Hierdie Sondag

 

SONDAG 22 APRIL 2018

09:30: Oggenddiens: Ds Jan Grobbelaar ( Ps 23)

              Kategese na erediens

              Deuroffer: Gemeentehulpfonds

18:00  Tienersel (Waarom moet ek vergewe)

19:00: Aandnagmaal: Ds NJ Van As 

                                     (Van waar hy sal kom)

SONDAG – 29 APRIL 2018

09:30  Oggenddiens: Ds NJ Van As

                                    (Joh 15: 1-8)

19:00: Aanddiens: Ds NJ Van As

                               (Ek glo in die Heilige Gees)

 

Teks vir die week

 

Eseg 12:25

 Ek, die Here, sê wat Ek sê, en dit gebeur en word nie meer

uitgestel nie. In julle tyd, weerbarstige volk, sê Ek dit,

en Ek sal dit doen,

sê die Here my God.

 

Gebedsbulletin

Gebedsbulletin 22 April 2018

“Wy jou aan Hom en moenie hardkoppig wees nie. Die Here jou God, Hy alleen is God, die Here; die groot God, die magtige, wat wonderdwerke doen, wat vir niemand partydig is nie en ook nie omkoopgeld aanneem nie”. Deut. 10: 16,17

Sondag: Verootmoediging: Ons lees ook in die volgende verse dat die God van hierbo, die weduwee, die weeskind en die vreemdeling liefhet en vir hom sorg, verder “dat jy dit ook moet doen”. Dink daaroor na en besef dat God dit van my en van jou vra!

Maandag: Middelafhanklikheid: Edmund vra gereeld dat ons vir spesifieke persone moet bid omdat hul sukkel met middelafhanklikheid. Sommige kere jubel hy oor een wat tot geloof in Christus gekom het en ’n nuwe lewe begin. Bid asseblief vir die kosbare werk wat Edmund doen en dat hy die ervaring sal hê dat die Here self die werk seën en genesing gee. “Deur die geloof in sy Naam het Hy die bene van hierdie man, sterk gemaak. Die geloof wat van Hom kom, het die man volkome herstel, hier voor julle almal”. Hand 3:16

Dinsdag: Reën: Ons kan maar volhard in gebed vir reën, Moses sê in Deut. 11:13 “As julle al die gebooie wat ek vandag gee, stiptelik gehoorsaam en die Here julle God liefhet en dien met hart en siel, sal Hy vir julle land sy reën gee op die regte tyd, lente en somerreëns en julle sal koring, wyn en olie oes”.

Woensdag: Vrede op aarde! Sirië is weereens die middelpunt van konflik met die nuutste ongevalle weens chemiese wapens. Dis skrilwekkende tonele van kinders wat nie kan asem kry nie, die wêreld  is ontsteld en roep om vergelding. Kom ons bid dat daar werklik vrede in die Midde-Ooste sal kom en dat regeringleiers eerder vrede sal soek. “ASA het gedoen wat goed en reg is in die oë van die Here….Onder hom het die land vrede gehad”. 2 Kron. 14:2 en 5

Donderdag: Skakeling oor grense. Ons sukkel om effektiewe skakeling tussen die NGKerk en VGKerk te bewerkstellig. Die voorbeeld van ’n sendingkerk wat afgebreek en verskuif is (in Wellington) word gereeld genoem en gesien as struikelblok. Kom ons bid dat die Here gelowiges  sal aanvuur om te werk vir aanvaarding, versoening en eensgesindheid sodat die Kerk van Christus sy rol kan vervul. “Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees,…..Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal deur dieselfde Gees gedoop… Ons is almal van die een Gees deurdrenk!” 1 Kor. 12: 11 en 13.

Vrydag: Geestelike Leiers: Hierdie week vra ons dat die Here aan al die geestelike leiers wat aan ons gemeente toegewys is, sal seën met die liefde van die Vader, die genade van die Here Jesus en die inwoning van die Heilige Gees. “Alles wat ons doen, geliefdes, is in belang van julle geestelike opbou”.      2 Kor. 12:19

Saterdag: Lofprysing: Uit Ps. 33 “Here, wat U sê, gebeur, alles wat U doen, staan vas. U. het geregtigheid en reg lief, die hele wêreld is vol van u troue liefde!”

@@@

Nuus
Verjaarsdae

VERJAARDAE

22 APRIL

Ruben Nel

Magda Theron

Simeon Van Rooyen

23 APRIL

Annaline Haasbroek

Elaine Louw

Henco Schoeman

Arno Visser

24 APRIL

Christo Botha

Timo Cooper

Ian De Jong

Emma Grobler

Buks Oberholzer

Arné Scheepers

Theo Theart

25 APRIL

Sybil Kotzé

Daan Spamer

27 APRIL

Helena Burger

Ingrid Green

Peter Ingwersen

Louis Joubert

Annelise Marais

Franscois Viljoen

 

28 APRIL

Aldo Human

Danie Smith

Ané Visser

 

 

26 APRIL

Janu Gous

Philjé Johnston

AJ Nel

Eliana Steenkamp