Hierdie Sondag

 

SONDAG 19 Augustus 2018     

09:30  Oggenddiens: Ds NJ Van As (1 Pet 2:4-9)

              Priester 1: (Atlete vir Christus)

              Deuroffer: Atlete vir Christus

              Kategese na erediens 

 

17:30  Discovery Biblestudy : Dr Ryk Van Velden

                                                           (In konsistorie)

18:00  Tienerselgroep                          

19:00: Aanddiens: Ds Jan Grobbelaar

                                 (Joh 6:51-58)

 

SONDAG – 26 Augustus 2018

09:30  Oggenddiens: Ds Jan Grobbelaar

                                    (Num 6: 22-27) Priester 2                                            

19:00: Aanddiens: Ds NJ van As

                                    (Joh 6:56-69)                           

 

           

KOM ONS BID VIR:

SIEKELYS:  

Arthur Van Rooyen(13), Rida Crouse(Silwerkruin) , Celia Steenkamp se broer

 

MEDELYE:

Ons harte gaan uit na die volgende

Persone:

Johan Labuschagne

met die afsterwe van hul

Suster

                                                    

 

                         

 

Teks vir die week

 

Ps 92: 2-3

Dit is goed om die Here te loof, om u Naam te besing, Allerhoogste om elke môre van u liefde te getuig, en elke aand van u trou

Gebedsbulletin

 

Gebedsbulletin 19 Augustus 2018

“Dit is nie aan die mens self te danke dat hy kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet nie. Ek het ingesien dat dit ’n gawe uit die hand van God is. ….Vir die mens met wie se lewe God tevrede is, gee Hy wysheid, kennis en blydskap” Pred. 2:24 en 26.

Sondag: Verootmoediging: Dink bietjie na oor die aanhefteks en dank God vir wat u het, maar ook vir wie Hy is en hoe Hy vir u sorg. “..die regverdige word met voorspoed geseën”. Spr. 13:21

Maandag: 40 Dae: Die week dink ons aan orreliste en diegene in die musiekbediening. Dink aan die optrede van die Herfsvreugdekoor en die jaarlikse Kerssangprogram. Ons bid vir elkeen in die verskillende begeleidingsgroepe in die erediens en veral die leiers. “U is tog die Heilige wat woon waar die lofsange van Israel weerklink”. Ps. 22:4

Dinsdag: Reën: Hoe goed was dit nie om te lees van die stygende damvlakke nie! Ag, die Here is goed vir ons en Hy verhoor ons smeking vir reën ook vir ander plekke waar dit nog nie gereën het nie! Ons getuig saam met die skrywer van Ps. 25 “Niemand wat sy verwagting in U stel, sal beskaam word nie. Die wat nie op U vertrou nie, hulle kom in die skande”. Vers 3.

Woensdag: Ekonomie: Die waarde van die Rand daal en tegelykertyd styg die prys van

Brent-ruolie – dit is dubbele slae vir ’n reeds vuisvoos ekonomie. Die groep in KZN betoog vir ’n brandstofprys van onder R10/Liter. Oor die dinge kan ons maar net by die voete van ons Here sit en krag put uit die seker wete dat die Prediker as wyse man die waarheid beet het hierbo en die psalm skrywer in Ps. 33:18 “Dit is die Here wat sorg vir die wat Hom eer, vir die wat op sy mag vertrou…..(vers 19) en hulle in die lewe hou in hongersnood”.

Donderdag: Wildsfees 2018. Vandag arriveer die besoekers uit Middelburg. Bid asseblief saam met ons dat ons die teenwoordigheid van die Here hier sal ervaar, dat die verkope

voorspoedig sal verloop en dat die verhouding tussen die twee gemeentes tot geestelike

verryking sal lei. “Die vrug van jou arbeid sal jy geniet, gelukkig en voorspoedig sal jy wees”.

Ps. 128:2

Vrydag: Geestelike Leiers: As ons saam met die Middelburgers bid vir ’n geestelike leier wat die stem van God hoor en die boodskap korrek en getrou oorbring, dan besef ons die kernrol wat so iemand in die gemeente vervul. Maak dit asseblief ’n staande item op u daaglikse gebedslys om vir geestelike leiers te bid. (Uit 40 Dae boekie – “God wat nie gesien kan word nie, gee vir ons tasbare, sigbare verteenwoordigers van Homself – sy priesters!”).

Saterdag: Lofprysing: Ons Skrifgebed kom uit Ps. 135: “Here, ek weet U is groot, U is verhewe bo alle gode. Alles wat U wil doen, dit doen U, in die hemel, op die aarde, in die see en in al die oseane. U  laat die wolke opkom oor die horizon, U maak die weerligstrale vir die reën en U bring die wind te voorskyn”.

 

Nuus
Verjaarsdae

 

19 AUGUSTUS

Norrie De Villiers

Marita Hugo

Devi Lategan (Jnr)

Eugene Marais

Nadine Müller

Morné Nel

Joey Van der Spuy

Nicola Visser

 

20 AUGUSTUS

Eileen Abrahams

Johan Erasmus

Deré Langford

Johann Rheeder

Pieter Rheeder

Hugo Van der Merwe

Mariaan Witsche

21 AUGUSTUS

Eureka Smit

Dan Swart

Johan Thiart

Christa Van Der Merwe

 

22 AUGUSTUS

Ewan Burger

Leonie Gillespie

Armand Goosen

Johan Smit

 

23 AUGUSTUS

Hanno Hendrikse

Jan Van As

 

24 AUGUSTUS

Lina Jacobs

Henk Lochner

Kobus Kotze

Willem Lucas

Belinda Marais

Johan Van Zyl

 

25 AUGUSTUS

Petro Du Toit

Miané Erasmus

Dean Kearley

Suzette Riedel