Hierdie Sondag

09:30 Oggenddiens 

Ds  Annelet Slazus  (Ps 66)

“Dankbaarheidskreet”

 

18:00 Kapeldiens

By Andrew Murray  Sentrum

(Geen aanddiens  by Wellington-Oos nie)

Deuroffer is vanoggend vir Teologiese kweekskool

 

VANDAG:

Kinderdiens: Alle kleuter en kinderkerk kinders  sluit vanoggend saam met ons aan  in die oggenddiens.

18:00  Jeug@6 in die Sentrum (Ons kuier al van 17:30)

 

VOORBIDDING

Jolanda du Bois (19)

Johan Nortier (3)

Marius Smith (2)

Mariana Van Dyk (5)

Wilhelm & Annelie Arnold   kleinkind

Suzanne Steenkamp se pa en ma

 

 

Teks vir die week

TEKS VIR DIE WEEK

Luk 24:51

Terwyl Hy hulle seën, het Hy van hulle af weggegaan en is Hy in die hemel opgeneem.

 

Gebedsbulletin

Huisgeloof – 26 Mei 2019

My Dankbaarheidskreet

Gesels saam

  • Ons gebruik gebruik gereeld die woord “awesome” om iets te beskryf, maar dink ons nog ooit wat die woord beteken?
  • Kyk hoeveel sinonieme julle vir die woord “awesome” kan kry.

Lees saam

Lees Psalm 66 saam.

Dink saam

  • Gaan rustig deur die Psalm en merk elke keer as julle ‘n nuwe waarheid oor God raaklees bv. Wie is God? Hoe is God? Wat het God gedoen?
  • Gesels dan kortliks oor elk van hierdie waarhede.
  • As jy 2 waarhede uit hierdie gedeelte moet kies wat God vir jou beskryf, wat sou dit wees?
  • Op watter verskillende manier kan ons die Here loof en prys?
  • Wanneer is dit vir jou moeilik om die Here te loof?
  • Wanneer is dit vir jou maklik om die Here te loof?
  • Op watter manier loof jy graag die Here vir wie God is en wat God doen?

Bid saam

Kies enige lied wat die Here se lof besing en sing dit saam as ‘n lofgebed.

Doen saam

Van al die maniere om God te aanbid, is dankbaarheid waarskynlik die een wat die meeste misgekyk word. Van die miere tot die olifante, sien ons hoe God sy seëninge op al sy skepsels uitgestort het, maar slegs die mens beskik oor die vermoë om deur woorde en verbeelding uitting te gee aan dankbaarheid. ‘n Lewe van dankbaarheid lyk egter anders as om bloot goeie maniere te hê en dankie te sê. Die gawe van dankbaarheid word deel van ons lewe wanneer ons ten volle besef wat God vir ons uit genade gedoen het en dit ons dryfkrag word om elke dag vanuit dankbaarheid te leef.

  • Vind elke dag iets uit jou normale roetine om die Here voor te dank.

Kinderfokus

Skryf die woord “dankbaar” op stukkies papier. Loop deur julle huis en plak dit op voorwerpe wat jy dikwels as vanselfsprekend ervaar, maar eintlik voor dankbaar moet wees. Hou die papiertjies so ‘n week op die voorwerpe en herinner jouself om dankbaar te wees elke keer as jy dit sien.

 

Gebedsbulletin 26 Mei 2019

Het ek my stukkie kos alleen ge-eet en die weeskind nie ook daarvan laat eet nie?  Inteendeel  van my jeug af was ek vir die weeskind ’n pa, van my kindsdae af het ek vir die weduwee  gesorg”. Job 31:17 &18

Sondag: Verootmoediging:  Vandag dink ons aan hoe ek God se goedheid, sy genade laat land by ander. Dit is barmhartigheid uit dankbaarheid. Dink daaroor na en laat die  Heilige Gees u lei in die selfondersoek. “Dit is die Here wat sorg vir die wat Hom eer, vir die wat op sy mag vertrou …..” Ps. 33:18

Maandag: Pinkster: Tot Pinkster vier ons die lewe van die opgestane Jesus en wag en bid ons dat die Here ons weer opnuut toerus met sy Gees om ’n verskil in die wêreld te maak. Kom ons bid vir alle predikers wat in hierdie tyd met voorbereiding besig is – bid dat hulle die inspraak van die Heilige Gees sal hoor en verstaan. “Ek het die Here aangeroep en Hy het my geantwoord”. Ps. 34:5

Dinsdag: Reën: Ons is so bly oor die reën wat geval het – die strome water loop en ons voel so geseënd! Dank die Here vir sy goedheid en guns en prys Hom omdat Hy gebede verhoor en die reën gee. “Dit is nou die tyd om na my wil te vra sodat Ek kan kom en weldade oor julle uitgiet”. Hosea 10:12

Woensdag: Kabinet: Wanneer u hier lees sal die nuwe kabinet reeds aangekondig wees. Hierdie span neem besluite wat die lewensomstandighede van miljoene mense beïnvloed. Ons glo dat die Here ons land geseën het met ’n president wat die Bybel as riglyn neem – bid nou dat die kabinet as span ook hul leiding van die Here sal neem. “Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop”. Spr. 3:5 en 6.

Donderdag: Eksamentyd: Bid dat alle leerders onder aangename omstandighede kan voorberei vir die halfjaar eksamen, dat hulle pligsgetrou sal wees en op die Here sal vertrou om hul kalm te hou tydens die skrywery. “Net by God vind ek rus, van Hom kom my redding” (en wysheid). Ps. 62:2

Vrydag: Geestelike leiers: Bid asseblief dat ons geestelike leiers daagliks die leiding van die Heilige Gees sal ervaar en dat hulle die gemeente soos Petrus “vol van die Gees” sal bedien – veral in die tydperk van Pinkster en daarna.

Saterdag: Lofprysing: Ons Skrifgebed kom uit Jer 14:22 “Is daar onder die nikswerd gode van die nasies een wat laat reën, wat die hemel sy reën kan laat gee? Is dit nie U wat dit doen nie, Here ons God? Ons vertrou op U, want dit is U wat al hierdie dinge doen”.

@@@

 

 

 

 

Nuus
Verjaarsdae

19 MEI

Stella Vermeulen

Stephan Viljoen 

20 MEI 

Jozef De Beer

Estine Hugo

Robert Riedel

Marieta Visagie

21 MEI

Pieter Baard

Liezl Bredenhand

Bernard Du Toit

Gideon Du Toit

Lynette Emslie

Hennie Engelbrecht

Pat Kellerman

Marietjie Roux

Ina Slabber

Elise Van der Westhuizen

Elicia Van Schoor

Dané Vos

22 MEI

Jeandré Visser

23 MEI

Etienne Gous

Stiaan Hugo

Carla Lochner

Juan Smith (Pikkie)

Charl van Rooyen

24 MEI

Ruan Goosen

Kobus Grobbelaar

Myra Sutton

Helene v.d Westhuizen

Surika Van Rooyen 

25 MEI

Ben Bekker

Eben Bredenkamp

Elzaan Bredenkamp

Pieta Erasmus

Michelle Munnik