Hierdie Sondag

09:00 Ds NJ Van As  (Gekoppel deur gebed)

Mat 6:5-15

 

19:00  Ds  NJ Van As

 Num 13: 26-33

 

VANDAG: LYDENSWEEK 1

Offer: Kinderkerk

Geen Kategese

 

VOORBIDDING

Edmund O’ Ehley (Patatskloof)

Jacob Dampies ( Werker)

Gert  Smith se dogter (7)

Nellie Fick se  suster (38)

Bekker Van Niekerk  (jnr)

Mariana Van Dyk (5)

Retha De Jager

Carine Retief (5)

Marius Mostert (1Noord)

Edward Jones

Koos Hugo (1)

Joan Schreuder (13)

Marguerite Liebenberg (27)

 

Roudiens : Adri de Villiers Vrydag 28 Feb om 11:00 te Sunfield

 

 

Teks vir die week

TEKS VIR DIE WEEK

Jona 2:8

Die wat op nuttelose afgode vertrou, verlaat Hom wat liefde aan hulle betoon

Gebedsbulletin

Gebedsbulletin 23 Februarie 2020

Wanneer u hierdie gebedsriglyne volg, meld u aan vir diens by die hemelse   koninkryk.

“Wanneer Ek met julle handel soos die eer van my Naam dit vereis…..sal julle besef dat Ek die Here is. Dit, Israel, sê  die Here my God”. Eseg. 20:44

Sondag: Verootmoediging: Die Naam van die Here is ’n sterk vesting en beskutting volgens die psalmdigter. Wanneer u daaroor nadink, kom u tot die besef, hier kan ek skuil en hulp vra, maar u meld ook hier aan vir diens. “Ek is begaan oor my heilige Naam……. so sê die Here: ‘Dit is nie ter wille van julle dat Ek optree nie.. maar ter wille van my heilige Naam” Eseg. 36:22

Maandag: Ontdek jou Gawes kursus: Wat ’n besondere geleentheid om vas te stel wat die Here in u belê het om diens te doen in sy koninkryk! Bid vir positiewe uitkomste en in die gemeente ’n ongekende ywer om die Here te dien. “Ek het iemand tussen hulle gesoek wat ’n muur sou bou en vir die stad in die bres sou tree dat dit nie vernietig word nie , maar Ek het niemand gekry nie”. Eseg. 22:30

Dinsdag: Reën: Op die weerprogram blitz die donderdweerwolkies hier van Upington se kant af en ons hoop so dit wil net bietjie meer Westekant toe skuif! Chrismari uit Wes-Boesmanland skryf dat die weer mooi opbou, maar dan verby trek.  Kom ons vra dat die Here ook hier sal handel soos die eer  van sy Naam vereis en dat die boere nie moedeloos sal raak nie. “Maar ek sal vertrou op die Here, ek sal wag op God wat my red. My God sal my gebed verhoor” Miga 7:7

Woensdag: Huis Andrew Murray – Hoofbestuurder: Die Beheerraad van HAM vra u voorbidding vir die aanstel van ’n bestuurshoof. Ons vra dat die Here iemand sal roep en toerus om die diens ter wille van 152 kinders hier en 70 in Moorreesburg te verrig.      “Toe het ek die Here hoor vra:’ Wie kan Ek stuur?” Jes. 6:8

Donderdag: Druiweoes: Ons sien die parsbakke heen-en-weer- hardloop en ons besef dis die vrug op die arbeid. Ons bid stilweg dat die Here die oes sal seën, die werkers vir hulle families sal kan sorg en landbou in die algemeen die ekonomie sal voed. “….steek die sekel in, want die oes is ryp, kom trap,  die parskuip is vol, die wynkuipe loop oor.” Joël 3:13

Vrydag: Geestelike Leiers: Mag die gebed van Miga van Moreset, ook die gebed van ons geestelike leiers wees: “Ek, daarenteen, het baie krag, ek het die Gees van die Here, ’n sin vir reg en die moed om….” Miga 3:8

Saterdag:  Lofprysing: ‘Inwoners van Sion, julle moet bly wees en juig tot eer van die Here julle God, want Hy het die reëns betyds laat kom, Hy het die vroeë en laat reëns soos voorheen gegee”. Joël 2:23

@@@

 

Nuus
Verjaarsdae

23 FEBRUARIE

Madrie Paxton

Pieter Terblanche

Jacomin Van der Mewe

Jolise Van der Westhuizen

24 FEBRUARIE

René Ehlers

Anneke Hauptfleisch

Joey Wessels

25 FEBRUARIE

Nina-Marie Anker

Danny Busse

Anelda Le Roux

Danie Opperman

Beatric Von Wielligh

26 FEBRUARIE

Lida Groenewald

Johan Basson

Lizelle Dörnbrack

Sonja Steenkamp

Xander Van der Merwe

27 FEBRUARIE

Siem Basson

Carien Cronje

Christelle Erasmus

Magda Jansen

Juné Wessels

28 FEBRUARIE

Bertie Mostert

Wilma Odendal

Elsabé Paxton

Lida Viljoen

Johan Volschenk

29 FEBRUARIE

Lijané Botha

Piet Uys