Hierdie Sondag

 

SONDAG 12 Augustus 2018

09:30  Oggenddiens: Ds NJ Van As (Heb 1:1-2)

                                            (So sê die Here)

              Deuroffer: Vrouebegeleiding

              Geen kategese na erediens (Uitnaweek)                               

19:00: Aanddiens: Ds Annelet Slazus

                                     (Joh 6:35, 41-51)

                        Tema: (Ons is wat ons eet )

 

SONDAG – 19 Augustus 2018

09:30  Oggenddiens:  Ds NJ Van As (1 Pet 2:4-9)

                     Priester: (Atlete vir Christus)

  19:00: Aanddiens: Ds Jan Grobbelaar

 

KOM ONS BID VIR:

SIEKELYS:  

Arthur Van Rooyen(13), Rida Crouse (Silwerkruin) , Ingrid Broodryk se ma, Tinus Broodryk se ma.

                                                                  

 

                         

 

Teks vir die week

 

Luk 8:39

“Gaan terug na jou huis toe en vertel alles wat God vir jou gedoen het”

 

Gebedsbulletin

 

Gebedsbulletin 12 Augustus 2018

“Die arm van die Here is nie te kort om te help nie en sy oor is nie te doof om te hoor nie”. Jes. 59:1

Sondag: Verootmoediging: Wat ’n troosvolle vers die aanhefteks nie! Dit versterk ons vertroue om te bid, veral in onseker tye soos nou. Dink aan die stories van mense wat die waarheid van die vers bevestig oor God se goedheid in hull ewe. Dank die Here vir die bemoediging en hou dag vir dag daaraan vas. “Geloof sy die Here! Dag na dag dra Hy ons! God is ons hulp! Ps. 68:20

Maandag: 40 Dae Amp van die Gelowige: Bid asseblief vir die kleingroepe wat aan hierdie oordenkings en besprekings gaan deelneem. Bid dat die Heilige Gees nuwe toewyding sal bring, ’n beter verstaan van die roeping van gelowiges en kennis van die rykdom wat daar in die heerlike erfenis is wat vir die gelowige bestem is.”Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het….” Ef. 1:14

Dinsdag: Reën: Ons dank die Here vir die heerlike reën wat ons in Junie ontvang het huishoudelike tenke is vol en die damme word voller.  Ons vra vir die laat reëns wat so noodsaaklik is vir goeie oeste en ons vra ook vir milde reëns in gebiede waar dit nog baie droog is. “…julle moet bly wees en juig tot eer van julle God, want Hy het die reëns betyds laat kom, Hy het die vroeë en die laat reën soos voorheen gegee”.   Joël 2: 23

Woensdag: Middelburg NG gemeente:  Een van die dae ontvang ons weer die Middelburgers as gaste. Die gemeente is steeds in die beroepfase van ’n leraar en hulle versoek dat ons saam met hulle bid vir ’n herder. Vra dat die Here die besoek aan Wellington sal seën met veilige reis en sukses met die verkope. Ons droom ook dat ons twee gemeentes kan saamwerk op uitreike en in werk onder jongmense. “Saai volgens my wil en julle sal my liefde oes. Ploeg vir julle ’n nuwe land! Dit is nou die tyd om na my wil te vra sodat Ek kan kom en weldade oor julle uitgiet.” Hosea 10:12

Donderdag: Gemeentebulletin: Lees in jou stiltetyd net die Gemeentebulletin aandagtig deur en kom onder die indruk van die werksaamhede van die gemeente.Die nuwe Kerkraad moet saamgestel word. Vra die Here om jou te lei om binne die gemeente dissipel van Jesus Christus te wees. Dink aan die duisende wat nie die voorreg het om so naby medegelowiges te lewe nie. “Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk laat bekend word…”Ef. 4:10

Vrydag: Geestelike Leiers: Dank die Here vir die geestelike leiers wat die Here aan ons gemeente toegewys het. Bid asseblief vir hulle en hul gesinne vir vrede, vreugde en blymoedigheid in alles wat hul doen. “Die Here sal julle seën en julle beskerm; die Here sal tot jul redding verskyn en julle genadig wees; die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede(en vreugde) gee! Num. 6:24 – 26.

Saterdag: LofprysingGroot en wonderlik is u dade, Here God, Almagtige. Reg en betroubaar is u optrede, Koning van die nasies. Wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? U alleen is heilig!” Openb 15:3

 

 

 

 

 

 

 

Nuus
Verjaarsdae

 

12 AUGUSTUS

Marlene Ackermann

Abie Schemper

Pieter Theron

Dalene Von Molendorff

 

13 AUGUSTUS

Doreen Bekker

Elandri Coetzee

Gert Engelbrecht

Markus Fouché

André Kotzé

Mia Kotzé

Emile Lützeler

Henk Slabber

Tommie Visagie

 

14 AUGUSTUS

Evan Coetzee

Kobus Le Roux (Jnr)

Adriana Nel

Nico Vermaak

 

 

15 AUGUSTUS

Hans Gadinger

Henk Strijdom

 

16 AUGUSTUS

Ria Marais

 

17 AUGUSTUS

Ronel Buys

Hentas Kotzé

Ryno Maritz

Beate Van Niekerk

18 AUGUSTUS

Annabelle Ferreira

Tersia Theron

Reynier Van Rooyen

Jaco Visser