Hierdie Sondag

 

SONDAG 18 Maart 2018                      

LYDENSWEEK 6

09:00:Oggenddiens: Ds NJ Van As

                                    (Joh 12: 20-30)

                                    Solis (Martha du Plessis)

            Kategese na oggenddiens

            Deuroffer: Noodfonds / Alimentasie

18;00   Tienersel (Wanneer steel jy?)

19:00:  Aanddiens: Ds Jan Grobbelaar (Mark 14:43-51)

 

             (Gely het onder Pontius Pilates)

           

KOM ONS BID VIR:

SIEKELYS:   Gert Engelbrecht (wyk 4), Daan Spamer (wyk 27), Sunette Laubscher se ma(Miemie),  Betz Fivas (wyk O/B en Dal), Eliana Steenkamp se ma,  Obie Prins se ma, Piet Jacobs (Les Hug A), Enid Vorster (06), Carla Malherbe se pa (44) Dan Swart (47) Anna Dames (Sunfield), Hannie Van Rooyen (14)

SONDAG – 25 MAART 2018

09:00: Oggenddiens: Annelet Slazus      

19:00:  Aanddiens: Ds Jan Grobbelaar  

 

Teks vir die week

 

“Joh 19: 28                Joh 19:30

“Ek is dors”           “Dit is volbring”

 

Gebedsbulletin

 

Gebedsbulletin 18 Maart 2018

“Ek het toe opdrag gegee dat die poorte van Jerusalem gesluit moes word sodra dit daar begin donker word op die aand voor die sabbat en dat die poorte nie oopgesluit moes word  voor na die sabbat nie”.  Neh. 13:19. Nou wonder ek of ons nie in ons eie lewe,dalk poorte het wat liefs gesluit moet word nie?

Sondag: Verootmoediging: In die 13 hoofstukke van Nehemia, praat hy voortdurend met God, oor sy ervarings, sy ontsteltenis, sy blydskap, sy onbaatsugtige bydrae(liefdesdade) tot die voordeel van sy mense en heel aan die begin, sy afhanklikheid van God. Neem die boek vir 2 weke of meer as u Bybelstudiegids en lees elke dag een hoofstuk nadenkend – dink daaror en gesels met God oor u insig.

Maandag: Geloofbelydenis: Dit is besonders om deur die Gelofbelydenis te bid – net aan God te bevestig wat u glo. Ds. Jan se dis nogal ’n moeilike preek – bid daardeur en peins daaroor en dink aan die betekenis van al die fasette van Nagmaal.  1 Kor. 15:3 “Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die Skrifte; Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die Skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die twaalf…..”.

Dinsdag: Reën:  Ons kan op grond van wat Jesus gesê het, steeds bid vir reën, al is dit vir die droë dele buitenstyd.  Kom ons vra dat die Here, al is dit net ’n bietjie reën, die aarde sal seën met neerslae waar dit bitter nodig is. Daarin erken ons voortdurend ons afhanklikheid van die Here en ons vertrou dat Hy ons gebede hoor. “Jesus het vir hulle ’n gelykenis vertel om duidelik te maak dat ’n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word”. Luk. 18:1

Woensdag: Slawehandel in Libië. Die onstabiliteit in Libië het veroorsaak dat slawehandel ontplof het in omvang. Christene en ook ander is slagoffers hiervan. Bid asseblief vir hulle wat geliefdes in slawehandel verloor het en vir ’n permanente oplossing vir hierdie onmenslike probleem. “Vir al jou swaarkry sal jy verged word, sê  die Here, jou kinders sal uit die vyand se land terugkom”. Jer. 31:16

Donderdag: Die nadraai van die Droogte: Paul Buckle vertel van hoe swaar die wingerdboere kry. Wingerde en boorde vrek van die droogte en oeste is meer as die helfte af. Die Bergrivier staan, hier en daar is daar nog water in van die kuile. Werkers word werkloos omdat boere net nie die uitgawes kan bekostig nie. Die feit is, al reën dit nou, los dit nog nie hierdie probleem op nie. Kom ons dra ons boere aan die Here op vir die emosionele besluite wat hul moet neem, hulle kort wysheid wat net by die Here te vinde is. “Wysheid begin met die dien van die Here; wie die Heilige ken, het werklik insig”. Spr. 9:10

Vrydag: Geestelike Leiers: Met verwysing na Hand 1:8 bid ons dat ons geestelike leiers toegerus sal word om gelowiges aan te spoor om getuies vir Jesus Christus te wees. Bid dat die Heilige Gees hulle ook sal lei om tot steun te wees van hulle wat swaar kry. “Die Kerk is sy liggaam, die volheid van Hom wat alles in almal vervul” Ef 1:23

Saterdag: Lofprysing      In Ps 48 sê die Koragiete: “In hierdie stad het God Hom as beskermer geopenbaar” bid dat dit ook in Suid-Afrika waar sal wees en dat alle mense dit sal ervaar..

 

Nuus
Verjaarsdae

 

VERJAARDAE

18 MAART

Elrica Foot

Melchior Frick

Cornel-Maré Greeff

 

19 MAART

Marius Aylward

Jean-Pierre Basson

David Botha

Lorraine De Villiers

Anna-Yda Fourie

Nina Frielingsdorf

 

22 MAART

Christia Duvenhage

Chandré Griesel

Jacobus Malherbe

Roné Sills

Marcus Wiid

20 MAART

Nicole Busse

Bernard Joubert

Jacques Lochner

Frans Maritz

Sonja Prins

Karla Victor

 

21 MAART

George Cockrell

Alec Geldenhuys

Adéle Immelman

Johanna Van Niekerk

 

23 MAART

Diederik Basson

Johann Beer

Anneke De Jonge

Luhann Dörnbrack

Gabbi Spammer

24 MAART

Anita Ellmann

Phillip Saayman

Piet Van Wyk (Snr)

Ruani Visser