd een of ander  projek kies om te ondersteun. Die nood in alle sektore van die gemeenskap is hoog en terwyl u bid vir beter ekonomiese omstandighede kan u bydrae u gebed vir een of meer gesinne waarmaak.  “Toe sê Jesus vir hom; ‘Daar was ’n man wat ’n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi het…” Luk. 14:16

Dinsdag: Reën: Die damvlakke styg steeds en selfs hier deur Wellington loop die strome nog sterk. Ag, dis goed om te sien en ons dank die Here vir die ruim gawe aan die Boland. Wouter sê in Prince Albert het hulle net een koedoekoei gesien op pad na die voerplek – as ’n koedoe by die voerplek vreet, is dit droog! Vra die Here om die dele waar dit nog droog is, te seën met reën soos hier by ons. “Na ’n lang tyd, omtrent drie jaar, het die woord van die Here tot Elia gekom en gesê: …..Ek wil dit weer in die land laat reën…” 1 Kon 18:1 “Daarna sê Elia vir Agab: ‘Gaan eet eers, want ek hoor al die gedruis van die reën”. 1Kon 18:41

Woensdag: Reg en geregtigheid: Die uitspraak van regter Tolmay in die hooggeregshof in Pretoria teen die OB lui; “Jy het die armes en kwesbaarste mense in die samelewing in die steek gelaat…” en verduidelik verder watter onreg dit teenoor die gemeenskap is. Die profeet Jesaja sê, God verwag reg en geregtigheid, ons bid dat die Here die regsprekers en dié met gesag, sal toerus met insig in reg en geregtigheid sodat dit weer as waardes in ons gemeenskap gevestig kan raak.           ”Die Here die Almagtige is verhewe, Hy laat reg geskied;  die heilige God laat Hom ken as die Heilige, Hy oordeel regverdig!” Jes. 5:16

Donderdag: Onderwys: Hierdie week dank ons die Here vir toegewyde onderwysers in hul vakgebied en ander wat die tweede myl met jongmense saamstap. Bid dat die akademie weer, na die die opgewondenheid rondom interskole, prioriteit sal word met die oog op eksamens wat eersdaags kom. “Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg”. Ps. 37:5

Vrydag: Geestelike Leiers: Hulle steun op u volhardende gebed en put krag daaruit wanneer u vir hulle sê:” Ek bid vir jou”. Doen dit gereeld en bid vir hulle ’n gees van onderskeiding toe en ’n deernisvolle hart vir hulle wat soek na die waarheid. “U het my gebed verhoor!  Ek sal tot eer van u Naam getuig in die gemeente, U in die volle vergadering prys”. Ps. 22:23

Saterdag: Lofprysing: Lees asseblief Ps. 23 stadig nadenkend en loof die Here vir hierdie juweel gedig deur ’n skrywer wat die Herder persoonlik geken het. Dink daaroor na en wees stil voor die Here.

 

 

Nuus
Verjaarsdae

25 AUGUSTUS

Petro Du Toit

Ean Kearley

Suzette Riedel

26 AUGUSTUS

Dewald Coetzee

Justin Le Roux

Katryn Maritz

Michaela Smit

27 AUGUSTUS

Chris Botha

Dawie Du Toit

Otto Frielingsdorf

Ezelle Müller

28 AUGUSTUS

Marthie Baard

Janita Burger

Anita Fuls

Dirk Groenewald

29 AUGUSTUS

Deidré Britz

Sabastian Lourens

Charl Tomlinson

30 AUGUSTUS

Gideon Jansen

Riaan Kühn

Christelle Rossouw

Zander Vermeulen

Tertia Wentzel

31 AUGUSTUS

Andries Aucamp (Jnr)

Theunis Van Zyl