Hierdie Sondag

 

SONDAG 13 Mei 2018

09:30: Doopdiens: Ds Jan Grobbelaar  (Hand 1:15-17)

              Kategese na erediens

              Deuroffer: Vrouediens (Gemeente)

18:00  Geen Tienerselgroep                              

19:00: Aanddiens: Ds NJ Van As

              ( Onder nuwe bestuur: 2 Kor 3:18)

 

KOM ONS BID VIR:

SIEKELYS:  Quintis Widd (Uitsig Park) (Hannie Van Rooyen (14)

Ansie Rossouw (22), Poekie Truter (28), Gerrit Bester (30), Marlie Jonker (29),

Karin Koch (56), Anna Dames(Sunfield), Jannie Louw (22), Celia Steenkamp se broer)

 

 

DIE OOIEVAAR HET KOM KUIER VIR

Baie geluk aan:

Lize-Mari & Stephan Kühn met hul tweeling dogters

&

Jacomin & Martin Van der Merwe met hul seun

 

 

 

                                                               

 

SONDAG – 20 MEI  2018

09:30  Oggenddiens: Ds NJ Van As

                                        (Joh 15:26-27)

19:00:  Aanddiens: Ds Jan Grobbelaar

                         

 

Teks vir die week

 

JOH 14:16

Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ‘n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees,

 naamlik die Gees van die waarheid.

 

 

Gebedsbulletin

 

 

Gebedsbulletin 13 Mei 2018

“Ek het gesê; Saai volgens my wil en julle sal my liefde oes. Ploeg vir julle ’n nuwe land! Dit is nou die tyd om na my wil te vra sodat Ek kan kom en weldade oor julle uitgiet”. Hosea 10:12

Sondag: Verootmoediging: Tydens die Pinkster dink ons oor, sing ons van en bid ons onder leiding van die Heilige Gees. Dink na oor die rol van die Gees van God in u lewe en stel u oop vir hoe en waarheen die Gees u wil lei. Kom luister en bid saam tydens die Pinkstertyd.  “..laat die Gees julle vervul”. Ef. 5:18

Maandag: Ramadaan 15 Mei tot 14 Junie: Die feit is dat spanning vir Christene hoër kan wees in die maand van Ramadan met die streng vereistes van vas vir Moslems. Bid dat Christene die beskerming van die Heilige Gees sal ervaar in die tyd. “Die amptenare het vir Baruk gesê’ Gaan kruip weg, jy en Jeremia en niemand moet weet waar julle is nie. ….die Here het hulle weggesteek”. Jer. 36:18 en 26.

Dinsdag: Reën: Dank die Here vir die mooi neerslae wat die Wes-Kaap in die afgelope paar dae ontvang het, die strome water het gevloei. Hierin erken ons ons afhanklikheid van die Here as Voorsiener  “Dit is die Here wat sorg vir die wat Hom eer, vir die wat op sy mag vertrou…en hulle in die lewe hou in hongersnood”. Ps. 33:18

Woensdag: Libië: Daar is tans groot onsekerheid in Libië oor wie regtig in beheer van die land is. Bid dat die Here se wil sal geskied.  Bid vir stabiliteit in die land en vir vooruitgang in die ekonomie en gesondheidstelsel.  Daar is planne om later vanjaar verkiesings te hou, so bid asb. dat die regte mense verkies sal word en dat Libië meer oop vir die Evangelie sal wees.
1 Tim 1:1-4  Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir dié wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons ‘n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid.
So is dit goed en aanneemlik vir God, ons Verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.

Donderdag: Diens van Barmhartigheid: Hierdie bediening van ons kerk is tans besig om te bepaal hoe die kerk as liggaam van Christus werklik ’n verskil kan maak in die lewe van behoeftiges. Daar is tans 17 gesinne/huishoudings wat kospakkies ontvang – die uitgawe beloop ongeveer R5 000 per maand.  Die bediening besin oor die omvang van hulpverlening soos huishuur, elektrisiteit en ander dienste. Bid asseblief da tons kerk ook hierdie duidelike leiding van die Heilige Gees sal ervaar. “Ek was oë vir die blindes, voete vir die kreupeles, ’n vader vir die armes…” Job 29:15

Vrydag: Geestelike leiers: Kom ons bid dat die Here die geestelike leiers wat in Wellington-Oos diens doen, sal toerus met die gawes wat nodig is om die gemeente te dien tot die eer van God. “Nou kan ons dien in die nuwe bedeling van die Gees, nie in die ou bedeling van wetsvoorskrifte nie”. Rom 7:6

Lofprysing: Lees as lofprysing Ps. 8 “Lof aan die Skepper”

 

Nuus
Verjaarsdae

 

13 MEI

Lisa Bezuidenhout

Mariaan De Villiers

Lara De Waal

Johannes Goosen

Danell Lilly

Theoné Vermaak

Venuchka Vermeulen

14 MEI

Jeanni Botha

Kevin Lilly

Aimee Shepherd

Dewald Shepherd

Joos Van Zyl

15 MEI

Ferdi Geyer

Elias kamfer

Paula Laubscher

Hélette Müller

Johan Shepherd

Janine Van Der Merwe

16 MEI

Lienke De Leeuw

Theo Els

Jacques Erasmus

Sunette Laubscher

Santie Oberholzer

Anelda Van Zyl

17 MEI

Hanlee Geldenhuys

Gerda Jansen

Melissa Moolman

Adri  Shepherd

Banna Spammer

 

 

18 MEI

Walter Brink

Ruben Colling

Zia Janse van Rensburg

Joubert Linde

Luan Oberholzer

Gert Smith

Marius Truter

19 MEI

Stella Vermeulen

Stephan Viljoen