Hierdie Sondag

AFKONDIGINGS

SONDAG 21 Januarie 2018

09:00 – Oggenddiens: Ds Jan Grobbelaar

10:00 –  Kategese

18:00 –  Tienerselgroep

19:00 – Aanddiens:  Ds Jan Grobbelaar

Kerkraadvroue inligting na  oggend  erediens

 

SIEKELYS:  Daan Spamer(wyk 27), Anna Marie Tomlinson(wyk16), Sunette Laubscher se ma(Miemie), Suzette Riedel(wyk 13), Jannie Louw(wyk 22), Betz Fivas(wyk OB en Dal), Martin Ackerman, Mariana Geldenhuys(wyk 12), Eliana Steenkamp se ma, Obie Prins se ma.

 

 

 

Teks vir die week

 

Ps 46: 2

God is vir ons ‘n toevlug en ‘n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood. 

Gebedsbulletin

 

Gebedsbulletin 3 Desember 2017

“Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gely en so vir julle ’n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg”. 1 Pet. 2:21

Sondag: Verootmoediging:  Ons het gisteraand die Getuienistaak van die Kerk van Christus oordink en tot die slotsom gekom dat ons juis hiervoor geroep is. Dis vakansietyd en miskien is dit die geleentheid om met vreemdelinge hieroor te gesels.

Maandag: Die Getuienistaak van die Kerk: Bid asseblief vir die Getuienisbediening van ons kerk. Daar is heelwat aksies waar die nodige fondse ontbreek om dit tot volle potensiaal te ontwikkel. Bid asseblief saam met ons dat die boodskap van die evangelie kragtig sal werk om mense tot geloof in Christus te bring. “So sal die woord wat uit my mond kom, ook wees: dit sal nie onverrigtersake na My toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat Ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor Ek dit gestuur het”. Jes. 55:11

Dinsdag: Matrikulante: Hulle het klaar geskryf en wag in spanning vir hul uitslae. Dis ’n tyd van onsekerheid vir baie jongmense en talle pas moeilik in die tydperk van niksdoen en nie behoort. Kom ons bid vir hulle dat hulle ondersteuning sal vind in ouers en vriende. “Die arm van die Here is nie te kortom te help nie en sy oor is nie te doof om te hoor nie”. Ps. 59:1

Woensdag:  Politiek: Desember 2017 is vir die regerende party in Suid-Afrika toekomsbepalende maand met ’n verwagte onstuimige leierskap kongres. Kom ons bid dat die Here rustigheid sal bring, dat Hy politieke stabiliteit sal skep deur godsvresende leiers aan te wys. “Red u volk, Here en seën die wat aan U behoort; wees vir hulle ’n herder en sorg vir altyd vir hulle”. Ps. 28:9

Donderdag: Vakansietyd: Ons het die gewoonte om voor elke rit te bid vir veiligheid en die beskerming van die Here.( Wanneer ek karavaan sleep is daar so ’n ekstra smeking!). Kom ons bid vir almal wat ons paaie gebruik, bid dat bestuurders verantwoordelik, geduldig en waaksaam  sal wees.   “…en met God by my kon ek my pad aanhou loop en die lewenslig bly sien”. Ps. 56:14

Vrydag:  Geestelike Leiers: Hierdie week bid ons vir hulle en hulle gesinne. Vra die Here om vir hulle, ’n aangename rustyd,  vrede, blydskap en vreugde te gee en ʼn ervaring van sy teenwoordigheid dag vir dag. “U omsluit my van alle kante, U neem my in besit” Ps 139:5

Saterdag: Lofprysing  “Ek wil U met my hele hart loof. Laat die gode maar hoor ; dit is tot u eer dat ek sing. Ek wil na u heilige tempel toe buig en u Naam roem om u liefde en trou, want U het u Naam en u woord bo alles gestel. Ps 138:1

 

Nuus
Verjaarsdae

VERJAARDAG

Ons wens almal wat in die week verjaar ‘n Geseënde Verjaardag toe.  Mag dit ‘n mooi jaar wees vir elke een.

14 Januarie 2018

Piet Bezuidenhout

Nicolaas De Beer

Riëtte Myburgh

Schalk Van Der Spuy

Danielle Van Zyl

Estelle Viljoen

 

15 Januarie 2018

Wilma Busse

Jana Prins

Paul Stemmet

Elsabé Van Eeden

Tertius Viljoen

 

16 Januarie 2018

Kobus Basson

Cecile Bindemann

Pieter Du Plessis

TC Gous

Louise Grobler

Amy Hurter

Anilda Van der Merwe

André Visser

 

17 Januarie 2018 

Tanya Dammert

Charmaine Foot

Marieta Lotz

JC Muller

Christine Oberholzer

Francouis Steenkamp

Niekie Van der Merwe

Elias Vermeulen

18 Januarie 2018

Erna Coetzee

Brenda Groenewald

Mariana Jones

Konrad Nelson

Johan Smith

Mariëtte Viljoen

 

19 Januarie 2018

Marina Botha

Leoné Croukamp

Pierre Stemmet

 

20 Januarie 2018

 

Niel Du Plessis

Ester Du Plessis

Willie Hough

Ciska Marais

Paul Maritz