Hierdie Sondag

09:00  Dr Ryk Van Velden

            (Ontvangs van emiritaat)

19:00  Ds Cornis Botha

 

VANDAG

Geen Kategese/Kinderkerk

Sin Offer: Hospitaalbearbeiding

 

VOLGENDE SONDAG: 2 FEBRUARIE 2020

 09:00    Oggenddiens: Ds Jaco Strydom (Week van vernuwing)

 19:00  Aanddiens tot en met Dinsdagaand : Ds Jaco Strydom

 

VOORBIDDING

Edmund O’ Ehley (Patatskloof)

Jacob Dampies ( Werker)

Gert  Smith se dogter

Nellie Fick se  suster

Marius Mostert

Johan Louw

Carine Retief

Deon Van der Spuy

MEDELYE

Ons harte gaan uit na die Burger familie met die afsterwe van tannie Paula Burger

 

Teks vir die week

Ps 32:8

Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg.

Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou.

Gebedsbulletin

Gebedsbulletin 26 Januarie 2020

“Hy het na die wil van die Here gevra gedurende die hele lewe van Sagaria, wat insig in die openbaring van die Here gehad het. In die tyd dat Ussia na die wil van die Here gevra het, het God dit goed laat gaan met hom” 2 Kron. 26:5

NOTA: Die jaar het reeds vêr gevorder, Januarie is amper verby. Mag die res van die jaar vir u groot seën inhou en mag u voortdurend vra na die wil van die Here, soos Ussia, hy was 16 toe hy koning geword het en het 52 jaar regeer.

Sondag: Verootmoediging:  Koning Ussia het ’n mentor gehad in die profeet Sagaria, maar toe Sagaria sterf toe dwaal hy. Wat of wie hou u staande?  Vra die Here tydens u verootmoediging.   “Ek bly altyd naby U, u hand ondersteun my” sê Dawid terwyl hy in die woestyn ronddwaal(Ps. 63:9).

Maandag:  Onderwys:  Ai, onderwys is al weer vir die verkeerde redes in die nuus. Vandalisme, protesoptogte oor verskeie redes, jong kinders wat op skoolkampe verdrink, ons wil bid; ‘Ag, Here kan dit nie maar stop nie! Sorg asb. vir ons kinders wat so kwesbaar is. Koester hulle in u liefde en genade en gee dat gestruktureerde onderwys hulle sal voorberei om ’n sinvolle bydrae te maak tot die ekonomie van ons mooi land. “Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd”. Uit Ps. 121

Dinsdag: Reën: Ja, ons gesels steeds met die Here oor reën. Ons dank die Hom vir die goeie reëns wat oor ’n wye gebied geval het en weer hoop, geloof en moed geskep het. “Inwoners van Sion, julle moet bly wees en juig tot eer van julle God, want Hy het die reën betyds laat kom, Hy het die vroeë en laat reëns soos voorheen  gegee”. Joël 2:23

Woensdag: Bejaardes: Daar is bejaardes in ons gemeenskap(en gemeente) wat vereensaam omdat hul nie gereelde besoek ontvang nie. Wil u nie oor die saak bid en by die Here hoor of u nie een of meer bejaardes kan “aanneem” vir hierdie jaar nie – die Here self sal u lei oor die mate van betrokkenheid wat Hy verwag.  “omdat ek die armes gered het wat om hulp roep, die weeskind en die wat geen helper het nie.  … ek het die hart van die weduwee bly gemaak, ek was oë vir die blindes, voete vir die kreupeles, ’n vader vir die armes….” Job 29 vanaf vers 12.

Donderdag: Ons beleërde President:  Uit nuusberigte is dit duidelik dat die druk op ons president toeneem   om die pad van geregtigheid wat hy ingeslaan te skuif. Hy vra die voorbidding van gelowiges in hierdie tye en ons vra dat die Here ook met hom goed sal laat gaan soos Hy dit gedoen het vir Ussia. “Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug!” Ps. 73:28

Vrydag: Geestelike leiers    Ons bid dat die Here aan ons geestelike leiers begrip en ʼn fyn aanvoeling sal gee om in hierdie dae van onsekerhede in ons land met wysheid, insig en vrymoedigheid die boodskap van Jesus te verkondig.      “Julle moet daarvoor op julle hoede wees. Ek het alles vir julle voor die tyd gesê”. Markus 13:22

Nuus
Verjaarsdae

26 JANUARIE

Santa Marais

27 JANUARIE

Susan Botha

Tinus Broodryk

Christopher Carstens

Marike Carstens

Petra Dunn

Ronnie Gouws

Gerhardus Koorts

Elmien Koorts

Heidi Kotzé

Liza Viljoen

28 JANUARIE

Stephan Brits

Christa De Beer

Frankie Horne

Petro Kruger

Riëtte Miller

Armandt Pretorius

Divan Pretorius

Divan Saayman

29 JANUARIE

Lizma Van den Berg

Arno Van Zyl

30 JANUARIE

Kowie Burger

Meiring Dunn

Charné Kloppers

Albert Nel

Iaan Smit

31 JANUARIE

Cassie Carstens

Adéle Jardim

Jolene Kellerman

Marius Laubscher

Hilmarie Roux

1 FEBRUARIE

Chris Bester

Cari Groenewald

Dirk-Johannes Matthee

Theo Rischbieter

Karla Skinner

Barry Stander

Monté Van Zyl

Lize-Mari Vorster