Hierdie Sondag

 

09:30 Oggenddiens Ds NJ van As (Hand 11:1-18)

19:00 Aanddiens   Dr  Eddie Orsmond

 

VOLGENDE SONDAG

09:30 Oggenddiens:  Ds Annelet Slazus

19:00 Kapeldiens:  By Andrew Murray Sentrum langs Hugo Rust parkeerterrein.

(Geen aanddiens in die kerk nie.)

 

VOORBIDDING

Jolanda du Bois (19)

Arthur van Rhooyen (13)

Johan Nortier (3)

Marius Smith (2)

Mariana Van Dyk (5)

Wilhelm & Annelie Arnold   kleinkind

Suzanne Steenkamp se pa en ma

 

Teks vir die week

TEKS VIR DIE WEEK

Daar is mense wat vrylik uitdeel en tog steeds meer het

daar is ander wat suinig is en tog arm word.

 

Gebedsbulletin

Gebedsbulletin 19 Mei 2019

“Toe God die krag van die wind bepaal het en die waters uitgemeet het, toe Hy vir die reën reëls gemaak het en ’n pad vir die weerlig aangewys het, toe het Hy die wysheid gesien en daarvan vertel, toe het Hy dit vasgestel en deurvors. En Hy het vir die mens gesê: ‘Om die Here te dien, dit is wysheid, om die kwaad te vermy, dit is insig’”. Job 28 vanaf vers 25.

Sondag: Verootmoediging: Dink bietjie oor die aanhefteks en gesels met die Here tydens u stiltetyd daaroor. “Om te leef soos die Here dit wil, is die krag van die opregte…” Spr. 10:29

Maandag    Gawes van die Gees:      Paulus skryf duidelik oor die Gawes van die Gees en wanneer hy sê, ‘lê julle veral daarop toe om die boodskap van God te verkondig, dan sê hy in 1 Kor 15 wat die inhoud daarvan moet wees – kom ons bid dat hierdie gawe so in die gemeente werklikheid sal word.

1 Kor 15:3  “Die belangrikste wat  ek aan julle oorgelewer het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf volgens die Skrifte, Hy is begrawe en is op die derde dag opgewek, volgens die Skrifte.. “

Dinsdag: Werk van Geopende Deure. Petrus verwys in sy brief na die wat ly omdat hulle die Here Jesus volg(ly ter wille van die evangelie) terwyl Paulus weer in Korinthiers 12 oor gelowiges as die liggaam van Christus sê, as die een lid ly, ly almal saam(vers 26).   Kom ons bid vir hulle en vir die werk van Geopende Deure asof ons saam met hulle ly. “Julle is die liggaam van Christus en afsonderlik is elkeen ’n lid daarvan”. 1Kor 12:27

Woensdag:   Verhouding met Middelburg:   Ons berei ons voor vir die Snoekfees in Middelburg (6, 7 en 8 Junie)en afgesien van die fondse wat ons insamel, wil ons ook mekaar geestelik ondersteun. Bid asseblief vir ’n veilige reis en kom ons bid vir hulle soos Paulus vir die gemeentes in Klein-Asië en vir individue gebid het- in liefde en met deernis. “Wanneer ons tot God,  die Vader van ons Here Jesus Christus  bid, dank ons Hom altyd vir julle…”Kol 1: 3

Donderdag:   Eksamentyd: Dis eksamentyd aan die einde van die kwartaal. Bid vir leerders dat hul prioriteite reg sal wees en dat hul pligsgetrou sal werk. Bid dat hul op die Here sal vertrou en die waarheid van die teks uit Job 28 hierbo sal begryp. “Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg” Ps. 37:5

Vrydag:   Geestelike Leiers:   Skakel asb een van ons geestelike leiers vandag en sê dat u vandag vir hom/haar bid. Ef 6:19 “Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde sal gee dat ek die geheimenisse van die evangelie met vrymoedigheid bekend kan maak.

Saterdag   Lofprysing

Gees van God, U lei ons,help, vertroos bevry ons,  U self tree pleitend vir ons in.

Lei ons gebede, gee ons u vrede,Volbring die werk deur U begin.   Lied 452 vers 3.

 

Nuus
Verjaarsdae

19 MEI

Stella Vermeulen

Stephan Viljoen 

20 MEI 

Jozef De Beer

Estine Hugo

Robert Riedel

Marieta Visagie

21 MEI

Pieter Baard

Liezl Bredenhand

Bernard Du Toit

Gideon Du Toit

Lynette Emslie

Hennie Engelbrecht

Pat Kellerman

Marietjie Roux

Ina Slabber

Elise Van der Westhuizen

Elicia Van Schoor

Dané Vos

22 MEI

Jeandré Visser

23 MEI

Etienne Gous

Stiaan Hugo

Carla Lochner

Juan Smith (Pikkie)

Charl van Rooyen

24 MEI

Ruan Goosen

Kobus Grobbelaar

Myra Sutton

Helene v.d Westhuizen

Surika Van Rooyen 

25 MEI

Ben Bekker

Eben Bredenkamp

Elzaan Bredenkamp

Pieta Erasmus

Michelle Munnik