Hierdie Sondag

SONDAG 12 November 2017

Offer: Vrouediens (Gemeente)

VANDAG SE PROGRAM

09:00 Oggenddiens –  Dr Hennie Van Deventer

10:00  Geen Kategese   

19:00  Aanddiens–  Dr Ryk Van Velden

PREEKBEURTE

SONDAG 19 November 2017

09:00 Oggenddiens: Prop Annelet Slazus

10:00–  Kategese afsluiting

19:00 –  Aanddiens:  Ds NJ Van As

(Bevestiging van Kerkraad)

SIEKELYS:  Mariana Geldenhuys(wyk 12),

Christo Gerber (wyk 16) Rika Visagie (wyk 50), Ammie Van Dyk (wyk  13),  6) Obie Prins (Ma) Nicolene Stander (Wyk 16), Jemona Nel (wyk 35) Martin Ackerman(Les Hug), Henry Jonker se ma, Suzette Riedel (wyk 13), Dick Grobbelaar ( Spruitrivier), Mariana Van Dyk (wyk 5), HJ Labuschagne (wyk 4),

Charles Grobbelaar (wyk 17), jannie Louw (wyk 22), Jasper Cloete (wyk  18)

 

MEDELYE:

Ons harte gaan uit na die volgende persone met die afsterwe van hul geliefde:

Moeder & Ouma

 Margie Stemmet

 

 

Teks vir die week

Gen 18:14

Is iets te buitengewoon vir die Here?

 

 

Gebedsbulletin

Gebedsbulletin 12 November 2017

Ps. 134: “Kom, prys die Here, julle almal wat Hom dien, julle wat in die nag in die tempel van die Here staan! Hef julle hande in gebed op na die heiligdom en prys die Here! Mag die Here jou seën uit Sion, Hy wat die hemel en aarde gemaak het”.

Sondag: Verootmoediging:  Hierdie week wil ons die Here loof en prys vir wie Hy is, wat Hy doen, sy getrouheid, sy oneindige liefde en sys org. Mag die Here u seën uit Sion! Wie verstandig is, moet op hierdie dinge ag gee, hulle moet let op die Here se dade van trou”. Ps. 107:43

Maandag: Graad 12 leerders: Bederf ’n graad 12 leerder met iets wat lekker is en sê vir hom/haar dat u vir graad 12’s bid. Dis ook ’n getuienis geleentheid oor die goedheid van die Here. Vra uit oor die vraestelle en bemoedig die persoon. “Ek sal my Gees uitgiet op jou kinders, my seën op jou nakomelinge”. Jes. 44:3

Dinsdag: Reën. Dit bly droog en die tafeldruif boere moet besluit; water vir die jong wingerd of vir die wingerd in drag – daar’s net nie genoeg nie! Die Here alleen besluit oor reën en sal dit weer op tyd gee, maar nou is dit eers bietjie moeilik. Praat met die Here oor die situasie en vra dat Hy Hom sal laat ken as ’n God wat voorsien. “Hy laat die wolke opkom oor die horizon, Hy maak die weerligstrale vir die reën en bring die wind te voorskyn”. Ps. 135:7

Woensdag: Moorde en ander geweld: Vandag bid ons vir die wat getref word deur moord en geweld in die familie. Hulle bly agter en moet die smart en droefheid hanteer en die lewe “face”. Bid dat die Here sy engele opdrag gee om te troos, te beskerm en krag te gee vir elke oomblik. “Hy weet waarvan ons gemaak is, Hy hou in gedagte da tons stof is”. Ps. 103:14

Donderdag: Bid vir die Regering: Dit kom voor asof die situasie in die politiek net erger raak. Gelowiges se verantwoordelikheid word nie hierdeur verskraal nie, dit neem toe! Kom ons bid gelowig dat die Here self sal ingryp en harte sal verander sodat besluitnemers met intregiteit en verantwoordelikheid sal regeer. “Here, hou valsheid vêr van my(hulle) af, leer my(hulle) u wet”. Ps. 119:29

Vrydag: Geestelike Leiers. Gesels met die Here oor die geestelike leiers in ons gemeente en bid van Hom vir hulle insig en wysheid af sodat hulle onder alle omstandighede sal weet wat die wil van die Here is en wat vir Hom goed en aanneemlik is.

Saterdag: Lofprysing: Ps. 113 sê: “ Prys, dienaars van die Here, prys die Naam van die Here! Die Naam van die Here moet geloof word, nou en vir altyd!”

 

Nuus
Verjaarsdae

12 November

Marthinus Brink

Johan Carstens

Helena Croukamp

Ernst Dörnbrack

Marie Le Roux

Attie Olivier

Christa Van Der Spuy

 

13 November

Elzaan Theart

Adele Visser

14 November

Cobus Botha

Marleze Terblanche

Pierre Terblanche

Bekker Van Niekerk

Lianne Van Rooyen

Gerrit Visser (Vissie)

 

15 November

Christine Bezuidenhout

Philip De Villiers

Danie Haupfleisch

Jeanne Human

Drikus Kotze

Estelle Malherbe

Charl Marais

Renie Matthee

Karen Van As

Mieke Viljoen

16 November

Rita Brand

Brenda Gadinger

Eunice Gildenhuys

 

17 November

GEEN

 

18 November

Marelise Droomer

Nellie Fick

Janroux Goosen

Jaco Mostert

Joey Van Zyl

FC Wiid