Hierdie Sondag

09:30  Ds NJ Van As

2 Kor 9:1-15

18:00  Ds Cornis Botha

 

VOLGENDE SONDAG  –  29 SEPTEMBER 2019

 09:30 Oggenddiens:  Ds Hans Linde

 19:00  Aanddiens:  Dr Eddie Orsmond

 

VOORBIDDING

Sandra Coetzee (Uitsig)

Edmund O’ Ehley (Patatskloof)

Marius Smith (2)

Mariana Van Dyk  (5)

Ria Buckle

Wilhelm & Annelie Arnold kleinkind

Johan Nortier (03)

Jacob Dampies ( Werker)

Sakkie Van Dyk  (13)

Boetie Cronje (32)

Myra Sutton (35)

Uleen Viljoen (Spruitrivier)

Christo Pretorius

Bernard Joubert (Les Hugenot)

Gerda Theron (wyk 1)

 

 

Teks vir die week

TEKS VIR DIE WEEK (Dan 9:6)

Ons het nie geluister na U dienaars die profete nie, wat in U naam konings,

ons leiers, ons familiehoofde en die hele bevolking aangespreek het.

 

Gebedsbulletin

Gebedsbulletin 22 September 2019

“Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg” Ps. 37:5

Sondag: Verootmoediging: Die inligting oor die rampdroogte wat groot dele van ons land in ’n wurggreep beet het, gryp ons aan die hart. Hoe praat jy die mense moed in? – nie net deur te gee nie. Op ’n manier moet ons hulle oortuig dat hulle swaarkry gedeel word deur familie oor grense heen en dat die Almagtige daarvan weet. Dink daaroor, praat met die Here oor die saak en stel vas wat u rol hierin is. “Is daar onder die nikswerd gode van die nasies een wat laat reën, wat die hemel sy reën laat gee? Is dit nie U wat dit doen nie, Here ons God? Jer. 14:22

Maandag: Plaasmark: Oor ’n bietjie meer as ’n maand vier ons fees! U sal die basaarlys vanaf u vat-5 verteenwoordiger ontvang. Vra die Here wat u daarmee moet maak en doen dit met vertroue, die Here sal sorg! Ps. 34:12 “Kom, kinders,  luister na my! Ek wil julle leer hoe om die Here te dien”.

Dinsdag: Reën:  Ons is so bly wanneer ons hoor iemand sê dat hy op sy plaas in die Karoo reën gehad het! Dit is mos wat ons vra en glo dat dit ons Here was wat gehoor en gegee het. “Ek(die Here) wil dit weer in die land laat reën”. En “Toe hulle nog praat, het die lug donker geword van die onweerswolke; die wind het opgekom en groot reëns het uitgesak”. 1 Kon 18:1 en 45

Woensdag: Geregtigheid: Omdat reg en geregtigheid by die mens ontbreek, ontbreek die liefde, trou, reg en vrede wat God gee, ook by die mens. Ons kan net in afhanklikheid bid dat die sin vir reg en geregtigheid weer in ons samelewing gevestig sal raak sodat ons in vrede met mekaar en met God kan lewe. Neem die volgende as belofte van God: “Hy sal sy reddende mag in ons land openbaar. Liefde en trou sal mekaar ontmoet, geregtigheid en vrede sal mekaar onhels; trou sal uit die aarde opspruit, geregtigheid sal uit die hemel afkom”. Ps. 85:10 – 12

Donderdag: Regering: Maak asseblief voorbidding vir die regering ’n vaste item op u gebedslys, hulle het dit nodig en God gebruik hul om sy kinders te beskerm. “Maar dit is tot voordeel van ’n land in sy geheel dat almal aan die koning onderdanig is. Pred 5:8..(en vir hom bid).

Vrydag: Geestelike Leiers:  Ons praat oor die droogte en bid vir die boere – dis reg so, maar midde-in die krisis staan die leraar(geestelike leiers) in daardie gemeenskappe as steunpilaar. Baie van hulle is jong predikante en die las is oorweldigend. Bid innig vir hulle en hul families, pleit by die Here om vir hulle ’n beskutting te wees. “Almagtige God, kyk tog uit die hemel af en ontferm U weer oor hierdie wingerdstok, neem hom weer onder u sorg. Hou u hand oor die mense wat deur U uitgekies is………..” Ps. 80:15 en 18

Saterdag: Lofprysing:  Uit Ps. 56 sê ons vir die Here dat ons vertroue net in Hom lê: “Die dag as ek bang word, vertrou ek net op U. My God, ek prys u woord en ek stel my vertroue in u, ek is nie bang nie. Wat kan ’n blote mens aan my doen?”.

@@@

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuus
Verjaarsdae

22 SEPTEMBER

Jan Goosen

Sanet Kühn

Elize Pietersen

Rachie Strauss

Marinda Van der Merwe

Eloise Van Schalkwyk

Marlize Van Schalkwyk

Jan Van Zyl

23 SEPTEMBER

Yolande Brink

Morné Buxmann

Christo Carstens

Ernie Dörnbrack

Manie Hugo

Ninke Müller

Emma Van Rensburg

Ansie Victor

24 SEPTEMBER

Michelle Behne

Baby Botha

Marnus Hugo

Sandra Laubscher

Henk Paxton

Armand Scheepers

Denise Smit

André Theart

25 SEPTEMBER

Meisie Human

Gideon Pretorius

Zach Ten Haaf

Charl Van der Merwe

Nico Van der Merwe

26 SEPTEMBER

Elmien Du Toit

Johnny Janse v Rensburg

Steyn Kotzé

Stephan Olivier

Lizelle Steenkamp

Emmie Thiart

Martin Van Der Merwe

Sean Van Der Merwe

27 SEPTEMBER

Kayla-Maré Buxmann

Wettie Du Toit

Anine Groenewald

Milla Hugo

Henré Kotzé

Suzette Theunissen

Esme Van Rooyen

28 SEPTEMBER

Marietjie Bezuidenhout

Suzanne Gilliland

Braam Le Roux

Andries Theron