Afkondigings

 

HOU ONS FACEBOOK BLAD DOP VIR DIE PREKE VAN ELKE SONDAG.

BESLUITE NAV DIE STAAT VAN INPERKING

Na die aankondiging van ’n staat van inperking deur President Ramaphosa op 23 Maart 2020, moes die kerkraad noodgedwonge herbesin oor die nuwe maatreëls wat ingestel is deur die regering en hoe ons in die lig daarvan gaan funksioneer. Daarom het die kerkraad die volgende besluite gemaak:

1. Geen dienste, insluitend die stil liturgie, sal in die kerkgebou plaasvind tot verdere kennisgewing nie.

2. Die kerkkantoor sal vanaf Vrydag, 27 Maart 2020 tot Donderdag, 16 April gesluit wees. Kerk amptenare sal sovêr moontlik vanaf hul huise werk en beskikbaar wees tydens kantoorure (Maandae tot Vrydae tussen 08h00 en 14h00) via epos en selfoon.

Kontakbesonderhede:

Mariska (Skriba)
Epos: skriba@wellingtonoos.co.za
Sel: 083 235 1248

Therena (Kassier):
Epos: finans@wellingtonoos.co.za
Sel: 084 702 3937

3. Wellington Dig-diens gaan steeds voort en sal op Facebook en Whatsapp versprei word.

4. Ons moedig almal aan om die kerk se Facebook dop te hou vir afkondigings en die Whatsapp nommer (066 301 2011) te stoor om boodskappe te ontvang. Verdere kommunikasie sal ook via Vat 5’er leiers gedoen word.

5. ’n Noodlyn is oop vir mense wat in die landwye sluitingstyd enige krisis of nood ervaar. Whatsapp of bel vir Mariska by 083 235 1248.

6. Vir siekte en sterfte gevalle kan Ds. Cornis gekontak word by 078 973 3307. Neem ook kennis dat Ds. NJ met verlof is tot 19 April 2020.

7. Wellington-Oos Gemeente is steeds afhanklik van u maandelikse bydraes, dankoffers en deuroffers. Oorweeg dit om in hierdie tyd op kreatiewe maniere te gee via Zapper, EFT of debiet orders. Alle besonderhede kan op die almanak en webwerf gevind word.

Laat ons aanhou bid vir ons leierskap en ons land in hierdie tyd

 

VERLOF

Ds NJ is met verlof van 17 Maart-19 April

 

NG GEMEENTE WELLINGTON-OOS

Vakature: Junior Kinderwerker

Die ideale kandidaat is ’n NG lidmaat wat toegewyd, bekwaam en pro-aktief is om ’n besonderse bediening aan kinders te lei en te bestuur. Liefde vir kinders, vermoë om kinders te begelei in geloofsgroei en geloofsekerheid, die bou van verhoudinge en die vermoë om onafhanklik te funksioneer is kritiese aspekte van die pos. ’n Toepaslike akademiese kwalifikasie in Kinder- of Jeugbediening  of Onderwys (Voorskool / Grondslagfase / Laerskool) en toepaslike ondervinding sal jou aansoek versterk.

Die pligte behels onder andere:

 • Koördinering en administrasie van:
 • Kinderkerk (Graad R-3)
 • Peuterkerk (2-3 jr)
 • Kleuterkerk (4-5 jr)
 • Graad 4-6 kategese in samewerking met leierkategeet
 • Woensdagmiddag se Midweekbediening nl. Kix (gr R – 3), Tekkies (Gr 4 – 6) en Graad 7’s
 • Beskikbaarstelling van  kategese-lesmateriaal in samewerking met leraars en leierkategeet/jeugbediening
 • Jaarbeplanning asook dienslyste van bogenoemde
 • Aanbied van bogenoemde indien aanbieder nie beskikbaar is nie
 • Aanbied van Kinderpinkster tydens Pinkster
 • Aanbied van Bybelskool tydens die Junie/Julie vakansie
 • Kinderuitreike
 • Reël en aanbied van kampe (Gr 1-7)
 • Opleiding en ondersteuning van medewerkers en helpers vir die bediening
 • Ander verwante take

Rig u gedetailleerde CV aan skriba@wellingtonoos.co.za. Vir navrae kontak Kobus Oosthuizen (Voorsitter: Jeugbediening) by 082 492 2022. CV moet ons bereik  voor of op Dinsdag 31 Maart 2020 (17:00). Meld kwalifikasies, ondervinding en ook verwagte salaris.

www.welingtonoos.co.za

 

RUGBYTRUIE

Klaas wat by die kerk werk se kerk wil graag kinders en volwassenes  motiveer om deel te neem aan sport. Hulle het behoefte aan rugbytruie/of borg vir rugbytruie. Indien kan help of ou rugbytruie het , skakel kerkkantoor

 

HUISVESTING

Edmund OÉhley moet ander huisvesting kry. As u hom kan help skakel hom by ‘079 496 1437

 

KERK HERSTELWERK

Die eerste fase is nou voltooi.)Die herstel van fassies, soffiete en vervanging van die asbesgeute met aliminium). Die volgende groot projek is om die kerk te verf sodra daar voldoende fondse beskikbaar i

 

KOEKIES EN BESKUIT  – RED N BOERVROU

Die hoofdoelstelling is om die boervroue letterlik ‘n rede te gee om op te staan    soggens….

Hulle is moedeloos, hulle mans is moedeloos, al bly hulle hoop en bid vir standhoudende opvolgende reën.

Het jy geweet dat diere huil as hulle sterf van die honger?

Die mense op die plase lê snags wakker en luister met afgekapte hande na die    diere..

Die koekie projek is gemik daarop om die boervroue se hande en koppe besig te kry. Hulle staan tou om te bak, maar die koekies en beskuit hoop op.

Ons sê vir hulle, STUUR die koekies en beskuit,  ons GLO ons sal dit verkoop kry op een of ander manier.

So wanneer mense voel hulle “het al gegee” en “het al gekoop”, dink tog net weer asseblief…

Jy koop nie meel en suiker nie, jy koop HOOP jy gee vir ‘n moedelose boervrou ‘n rede om op te staan en ‘n bydrae te kan maak. Ja die geld wat sy kry stop gate toe… maar sy het iets om te doen. Ons moedig hulle nou aan om kreatief te raak met die koekies en al meer professionele produkte te lewer met minder suiker. Hulle is   letterlik opgewonde…

So, deur beskuit en koekies op ‘n gereelde basis te koop gee jy HOOP aan ‘n vrou wat in geloof die pad met haar boer stap

Ons het die volgende: Gemengde koekie- emmertjies

Grootmaat koekies vir gastehuise

Karringmelk beskuit: all-bran, semel, sade, anys en gewoon

NUUT: mosbeskuit!!! Met nat gis gemaak, bros en suig lekker jou drinkgoed op.

Vir enige navrae: Kontak vir Mara Scholtz by 083 309 1154 / mara@wellingtoncountryhouse.co.za

 

IMAGINE KAMP IS GEKANSELLEER A.G.V DIE CORONA VIRUS 

 

Verjaarsdae

29 MAART

Carli Bester

 

30 MAART

Kobus Basson (Snr)

Madelyn Goosen

Stephan Landsberg

Eddie Orsmond

William Van Blerk

 

31 MAART

Talana Cilliers

Hendri Coetzee

Nicolene Dreyer

Annemarie Ellmann

Gerda Theron

 

1 April

Pieter Botha

 

2 April

Dolph Botha

Benjamin Fourie

Hettie Grobbelaar

Jeanette Marais

Sakkie Muller

Joey Olivier

Blaaitjie Page

Johanda Pienaar

Pine Pienaar

Sanrie van Der Spuy

 

3 April

Pieter Korb

Lené Kühn

Lulea Kühn

HJ Labuschagne

Gatto Van der Merwe

 

04 April

Boetie Cronje

Gordon Johnston

Magda Uys

Marius Vorster