Hierdie Sondag

 

SONDAG 22 Julie 2018

09:30 Oggenddiens: Ds Jan Grobbelaar

                                      ( Efesiërs 2:11-22)

  Deuroffer: TMB (Toerusting Missionêr)

  Kategese na erediens

 18:00  Tienerselgroep 

19:00: Aanddiens: Ds Annelet Slazus

     

SONDAG – 29 JULIE 2018

09:30  Oggenddiens: Ds NJ Van As

                                    (Joh 6: 1-21)

19:00:  Aanddiens:  Ds Jan Grobbelaar

      

KOM ONS BID VIR:

SIEKELYS:  

Arthur Van Rooyen(13), Rida Crous (Silwerkruin) Johan Labuschagne se suster

 

MEDELYE:

Ons harte gaan uit na die volgende

Persone:

 

Gerda Smit

met die afsterwe van hul

Pa

 

Teks vir die week

Eksodus 14:14

Wees julle maar net kalm.

Die Here sal in julle plek veg.

Gebedsbulletin

 

Geen Gebedsbulletin a.g.v. vakansie.

Nuus
Verjaarsdae

 

 

22 JULIE

Stephan Gous

Petro Nel

Carine Retief

Jannico Van Zyl

André Volschenk

 

23 JULIE

Jóvan Coetzee

Werner Van Rooyen

Ada Venter

 

24 JULIE

Luzaan Bester

Jan Britz

Annaleen Muller

Chris Young

 

25 JULIE

Cilmie Geyer

Lucy Rossouw

Luzette Stemmet

 

27 JULIE

Hendri Botha

Marinda Ehlers

Philip Johnston

John MacKinnon

Lennert Myburgh

Susan Ochse

Olga Schemper

Annelet Slazus

 

28 JULIE

Lucia Duvenhage

Dirk Pretorius

Basie Van Wyk

Dalena Van Zyl

 

 

 

 

 

 

 

 

23 JULIE

Jóvan Coetzee

Werner Van Rooyen

Ada Venter

 

24 JULIE

 

Luzaan Bester

Jan Britz

Annaleen Muller

Chris Young

 

25 JULIE

 

Cilmie Geyer

Lucy Rossouw

Luzette Stemmet