Hierdie Sondag

09:00

Ds Cornis Botha

Luk 18:1-8 “Wanneer ons bid”

19:00

Ds Annelet  Slazus

VANDAG

Deuroffer : ACVV (Dienssentrum)

UITNAWEEK

 

VOLGENDE SONDAG 

09:00 Oggenddiens:  Ds NJ Van As

19:00  Aanddiens:  Ds Annelet Slazus

 

VOORBIDDING

Sandra Coetzee (Uitsig)

Edmund O’ Ehley (Patatskloof)

Marius Smith (2)

Mariana Van Dyk  (5)

Ria Buckle

Wilhelm & Annelie Arnold kleinkind

Johan Nortier (03)

Daan Spamer (27)

Jacob Dampies ( Werker)

Gerda Theron (wyk 1)

Sona Johnston (28)

MEDELYE

Ons harte gaan uit na Lida Hendrikse met die afsterwe van haar pa.

 

Teks vir die week

TEKS VIR DIE WEEK  (Jes 66:13)

Soos ‘n moeder haar kind laat veilig voel, so laat Ek julle veilig voel.

Julle sal veilig voel in Jerusalem.

 

Gebedsbulletin

Gebedsbulletin 20 Oktober 2019

Ps 50:15 “ Roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp en jy sal My eer.” Wat ‘n wonderlike belofte om aan vas te hou in moeilike tye.

Sondag: Verootmoediging: Luk 4:16: Soos Sy (Jesus) se gewoonte was, het Hy op die sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. “Here Jesus, dankie dat U vir ons die volmaakte voorbeeld was om self na die sinagoge te gaan. Dankie dat ons ’n kerk het waar ons U kan ontmoet.”

Maandag: Matrieks: Die volgende paar weke is vir al ons matrieks baie belangrik, maar ook stresvol. Daarom bid ons vir hulle vir rustigheid en kalmte. Pred.10:4 se: kalmte voorkom groot foute; ons bid ook vir kalmte vir elke ouer.

Dinsdag: Reën: Jes 21:12 As julle weer kom vra, kom vra gerus, julle kan elke keer weer kom vra. Here dankie dat ons mag aanhou vra, dankie dat onsu mag vertrou vir reën in elke gebied waar dit so nodig is”

Woensdag: Plaasbasaar: Kol 3:23 Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Mag dit die gesindheid wees waarmee ons hierdie week ons laaste take afhandel.

Donderdag: Eensames: Ps 68:7 God laat eensames in ‘n huisgesin woon. Mag ons nooit vergeet om uit te reik na alleen mense nie. Wees Jesus se hande en voete.

Vrydag: Geestelike Leiers: Jer 3:15 Ek sal vir julle herders gee na my hart, en hulle sal julle verstandig en met insig lei. “Vader ons loof U vir die herders / leraars waarmee U ons geseën het. Seën hulle Here en maak hulle altyd bewus van U liefde.”

Saterdag: Lofprysing: 1 Kron 16:23 Sing tot eer van die Here, almal op aarde! Verkondig elke dag sy reddingsdade! “Here, ons bring al ons lof en eer aan U. Dankie dat ons ’n God het wat elke dag met ons bemoeienis maak. Ons loof U daarvoor!

 

 

 

Nuus
Verjaarsdae

20 OKTOBER

Adéle Brink

Tian Croukamp

Jan Grobbelaar

Lara Smith

Janu Truter

Dalena Viljoen

 

21 OKTOBER

Werner Bredenhand

Tina De Beer

Christoff Smidt

Marinda Wilmans

 

22 OKTOBER

Danie Groenewald

Mariette Lloyd

Tasha Ras

 

23 OKTOBER

Eleanor Booysen

RD Botha

Koos Du Toit

Janneke Foot

Juanita Le Roux

Katie Smit

Lesya Smit

Koos Van der Walt

Johan Van der Westhuyzen

Gerda Versluis

 

24 OKTOBER

Lana Botha

Annette De Kock

Marlene Erasmus

Sonel Kotze

Mckinnleigh Marais

Hannes Rademan

 

25 OKTOBER

Braam Hugo

Louise Olivier

Johannie Truter

Ryk Van Velden

 

26 OKTOBER

Annecke Foot

Eben Fourie

Elaine Grobbelaar

Waldo Groenewald

Pieter Le Roux