Hierdie Sondag

AFKONDIGINGS

SONDAG 11 Februarie 2018

Deuroffer: Badisa

VANDAG SE PROGRAM

LYDENSWEEK 1

09:00 Nagmaal – Ds Jan Grobbelaar (Mark 9:2-9)

10:00 Kategese

18:00 Tienerselgroep 

19:00 Aanddiens– Ds NJ Van As  (Gen 1 & Ps 95)

                                      (Die Almagtige)

PREEKBEURTE

SONDAG  18 FEBRUARIE 2018

09:00 – Oggenddiens: Dr Braam Hanekom

19:00 – Aanddiens: Dr Braam Hanekom

                                 

SIEKELYS:  Daan Spamer(wyk 27), Anna Marie Tomlinson(wyk16), Sunette Laubscher se ma(Miemie), Suzette Riedel(wyk 13), Jannie Louw(wyk 22), Betz Fivas(wyk O/B en Dal), Martin Ackerman, Mariana Geldenhuys(wyk 12), Dick Grobbelaar (wyk 35) Eliana Steenkamp se ma, Obie Prins se ma, Tiaan Strachan(wyk 50), Ernst Dörnbrack(wyk 4) Piet Bezuidenhout (wyk 10), Ben Bekker(wyk 45)

 

Teks vir die week

PS 40:1

Ek het gesmag na die hulp van die Here.

Hy het na my toe afgebuig en my hulpgeroep gehoor.

 

Gebedsbulletin

Gebedsbulletin 11 Februarie 2018

“Ek sal met hulle ’n verbond sluit wat vir hulle vrede sal bring. Ek laat die reëns val op die regte tyd, reëns wat voorspoed sal bring”. Eseg. 34: 25 en 26

Sondag: Verootmoediging: Die Here sê in Eseg. 34:30 “Hulle sal besef dat Ek, die Here, hulle God, by hulle is en dat hulle my volk is”. Dink daaroor na, wat laat u besef dat die Here by u is en dat u deel van sy volk is?.

Maandag: Grondbesit in S A: Grond is die kritiese faktor in voedselproduksie en die produksiekapasiteit moet a.g.v. ’n groeiende bevolking volgehou en uitgebrei word. Kom ons bid dat die Here self grondbesit in S A sal bestuur en veral die emosies daar rondom sal versag, wysheid en kalmte sal gee. Spreek die beloftes van die Here met geloof en hoop oor ons landbou gemeenskap uit en bid die seën van die Here op die landbou sektor af.  “Isak het in daardie gebied gesaai en daardie jaar het die saad honderdvoudig geskiet. Die Here het hom voorspoedig gemaak en hy het ’n ryk man geword……”. Gen. 26:12

Dinsdag: Water: Verantwoordelike aanwending: Boorgate word in toenemende mate gesink en mense maak hul sodoende in ’n mate onafhanklik van munisipale bronne. Dit kan lei tot onverantwoordelike aanwending van ’n uiters skaars hulpbron en die uitputting van ondergrondse water. Kom ons bid steeds dat die Here uitkoms sal gee en dat mense onder alle omstandighede verantwoordelik sal optree in die aanwending van enige water. “Moet tog nie aanhou kwaad wees vir ons nie, Here, moenie ons sonde vir altyd teen ons hou nie, onthou tog dat ons u volk is!” Jes. 64:9

Woensdag: Regering/Politiek: Soos ek hier skryf is die ANC-leiers in gesprek oor die toekoms van Pres Zuma – intussen spreek Mnr. Malema hom skerp uit en dreig met geweld ongeag wat die leierskorps mag besluit.  Ons vertrou op die Here en vra Hom om ook die dinge so te bestuur dat ons land en ekonomie weer kan kop optel. “Maar u Belsasar wat hom opgevolg het, u het u nie verootmoedig nie, alhoewel u dit alles weet”. Dan 5:22

Donderdag: Ons kinders:  Met die verjaardagvieringe van HAM het ons net weer onder die indruk gekom van hoe kosbaar ons kinders vir ons is. Ons het weer onder die indruk gekom dat die Here wat ons aanbid, werklik die Groot Kindervriend is. Kom ons dra kinders aan die Here op, staan by hul bed wanneer hulle slaap en seën hulle in die Naam van die Here. Kom ons volg Isak se voorbeeld: “God gee aan jou dou uit die hemel en rykdom van die aarde; koring en wyn in oorvloed – wie jou seën sal geseën wees”. Uit Gen. 27 vanaf vers 27.

Vrydag: Geestelike leiers: Ons bid dat die Here aan ons geestelike leiers begrip en ʼn fyn aanvoeling sal gee om in hierdie dae van twyfel deur baie(kyk Woensdag) met wysheid en insig die boodskap van Jesus te verkondig.      “Julle moet daarvoor op julle hoede wees. Ek het alles vir julle voor die tyd gesê”. Markus 13:22

Saterdag: Lofprysing: Ons Skrifgebed kom uit Jer 14:22 “Is daar onder die nikswerd gode van die nasies een wat laat reen, wat die hemel sy reen kan laat gee? Is dit nie U wat dit doen nie, Here ons God? Ons vertrou op U, want dit is U wat al hierdie dinge doen

Nuus
Verjaarsdae

 

VERJAARDAE

11 Februarie

Joanne Els

Arina Grobbelaar

Marilie Matthee

Michiel Van Niekerk

 

12 Februarie

Isabella Aylward

Derick Botha

Jacques Buxmann

Stephan Lombaard

Nina Ochse

Mia Stemmet

Monica Van der Walt

Hendri Van Loggerenberg

MC Van Zyl

 

13 Februarie

Derrick Abrahams

Kobus Bester

Trudie Dörnbrack

Brandon Shepherd

Sandra Theron

 

14 Februarie

Ederick Anderson

Anja Kühn

Ronel Saayman

Devan Van Zyl

 

15 Februarie

Kyle Shepherd

Marco Steenkamp

Hannah Van Schalkwyk

 

16 Februarie

Melanie Aylward

Karen Lambrechts

Umari Lategan

Ian Smith

Sakkie Theunissen

 

17 Februarie

Hendrik Kruger

Gielie Smith

Elizma Stemmet

Uleen Viljoen

Dalene Watts