Hierdie Sondag

 

SONDAG 20 Januarie 2019

09:00: Oggenddiens:  Ds Annelet Slazus

                                           (Luk 4:16-21)

           Deuroffer: Kategese Kampe

          Geen Kategese / Geen Tienersel                 

19:00: Aanddiens:  Dr Hennie van Deventer

 

KOM ONS BID VIR:

SIEKELYS:

Koekie Blom (10)

Mariana Van Dyk (5)

Uleen Viljoen (35)

Sanet du Toit (3)

Ansie Basson (32)

Ria Buckle

Erna Viljoen se ma

Eunice Gildenhuys se ma

 

MEDELYE:

Ons harte gaan uit na die

            familie

met die afsterwe van

     Christo Botha

            Se pa

 

Teks vir die week

Deut 31:8

Die Here sal voor jou uit gaan. Hy sal by jou wees.

Hy sal jou nie in die steek laat nie, jou nie alleen laat nie.

Moenie bang wees nie, moenie skrik nie.

 

Gebedsbulletin

Gebedsbulletin Sondag 20 Januarie 2019

1 Sam 10:10 “En die Gees van God het kragtig in hom gewerk en hy het saam met hulle as profeet opgetree” en

1 Sam 11:6 “Die Gees van God het kragtig in Saul gewerk toe hy dit hoor en hy het woedend geword”.Mag dit in 2019 die ervaring in ons gemeente wees dat, ‘die Gees van God kragtig deur ons werk’ om sy liefde vir alle mense te toon.

Sondag: Verootmoediging: “Hier staan ek voor U, net soos Jesaja, U kan my stuur!”

Maandag: Herder vir die gemeente: Die blye nuus is dat die Here vir Middelburg ’n aflos-dominee gestuur het wat die gemeente saambind en in woord en daad met liefde bedien. Hy het ingewillig om die gemeente tot die einde van 2019 te dien. Dit maak ons meer opgewonde oor wat die Here in ons gemeente gaan doen. Die proses om ’n kortlys saam te stel is feitlik afgehandel, nou kom die onderhoude. Dra asseblief die werk van die pre-advies aan die Here op en onthou, u is mede-werker van God in die proses! “Staan net ’n rukkie en let op hierdie groot ding wat die Here voor julle oë gaan doen!” 1 Sam 12:16

Dinsdag: Reën: Groot dele van ons land en Namibië is steeds in ’n knellende droogte vasgevang en teen hierdie tyd weet ons dat dit net die Here is wat kan laat reën waar dit werklik nodig is! “Hoewel dit nou nie reëntyd is nie, gaan ek die Here aanroep sodat Hy  donderslae en stortreën gee.” 1 Sam 12:17

Woensdag: Onderwys: Ons skole en ander opleidingsinstansies het begin met enorme uitdagings in die nuwe akademiese jaar. Dit is goed ook om oor hierdie saak met die Here te gesels en te vra dat hy wysheid, orde en rustigheid sal gee ter wille van die leerders en onderwyspersoneel.

Donderdag: Verkiesingsjaar: Dis die jaar van die nasionale verkiesing en die lelike van politiese wedywering is reeds te sien in uitsprake van leiers. Die verdeeldheid lê wyd en na raming sal omtrent 300 partye meeding om die beskikbare setels in die regering van die land. Hier is die hand van die Here in wysheid en ’n kalme gees nodig om die volkshuishouding regverdig en effektief te bestuur. Ons bid in geloof “want die koningskap behoort aan die Here; Hy heers oor die volke, ja alle mense, sterflik en verganklik, sal voor Hom kniel” Ps. 22:29

Vrydag: Geestelike Leiers: Dank die Here vir geestelike leiers wat die Woord van die Here bestudeer en dit onder die leiding van die Heilige Gees suiwer verkondig. Vra dat die Here hulle gesond sal hou en bid dat Jes 55:11 in ons gemeente werklik waar sal word; “So sal die woord wat uit my mond kom, ook wees: dit sal nie onverrigter sake na My terugkeer nie, maar dit sal doen wat Ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor Ek dit gestuur het.”

Saterdag: LofprysingGroot en wonderlik is u dade, Here God, Almagtige. Reg en betroubaar is u optrede, Koning van die nasies. Wie sal U nie vrees nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? U alleen is heilig!” Openb 15:3.

 

Nuus
Verjaarsdae

 

VERJAARDAE

20 JANUARIE

Niel du Plessis

Ciska Marais

Paul Maritz

 21 JANUARIE

Christiaan Adlem

Koos Hugo

Dalene Jacobs

Rian Lategan

Joan Mouton

JD Steyn

Werner v.d. Merwe

Le Roux Van Dyk

Ina Willemse

22 JANUARIE

Milla Botha

Magriet Gerber

Elize Gericke

Jan Heystek

Taleta Schreuder

Marisa Stemmet

 

23 JANUARIE

Hennie Broodryk

Estie Cronje

Benjamin Du Toit

Koos Grobbelaar

Wikus Groenewaldt

Marita Rossouw

24 JANUARIE

Hester Agenbag

Thea Hanekom

Hannah Mellet

Leon Nel

Johann Schreuder

André van Niekerk

 

25 JANUARIE

Linda Bruyns

Michelle Frick

Janine Frylinck

Anelda Kotzé

Riekie Schreuder

Marie Smith

 

26 JANUARIE

Santa Marais