Hierdie Sondag

09:00  Ds Cornis Botha

Numeri 21:4-9

 

19:00  Kerssangdiens  Noord

Geen aanddiens

 

VANDAG: BIDDAG VIR BESKERMINGSDIENSTE

Deuroffer is vanoggend t.b.v. Kategese kampe.

 

VOLGENDE SONDAG 24 NOVEMBER

  09:00 Oggenddiens:  Ds NJ Van As (1 Tim 4:12) Belydenis van Geloof

 19:00  Gesamentlike kerssangdiens by Moedergemeente 

               GEEN AANDDIENS BY ONS

 

VOORBIDDING

Edmund O’ Ehley (Patatskloof)

Mariana Van Dyk  (5)

Johan Nortier (03)

Jacob Dampies ( Werker)

Arthur Van Rooyen (13)

Sona Johnston (28)

Deon Van der Spuy (16)

Eleena Janse van Rensburg (18)

Corrie Visser (8)

Marlize Janse van Rensburg (18)

 

MEDELYE

Ons harte gaan uit na die familie met die afsterwe van Marius Smith.

GEBORE:

Baie geluk aan CoIin en Nicole Rautenbach met die geboorte van hul baba dogtertjie

Teks vir die week

TEKS VIR DIE WEEK   (1 Kor 2:16)

Daar staan geskrywe: “Wie ken die gedagtes van die Here?

Wie sal Hom raad gee?

Maar ons, ons het die Gees van Christus

Gebedsbulletin

Gebedsbulletin 17 November 2019

Pred. 2:24 en 25 “Dit is nie aan die mens self te danke da thy kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet nie. Ek het ingesien dat dit ’n gawe uit die hand van God is. Wie kan eet,  wie kan geniet as Hy dit nie moontlik maak nie?”

Sondag: Verootmoediging: Ons is almal op een of ander wyse “besig”, toets jou besig wees aan Pred. 8:15. “Ek het vreugde aanbeveel: daar is niks beter vir die mens in hierdie wêreld nie as dat hy eet en drink en vrolik is onder al sy geswoeg tydens die lewe wat God hom in hierdie wêreld gee”. Hoe besig gaan u in hierdie week wees? – gesels daaroor in u stiltetyd met God.

Maandag: Matrieks: Seën hulle soos ons voorheen gevra het en bid dat hulle, te midde van die spanning van die eksamen, nog tyd sal vind om die lewe te geniet. “Ek het tot die insig gekom dat daar vir ’n mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet nie” Pred. 3:12(dit gaan tog so gou verby!)

Dinsdag: Reën: Dit is moeilik om te glo hoe boere na 4, 5 of 7 jaar se droogte nog kan aangaan nie; miskien lees hulle Jes. 40: 28 en 29 “Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, Skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, Hy raak nie afgemat nie en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag” . Hierdie week vra ons dat u spesifiek vir die boere in Wes-Boesmanland sal bid en dat hierdie waarheid uit die Bybe,l hulle sal bemoedig.

Woensdag: Die verskillende bedieninge – vandag Gemeentebediening: Bid asseblief saam met die Kerkraad dat die gemeente in al sy bedrywighede(dis ’n besige gemeente!) die hand van die Here sal sien en dat die Heilige Gees die leiding sal gee. “Ek wil vir julle ’n toekoms gee, ’n verwagting! Dan sal julle my aanroep, tot My kom bid en Ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra”. Jer. 29:12 en 13

Donderdag: Die Rugby Wêreldbeker:  Die Springbokke het oornag(in 80 minute!) ikone geword en almal wil hul sien, hulle hoor en aan hulle raak! Hulle word genooi om verskillende groepe toe te spreek en te vertel van hul ervarings. Ons dank die Here dat soveel van hulle nie skaam is om op die veld te bid, in hul getuienis die Here die eer te gee nie en in nederigheid die sukses aan spanwerk en gehoorsaamheid toe te skryf nie. Lang storie om maar net te vra, bid vir hulle dat die Here hulle ywerig in sy koningkryk sal gebruik. ‘Wanneer Ek my heiligheid laat blyk in wat Ek doen ………..     sal julle besef dat Ek die Here is”. Eseg. 36:23

Vrydag:Geestelike Leiers:   Hierdie week bid ons vir hulle en hulle gesinne. Vra die Here om vir hulle vrede, blydskap en vreugde te gee en ʼn ervaring van sy teenwoordigheid dag vir dag. “U omsluit my van alle kante, U neem my in besit” Ps 139:5

Saterdag: Lofprysing  “Ek wil U met my hele hart loof. Laat die gode maar hoor ; dit is tot u eer dat ek sing. Ek wil na u heilige tempel toe buig en u Naam roem om u liefde en trou, want U het u Naam en u woord bo alles gestel. Ps 138:1

 

Nuus
Verjaarsdae

18 NOVEMBER

Marelise Droomer

Nellie Fick

Jaco Mostert

Elmarie Van der Spuy

Joey Van Zyl

FC Wiid

19 NOVEMBER

Elsa Bester

Helmie Greeff

Marguerite Liebenberg

Wilma Louw

Jan Moolman

Elsabé Mostert

20 NOVEMBER

Ebeth Hugo

Simoné Munnik

Marcel Rossouw

21 NOVEMBER

Hannelene Basson

Marcel De Bruyn

René Hesse-Badenhorst

Hettie Smith

Gunter Van der Westhuizen

Corrie Versluis

22  NOVEMBER

David Basson

Zahndré Burger

Dirk Lochner (Jnr)

Lukas Swart

Nicola Swart

Aiden Van den Merwe

23 NOVEMBER

Nankie Mostert

Gert Roux

Milandi Stemmet

Jeanette Swart