Hierdie Sondag

SONDAG  24 MAART 2019

 

      09:00: Oggenddiens:  Ds Annelet Slazus

                                                  (Mark 6:7-13) Saam

                     Deuroffer: Gemeentebediening

                     Geen Kategese (Vakansie)

       19:00  Aanddiens:  Ds Annelet Slazus                           

 

 

SONDAG 31 MAART 2019

09:00 Oggenddiens: Ds Hans Linde

19:00 Aanddiens: Dr Eddie Orsmo

SONDAG 14 APRIL

 

IETS OM NA UIT TE SIEN

19:30 Oggend : ‘n Monoloog oor Johannes deur prof Herman Breytenbach. Hy vertel die

evangelie volgens Johannes asof hy Johannes is.

19:00 Aand: ‘n Passiespel deur Sunfield – ‘n belewenis om te beleef.

     

KOM ONS BID VIR:

Billy du Toit (Dukes)

Jolanda du Bois (19)

Lida Joseph (52)

 Niel Schoeman (18)

 Arthur van Rhooyen (13)

Dalene Jooste se ma

Johan Nortier (3

Maritza Rautenbach

Jannie Swart (17)

Marius Smith (2)

Mariana Van Dyk (5)

Uleen Viljoen (35)

Ria Buckle

                                                                             

 

Teks vir die week

Joh 19:26-27

Toe Jesus sy moeder sien en die disssipel vir wie Hy baie lief was, wat by haar staan, sê Hy vir haar: “Daar is u seun”, Daarna sê Hy vir die dissipel:” Daar is jou Moeder.” Van daardie oomblik af het die dissipel haar in sy huis geneem.

 

Gebedsbulletin

Gebedsbulletin 24 Maart 2019

Joh. 16:7 “Tog sê Ek vir julle die waarheid: Dit is tot julle voordeel dat Ek weggaan, want as Ek nie weggaan nie, sal die Voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie, maar as Ek gaan, sal Ek Hom na julle toe stuur.”

Sondag: Verootmoediging(stilword): Vir nadenke vra ons of die Heilige Gees deur ons dit kan doen wat die Here Jesus in Joh. 16 sê?  “Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei……Hy sal My verheerlik….” Joh. 16:13 en 14

Maandag: Leraar vir die gemeente: Die beroepingsvergadering is belê vir 3 April en ons vra dat u getrou in u voorbidding sal wees, sodat die Here die beroepingsproses tot die einde sal lei. Bid dat die Kerkraad maar net ’n instrument in die hand van die Here sal wees. “In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus, die Here. Wees altyd gereed om ’n antwoord te gee aan elkeen wat van julle ’n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe”. 1 Pet. 3:15

Dinsdag: Reën: Ons het ’n heerlike koel week agter die rug terwyl daar vanaf Montagu deur die Klein-Karoo tot by Oudtshoorn werklike waternood heers. Die Here het verlede week, toe ons vra, in Beaufort West milde reën gegee, kom ons vra dit ook vir hierdie streek spesifiek.  “Dit gaan goed met mense wat hulle krag in U vind en graag na u tempel toe gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop…..en die vroeë reëns (sal)sy seëninge bring” Ps. 84:6

Woensdag: Makathini Vennootskap: Lees asseblief die afkondiging in die gemeentebulletin en bid vir Lourens en sy gesin. Bid asseblief dat ons by die vennootskap-

vergadering  konstruktief kan bydra tot die werksaamhede op die Makathini vlakte en

opbou van die gemeentes daar. “U laat hulle drink uit strome van u goedheid. U is die bron van die lewe, deur u lig lewe ons”(en sal hulle lewe!). Ps. 36:9

Donderdag:   X-sê 2019: Suid-Afrika gaan op 8 Mei weer stembus toe. Kom ons vra nou al dat die Here hierdie verkiesing  in die volgende maand of wat sal lei – dat vrede sal heers, respek vir die standpunt van teenstanders betoon sal word en dat ons die hand van die Here in die uitkoms sal sien. “Die skelms sal uitgeroei word, maar die wat hul vertroue in die Here stel, sal in besit bly van die land”. Ps. 37:9

Vrydag: Geestelike Leiers: Die kerk van Christus is van vele kante onder druk en maak staat op die voorbidding van gelowiges om in alles deur die Heilige Gees gelei te word. Inderwaarheid is die Kerk maar net instrument in die hand van die Here om sy wil bekend te maak – daarvoor is die leiding van die Heilige Gees onontbeerlik en daarsonder kan die kerk nie kerk van Christus wees nie.  “Elkeen wat dit hoor, moet luister wat die Gees vir die gemeente sê”. Openb. 2:29

Saterdag: Lofprysing:   In Ps 48 sê die Koragiete: “In hierdie stad het God Hom as

beskermer geopenbaar” bid dat dit ook in Suid-Afrika tydens die verkiesing  waar sal wees en dat alle mense dit sal ervaar. Proklameer dat die Here alleen in beheer is en dat Hy ons beskutting is. (Ps. 46:8 “Die Here, die Almagtige, is by ons, die God van Jakob is vir ons ’n beskutting”).

 

Nuus
Verjaarsdae

24 MAART

Anita Ellmann

Stoffel Pretorius

Phillip Saayman

Piet van Wyk (Snr)

25 MAART

Maryke Burger

Juanita Carstens

Hannes Fabricius

Otto Frielingsdorf

Kobus Liebenberg

Petra Nel

27 MAART

Gabriella Dippenaar

Soritha Kloppers

Gerhard Koorts

Julita Langford

Tristin Meyer

Hannes v.d. Westhuyzen

28 MAART

Theresé Conradie

Lizl Engelbrecht

Annabel Grobbelaar

Aletha Hugo

Kobus Kotze

29 MAART

Karli Bester

30 MAART

Kobus Basson (Snr)

Madelyn Goosen

Stephan Landsberg

Eddie Orsmond

William van Blerk