Hierdie Sondag

 

09:30 Oggenddiens

Ds Cornis Botha met Hugenote Koor

Luk 10:38-42

Om by die voete van Jesus te sit, is beter

 

19:00 Aanddiens

Ds NJ Van As

Waarom ‘n mens nie ‘n gebed kan doen nie!

 

VANDAG

Deuroffer is vanoggend vir TMB (Toerusting Missionêr)

09:30 Kleuterkerk (2-5jariges in Jeuglokaal) 09:30 Kinderkerk (Gr.R-Gr 3 in Sentrum)

Kategese groepe vir Gr 4-10 na die erediens in kategese lokale

 

18:00  Jeug@6 in die Sentrum

 

VOORBIDDING

Marius Smith (2)

Mariana Van Dyk  (5)

Nella Kok (Les Hug)

Piet Uys (14)

Hannes Agenbag (13)

Ria Buckle

Kobus Lotze (15)

Jeanette Ingwersen (28)

Wilhelm & Annelie Arnold kleinkind

Robin Viviers (Sunfield)

Jacob Dampies ( Werker)

Omgee Bediening (G – Voucher Projek)

Elkeen van ons , glo ek , het in ons menswees die behoefte om iemand wat minder as ons het , of dalk niks het nie , te help. Kom ons noem dit ons “omgee hart”.

Die vraag is egter hoe en tot watter mate leef ons dit en gebruik ons ons talente , tyd en geld hiervoor. Soms is ‘n eenvoudige glimlag genoeg om iemand se dag te maak. Die G-Voucher projek is aanvanklik begin om kos aan straatslapers / haweloses te bied. Intussen het straatkerk op n Sondagoggend bygekom en is ons baie hoopvol om binne die volgende paar maande nog veel meer as dit te kan doen om mense te help, ondersteun en op te lei om hul gevoel van menswaardigheid te herstel. Met n geskikte perseel sal ons die groot behoefte aan opleiding kan voorsien waar enige persoon kan kom help , wat voel God druk dit op sy hart om sy talente en ondervinding hiervoor te bebruik. Vaardigheidsaanlegte sal verseker dat minder mense geld of kos bedel en n tipe van verantwoordelikheid aanleer en uitleef.

Wat kosvoorsiening betref, word die G- Voucher projek tans gedryf deur die NG , VG en Pres. Kerke asook bydraes uit die breë gemeenskap van Wellington. Die voedselnood hier in Wellington , hetsy vir die maag, maar ook vir die gees en God se Koningskrykswerk, is slegs haalbaar indien ons as gemeentes en pu- bliek saam kan werk en ondersteuning bied soos benodig. Die idee is glad nie , soos party voel , om meer haweloosheid aan te moedig nie , inteendeel ‘n samewerkingspoging kan verseker dat die teenoorgestelde die gevolg is.

Die ligaamlike voedselvoorsiening deur G-Voucher geskied tans uit die ou posduifklub-gebou agter die info kantoor en Moederkerk. Middagetes word voorsien van Maandag tot Vrydag om 12H00 , die fondse hiervoor is vrywillige hulp en bydraes vanuit gemeentes en publiek.

Die projek moedig inwoners en besoekers van Wellington aan om nie geld of kos aan mense op straat en bedelaars te gee nie. Die projek het G-Voucher boekies teen R 30.00 per boekie met 5 eetkoepons in (R 6.00 per ete). Boekies is beskikbaar by kerkkantoor , Wilmar bouhandel asook Ronel Trailers.

Die idee is dat die persone iets moet doen vir sy etekaartjie , al is dit net om rommel op te tel , hulle moet voel hulle doen iets om die ete te kry of te verdien. Haweloses en bedelaars moet die dag wat hulle die kaartjie (ete) gaan gebruik van 8H30 tot 10H00 aanmeld by klubhuis om hul ete te bespreek vir getalle doeleindes. Goeie en voedsame etes word voorberei. Om 11H50 is kos gereed en daar word eers geestelike liedjies gesing , n boodskap gebring waarna hulle eet. Hulle moet egter sorg dat hulle voor 12H00 daar is.

Die hele projek het groot waardering vir hulp sover, die behoeftes bly egter groot. Ons moedig u graag aan om te help op enige wyse moontlik, maar ook om behoeftiges , haweloses en straatslapers in gebed aan God op te dra en asseblief ook te bid vir Wellington G-Voucher projek.

Johan Carstens (084 243 5273) is Wellington Oos Gemeente se verteenwoordiger by die projek en Toit Fourie(082 375 3244) van die Omgeebediening is ook betrokke en kan gekontak word. Voorstelle is natuurlik ook welkom

22-24 JULIE 2019

 JY WEET JY WIL DIT NIE MIS NIE!!! 

Het jy al ooit gewonder hoe God jou en jou storie, vuil hande en al, kan gebruik?Kom kuier volgende week saam by HHS waar Ivor Swartz sy getuienis kom deel. 19:00-20:00 in die skoolsaal. Hot Chocolate vanaf 18:30. Almal is welkom, nie net Blackies nie.

 

Teks vir die week

TEKS VIR DIE WEEK

2 Kor 5:17

 Iemand wat aan Christus behoort, is ‘n nuwe mens.

Die oue is verby, die nuwe het gekom.

 

Gebedsbulletin

Gebedsbulletin 21 Julie 2019

“Die Here sal sy goeie voorraadskuur, die hemel, vir jou oopmaak om vir jou land reën te gee op die regte tyd, om alles wat jy doen te seën. Dan sal jy aan baie nasies kan leen, maar self sal jy nie hoef te leen nie”. Deut. 28:12

Sondag: Verootmoediging gehoorsaamheid: Die belofte van die Here in die aanhefteks kom met ’n “as jy goed luister…. en lewe daarvolgens…”. dit noop ’n mens om te dink oor jou eie lewe en oor gehoorsaamheid aan…..Bid nadat u goed nagedink het en dank die Here vir dit wat Hy toelaat dat u mag geniet. “Die gebod is baie naby aan jou, jy kan daaroor praat, jy ken dit, jy kan daarvolgens lewe”     Deut. 30:14

Maandag: Gemeentebulletin;  Kampe: Lees en bid asseblief deur die gemeentebulletin – dra veral die kampe wat beplan word, die jeugwerk en Getuienisaksies aan die Here op. Vra die Here om die gemeente te lei op die reis deur die kwartaal sodat ons binne sy wil sal bly. “Die Here jou God sal jou lewe en die lewe van jou nageslag aan Hom wy, sodat jy Hom sal liefhê met hart en siel” Deut. 30:6

Dinsdag: Reën: Die voorsiening van veevoer deur die reëlings wat Mnr. Burre Burger  tref, gryp mense aan die hart en die welwillendheid  van mense deur skenkings by wyse van kontant, veevoer, voedsel en vervoer is merkwaardig. Terwyl ons vra dat dit in daardie gebiede sal reën, dank ons die Here vir die vrygewindheid van die wat bydra omdat hulle so geseën is. “As die goeie wil daar is en iemand gee volgens wat hy het, neem God die gawe aan. Hy verwag nie van hom wat hy nie het nie!”. 2 Kor. 8:12

Woensdag: Regering – die President:  Wanneer ons na die gebeure in die Parlement kyk dan voel dit of ons in Habakuk se tyd lewe “oral rondom my is daar ….geweld,word daar getwis en baklei”. Verlede week het ons oor bendegeweld met die Here gepraat. Kom ons bid vir die regering en by name vir Pres Ramaphosa dat “die slegte nie oor die goeie die oorhand sal kry nie”. Vra die Here vir genade en vrede en dat die beskermingsmaatreëls op die Kaapse Vlakte suksesvol sal wees.  “Die Here het geantwoord: Ek gaan nog tydens julle lewe iets doen wat julle nie sal glo as dit vir julle vertel word nie”. Hab. 1:5

Donderdag:  Wildsfees 2019: Bid asseblief saam met die reëlingskomitee dat die 2019 Wildsfees nie net ’n fondsinsameling sal wees nie, maar dat die kerk van Christus hier en in Middelburg geestelik sal groei nader aan die Here. Ons dank die Here dat ons verhouding met die Middelburg gemeente oor agt jaar gegroei het tot dierbare vriendskappe van omgee en bid vir mekaar.  Vra asseblief vir gunstige weer op 30 en 31 Augustus en da tons vriende veilig sal reis. “Ek sal My voor die oë van die nasies(gemeentes) laat ken as die groot en heilige God en hulle sal besef dat Ek die Here is”. Eseg. 38:23

Vrydag: Geestelike Leiers : Kom ons bid dat Mal 2:7 vir ons geestelike leiers waar sal wees: “’n Priester  moet met kennis kan praat, daar word verwag dat hy die volk sal kan leer wat my wil is, want hy is ’n boodskapper van die Here die Almagtige” Mal 2:7

Saterdag: Lofprysing:  Here, u woord, is volmaak, u onderwysing is betroubaar, u bevele dui die regte koers aan, u gebod is helder, u eise is goed en u bepalings is reg. Ons prys u Naam. Skrifgebed uit Ps. 19 vanaf vers 8. Lees ook deur die aanhefteks en dank die Here vir sy beloftes oor die oorvloed in sy “voorraadskuur”.

 

 

Huisgeloof – 21 Julie 2019

By Jesus se voete!

Gesels saam

Dek ‘n tafel as groep saam en gaan sit aan vir ‘n lekker ete. Terwyl julle eet gesels oor die onderstaande gedeelte.

  • Wat is jou gunsteling deel van ‘n ete-partytjie?
  • As julle gaste nooi vir ete, wat is die belangrikste dinge wat julle moet
  • onthou, reël of doen?
  • Indien Jesus die gas is wat by jou sou kom eet, hoe sal dit die dinge wat jy hierbo genoem het beïnvloed?

Lees saam

Lees Lukas 10:38-42 saam.

Dink saam

  • Met watter karakter in die teks identifiseer (soos wie is jy die meeste) jy die meeste en waarom?
  • Watter sterkpunte het ‘’n “Marta-karakter” in vandag se samelewing? En wat is die struikelblokke?
  • Wat is die dinge in jou lewe wat soms jou aandag van God afneem?
  • Hoe help Jesus in vers 41 vir Marta om weer te fokus op wat belangrik is?
  • Hoe help dit jou om te dink oor hoe jy tyd saam met God spandeer?

 

Bid en doen saam

Hierdie verhaal herinner ons daaraan om tyd saam met God te spadeer. Die gesegde lui: Ons is dikwels so besig met die dinge van die Here dat ons van die Here van die dinge vergeet.

Gesels met mekaar oor kreatiewe maniere hoe ons in ons besige daaglikse roetine kan tyd maak om meer tyd rustig saam met God te spandeer.

Dit kan eenvoudig wees soos om tydens jou jonger kinders se badtyd met hulle oor Jesus te gesels. Dalk is jy baie op die pad en kan verskeie apps of podcasts gebruik om na te luister op die pad. Een lekker toep is “Pray as you go”.

 

Kinderfokus

Nooi as gesin hierdie week iemand oor vir ete. Gesels met hulle oor die verhaal van Marta en Maria en vra hulle uit oor hoe hulle tyd met God spandeer.

 

 

Nuus
Verjaarsdae

21 JULIE

Anita Bester

Lea Dörnbrack

Angelique Goosen

Helendé Kemp

22 JULIE

Stefan Gous

Petro Nel

Carine Retief

Jannico Van Zyl

André Volschenk

23 JULIE

Jóvan Coetzee

James Hugo

Werner Van Rooyen

24 JULIE

Luzaan Bester

Jan Britz

Ulrich Fuls

Annaleen Muller

Paul Rossouw

Chris Young

25  JULIE

Annelet Slazus

Katie Janse van Rensburg

Mari Marais

Lucy Rossouw

Luzette Stemmet

27 JULIE

Hendri Botha

Marinda Ehlers

Philip Johnston

John MacKinnon

Lennert Myburgh

Susan Ochse

Olga Schemper