Hierdie Sondag

SONDAG 09 Desember 2018

 09:00: Oggenddiens:  Dr Hennie van Deventer

                                              (Ontvang van Emeritaat)

                                                                  &

                                               Belydenis van geloof

 

   Deuroffer: Noodfonds /Alimentasie

 19:00: Aanddiens:  Ds Annelet Slazus

 (Kersliedpiekniek in vierkant)

By vanaand se aanddiens gaan ons heerlik piekniek hou in die vierkant terwyl ons kersliedere sing en na die boodskap luister.  Bring u piekniekmandjie( en kinders en bure en vriende ) saam en kom eet en geniet die aand saam met medegelowiges. (As u nie wil saam eet nie en net wil saamkuier is u net so welkom).      

 

KOM ONS BID VIR:

SIEKELYS:

 Koekie Blom (10)

Mariana Van Dyk (5)

Gunter v.d. Westhuizen se ma

Eunice Gildenhuys se ma

Martin Ackerman (Les Hug)

Ammie Swart (Sakkie & Koerie Van Dyk se dogter)

Anita Le Roux (23)

Ansie Rossouw (21)

Maritza Rautenbach (41)

 

SONDAG  16 Desember  2018

09:00 Oggenddiens: Ds NJ van As (Luk3:7-18)

19:00 Aanddiens:  Ds NJ van As (Rom 12:9-21)

 

Teks vir die week

JES 9:5

VIR ONS IS ‘N SEUN GEBORE, AAN ONS IS ‘N SEUN GEGEE

HY SAL HEERS, EN HY SAL GENOEM WORD:

MAGTIGE GOD, EWIGE VADER,  VREDEVORS.

Gebedsbulletin

Gebedsbulletin vir die Desember/Januarie vakansie

Nota: Hierdie gebedsriglyne kan u in u Bybel hou en deur die hele vakansie en daarna volg. Bly voor die Here in biddende verwagting dat Hy u sal beskerm waar u ook al mag gaan, mag u sy teenwoordigheid dag vir dag ervaar. Die gebedstemas loop oor ’n week en strek tot einde Januarie 2019.

“Jy moet besef: Hy wat berge vorm en die wind skep, Hy wat sy gedagtes aan die mens bekend maak, Hy wat die dagbreek donker maak, Hy wat oor die hoogtes van die aarde gaan, sy Naam is Here, almagtige God”. Amos 4:13

Week 9 – 15 Des 2018: Kinders in Kinderhuise. In ons kinderhuis(HAM) bly daar 34 kinders (18 dogters en 16 seuns) wat nie uitgeplaas word nie. Hoewel die personeel dit vir hulle so aangenaam moontlik probeer maak, ontbreek die ervaring van ’n ouerhuis.  Dank die Here vir voogouers wat kinders neem en bid dat die 118 wat uitgeplaas is, beskerm sal word, liefde sal ervaar en menswaardig hanteer sal word. Bid vir die personeel wat die Kinderhuis(e) in die tyd beman dat hulle ook die teenwoordigheid van die Here sal ervaar.

“ Hier is ek en die kinders  wat die Here vir my gegee het. Ons is in Israel lewende getuies van die Here die Almagtige … “ Jes. 8:18

Week 16 – 22 Des 2018: Nood    Bejaardes beleef ʼn kruipende nood wanneer hul ervaar dat hul beskikbare fondse binnekort nie meer in hul basiese behoeftes kan voorsien nie. Dit is traumaties veral indien daar nie verdere moontlikhede bestaan nie. Baie gesinne sal nie ’n kersmaal kan bekostig nie, indrukwekkende projekte word, veral deur kerke, geloods om dit tog vir van die gesinne aangenaam te maak. Kom ons bid dat gelowiges die nood sal opmerk en maniere sal vind om te help.

“Ek was oë vir die blindes, en voete vir die kreupeles, ek was ʼn vader vir die armes, ek het selfs onbekendes se regsaak behartig” Job 29:15 & 16.

Week 23 – 29 Des 2018: Teen geweld teen Vroue en Kinders:  Geweld teen vroue en kinders kom in verskillende vorme voor en groot persentasies van die gebeure met beserings word nie aangemeld nie en ly slagoffers in stilte. Baie van die voorvalle kom “toevallig” te voorskyn en talle kere weier slagoffers uit vrees om klagtes te lê. Roep na die Here in gebed en smeking. Bely die sonde van die gemeenskap oor onbetrokkenheid en vrees vir vergelding en bid teen die misbruik van mag teen swakkeres. Bid vir die herstel van verhoudings in huwelike en in gesinne, dat kinders in beskermde en veilige omgewings sal opgroei. Kom ons roep uit tot die Here namens diegene wat te bang en te verwond is om na vore te kom.

Ek het iemand tussen hulle gesoek wat ..in die bres kan tree...(Eseg. 22:30

“En Hy sal voor die Here uitgaan met dieselfde gees en krag as Elia, om vaders en kinders met mekaar te versoen…” Luk. 1:17

“Jy sal ondervind dat jou woonplek veilig is en jy sal jou weiveld besoek en niks mis nie”. Job 5:24

“Leer om weer goed te doen, sorg dat daar reg geskied, gaan die verdrukker teë. Laat reg geskied aan die weeskinders, behartig die regsaak van die weduwees!”. Jes. 1:17

 Week 30 Des – 5 Jan 2019: Vrede en herstel vir die Land: Ons sluit 2018 af met besorgtheid(nie dieselfde as kommer nie). Die negatiewe beelde van geweldadige stakings, betogende massas, gebrekkige dienslewering en die manewales van “die rooi brigade”staan uit, tog is daar tekens dat mense opstaan met die oortuiging dat dit nie so kan gaan nie. Die verskillende kommissies van ondersoek ontbloot gruwelike vergrype aan staatsfondse en die hoop vlam op dat geregtigheid en waarheid sal heers.Die wêreld bid oor lang tye al vir hierdie dinge en dit gee moed om ook vir ons land te bid. Ons staatshoof erken die heerskappy van Jesus, hy soek die waarheid, hy oorweeg ander se belange , hy oorreageer nie maklik nie en jaag geregtigheid na . Bid dat die Kerk van Christus rigtinggewend sal  uitstyg bo onreg en Jesus sal proklameer as Koning oor alle heersers.

“Sal God dan nie aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot Hom roep, reg doen nie? Sal Hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle: Hy sal hulle help en gou ook!” Luk. 18:7

Week 6 – 12 Jan 2019 : Herder vir die gemeente: Die sperdatum van aansoeke of nominasies vir die pos het gesluit en nou moet die pre-advies aansoeke oorweeg. Die pre-advies (en die gemeente) is afhanklik van die leiding van die Heilige Gees indien ons die regte persoon wil vind. Bid asseblief, saam met ons, dat dit vroeg duidelik sal wees wie die Here toegerus het en hier wil plaas – en bid vir nederige gehoorsaamheid aan die leiding van die Gees. “Die Gees van die Here het deur my gepraat, ja, sy woorde was op my lippe”. 2 Sam 23:2

Week 13 – 19 Jan 2019: Onderwys.         Die jaar 2018 is met wissellende sukses afgesluit met duidelike foute in vraestelle van die Gr 12 eksterne eindeksamen met die onsekerheid van die invloed daarvan op uitslae. Kom ons begin die nuwe studiejaar op ons knieë en vra die Here om rustigheid te bring op kampusse en in die strate en duidelikheid oor die finansiering van studiegelde vir arm student.

“Mense wat opreg lewe geniet die guns van God”.  Spr. 14:9

“’n Verstandige mens is op soek na kennis” Spr. 15:14

 

Nuus
Verjaarsdae

 

BAIE GELUK MET ELKE EEN SE VERJAARDAG!!!

09 DESEMBER

 Marnus Coetzee

Lumari Gilliland

Johanna Rheeder

Anita Smith

Joàndri Strachan

 

10 DESEMBER

Karien Hertz

JJ van der Merwe

Sonja Vermeulen

 

11 DESEMBER

Natasha De Jager

Rohan Engelbrecht

Nico-Merwe Le Roux

Helmien van der Merwe

Mian Van Rooyen

 

12 DESEMBER

Christen Hanekom

Michaela Hanekom

Willie Jansen

Sujanca Matthee

Kallie Paxton

Nelius Rossouw

Herné Skinner

 

13 DESEMBER

Anine Adlem

Koos Bruyns

Daniel Du Plessis

Koos Malherbe

Louise Mostert

Juanita Truter

Joggie Van Aswegen

 

14 DESEMBER

Johan Agenbag

Juanda Carstens

Johan Labuschagne

Nico Marais

Bertus Nel

Nico Steenkamp

Reghard Steenkamp

Hendrik Swart

Niel Van Zyl

 

15 DESEMBER

Derek Ritter

Bresler Wilmans

 

16 DESEMBER

Elaine Moster

 

17 DESEMBER

Johan Blom

 

18 DESEMBER

Helena Basson

Andilucia Behm

Ben Botha

Elsje Breedt

Ronel Carstens

Melanie Crozier

Gerrit Hickman

Ollie Le Roux

Sophie Webb

 

19 DESEMER

Kyla Fouché

Jacques Le Roux

Petrus Nel

Werner Victor

 

20 DESEMBER

Suretha Grobbelaar

Anke Stander

Marina Viljoen

 

21 DESEMBER

Hendrik Cilliers

Ruben Dreyer

Sanet Du Toit

Martin Nel

Leona Vernooy

 

22 DESEMBER

Kelly Francis

Cara-Mari Kruger

Lica Van Niekerk

 

23 DESEMBER

Lucé  Basson

Petro Botha

Laurie Groenewald

Marli Jonker

Timmy Lilly

Lulu Louw

Nical Sauerman

Beryl Shepherd

Kyle Vorster

Nicolise Wessels

 

24 DESEMBER

Deon Jansen

Liezel Le Roux

Thys Odendal

 

25 DESEMBER

Suzanne Fabricius

André Smit

 

26 DESEMBER

Gerhard Bothma

Nicola Mostert

 

27 DESEMBER

Chantelle Mellet

 

28 DESEMBER

Koekie Blom

Herman Dreyer

Tiaan Ferreira

Marnus Havenga

Carine Lategan

Marietjie Nel

Sebastiaan Odendal

Karlia Saayman

 

29 DESEMBER

Martie Coetzee

Christie Droomer

Maretha Louw

Elsabe Sauerman

Karien Schoeman

Johann Swart

 

30 DESEMBER

Daan Agenbag

Charmaine Cato

Sandra Van Schalkwyk

31 JANUARIE

Christiaan Bamm

Zani Booysen

Corné Mellet

 

 01 JANUARIE

Johan Augustyn

Bernhard Behne

Hugo Van Heerden

 

02 JANUARIE

Marlize J.v. Rensburg

Dominique Kearley

Larissa Lombaard

Chantel Niemand

Petro Smith

 

03 JANUARIE

Wynand Lochner

Nico v.d. Merwe

 

04 JANUARIE

Annelize Miller

Hester Slabber

Marcel Steenkamp

Melissa Stemmet

San-Mari v.d. Merwe

 

05 JANUARIE

Adelé Abrahams

Rida Crouse

Christie Kotzé

André Mouton

Emma Rossouw

Thea v.d. Spuy

Arthur Van Rooyen

 

06 JANUARIE

Anna Hendrikse

Johan Otto