Hierdie Sondag

09:30 Oggenddiens Ds  Annelet Slazus

Mal 1: Leefstyl vs. Lewe

 

19:00 Aanddiens Ds Annelet Slazus

Hand 9:10-17 (Vrees  ÷  God = Waagmoed)

 

DANKOFFERMAAND

VANDAG

JEUGDAG / VADERSDAG & NAS. DAG VIR BLINDES

Deuroffer is vanoggend vir Instituut vir blindes

Geen  Jeug@6 & Geen Kategese

 

VOORBIDDING

Joan Schreuder

Jolanda du Bois (19)

Johan Nortier (3)

Marius Smith (2)

Mariana Van Dyk (5)

Wilhelm & Annelie Arnold   kleinkind

Suzanne Steenkamp se pa en ma

 

 

 

 

 

Teks vir die week

TEKS VIR DIE WEEK

Ps. 75:2

Ons loof U, o God, ons loof U;

U is by ons,

U magtige dade moet bekend gemaak word

 

Gebedsbulletin

Nuus
Verjaarsdae

Geluk met jou verjaardag !

Mag vandag en die jaar wat voorlê gevul wees met liefde, geluk en voorspoed.

 

16 JUNIE

Olivea De Waal

Karin Kotze

Mia Marais

Zoé Nel

Christo Putter

Marius Smith

17 JUNIE

Suzette Botma

Lize Ferreira

Roux Gildenhuys

Marius Groenewald

Elize Hickman

Pé Marais

Anna Marie Mellet

Yolandé Pretorius

Dolf Stemmet

Christiaan Stemmet

Johan Visser

Margarethe Volschenk

18 JUNIE

Irene De Jong

Nico Gericke

Henriëtte Nel

Tiaan Strachan

19 JUNIE

Bea Basson

Kobus Kotze

Bakkies Smit

Ryno Van der Westhuyzen

20 JUNIE

Jannie Fourie

Rudolph Miller

Liné Nel

Hestia Smith

Kobus Swart

21 JUNIE

Stephan Kühn

Hendriko Pienaar

Margaux Reitsma

Duan Theron

Ian Van der Merwe

22 JUNIE

Steenkamp Claassen

Connor Heramb

Ryan Kruger

Hanel Loubser

Tiaan Rischbieter