Afkondigings

VERLOF:

Ds Annelet is met verlof van 10-17 Desember en van 27 Desember  –  06 Januarie .

Ds NJ  is met verlof van 18 Desember  – 06 Januarie Indien u ‘n Leraar benodig van 27 Desember-06 Januarie skakel asb vir Dr Eddie Orsmond by 084 580 3013.

 

KERKKANTOOR

Die kerkkantoor sluit 21 Desember en heropen op 07 Januarie 2019.

 

OMGEE GROEP SOEK HULP!!!

Daar is tans 25 behoeftige mense in ons gemeente. Ons kort asseblief DRINGEND onbederfbare kos en toiletware, sowel as skoonmaakmiddels,sodat ons die las oor diefeestyd kan verlig.Bring na die kerkkantoor voor of op 7 Desember. Vir navrae, of indien u meer betrokke wil raak by die projek, kontak asseblief vir Helandie Smith (083 548 0757) of die kerkkantoor.

 

PA & KIND KAMP TE JAMAKA

Ons het weer pa en kind kamp te Jamaka op 15-17 Februarie 2019. Teken solank die datum aan. Vir navrae kontak vir Wouter Viljoen 0828027209.

 

JEUGBAND VIR MUSIEKBEDIENING

Indien jy ‘n musiekinstrument kan bespeel of wil sing skakel asseblief met ChristiaanSchoonbee by 082 567 705

KATEGETE BENODIG VIR 2019

Die jeug is die hartklop van ons Gemeente en kategese is die plek waar jong mensebemagtig word om met hulle vriende en families oor God te kan gesels. As die Here dit op jou hart druk kom speel ‘n mentor rol in 2019 in ‘n groep jongmense se lewens. Ons  benodig nog kategete vir verskeie jaargroepe. Kontak gerus vir Annelet by

082 337 2161

PREEKBEURTE VANAF 23 DESEMBER 2018  – 06 JANUARIE  2019

23 Des : Ds Annelet Slazus
25 Des : Ds Annelet Slazus (Kersdagdiens) 8:00 
30  Des : Ds Hans Linde

31 Des : Dr  Eddie Orsmond  (Middernagdiens) 23:30 (Oos)
6 Jan : Dr Eddie Orsmond
Aand : Dr Eddie Orsmond

 

BEROEPING VAN MEDELERAAR

Die advertensie is geplaas in die kerkbode van 16 November en is ook op ons webwerf.

Lidmate kan ook nominasies indien by die kerkkantoor of by Margaux Reitsma (083 444 1926)  epos (margaux@ulumahr.co.za) of Pe Marais (078 710 1353) epos (pvemarais@gmail.com) voor 4 Januarie 2019.  Die kerkraad kyk na iemand wat verkieslik kerf 6-8 is (ongeveer 30-34 of jonger) Die preadvieskommissie ontvang die aansoeke en nominasies  en beoog om gedurende  eindeJanuarie en Febraurie onderhoude te voer en dan 3 persone aan die kerkraad voorlê te lêwaaruit die kerkraad dan een persoon kies/beroep.

Die Pre-advieskomissie vergader weer op 14 Januarie 2019

 

NG GEMEENTE WELLINGTON–OOS

 VAKATURE : VOLTYDSE MEDELERAAR

 Die NG Gemeente Wellington-Oos stel hiermee, in biddende afhanklikheid van God, ‘n vakature bekend vir ’n geskikte aansoeker om as voltydse medeleraar in die gemeente te kom dien.

 Gemeenteprofiel: Die gemeente is geleë in die skilderagtige en vinnig groeiende Bolandse dorp Wellington. Die gemeente is 45 jaar oud en bestaan uit ongeveer 1400 belydende lidmate en 400 dooplidmate. Twee voltydse leraars, bygestaan deur ʼn vastetermyn-leraar(internskap) verantwoordelik vir kinder- en jeugbediening, sien om na die geloofsgemeenskap.  ‘n Sterk familie en missionêre gerigtheid, ondersteun deur die visie en missie, dring lidmate om ‘n verskil in die wêreld te maak. Die gemeente is in ʼn proses van bedieningsvernuwing waar dissipelmakende kleingroepe die kern vorm van geestelike formasie asook missionale betrokkenheid binne die gemeenskap en in die res van die wêreld.

Ons visie: Wellington-Oos is ʼn Geesvervulde gemeente wat, saam met ander, vir Jesus in die wêreld volg.

Ons missie: Om mense aan Jesus te bind, om mense aan mekaar te bind en om onder leiding van die Gees ‘n verskil in die wêreld te maak.

Leraarsprofiel:

Artikel 9 van die kerkorde word beskou as die vertrekpunt vir die taakomskrywing.

Verantwoordbare en aktiewe betrokkenheid binne die gemeenskap om lidmate te begelei tot hul missionale identiteit in die gemeenskap;

Dinamies en vaardig om ‘n gemeente in ‘n tyd van bedieningsvernuwing te lei;

Sterk onderleg in pastorale versorging;

Lidmate toe te rus deur die bevordering van dissipelmakende prosesse;

Ywerig om saam met ander God se koninkryk in Wellington te dien;

Passievol oor Christus, sy kerk en dinamiese woordverkondiging;

Spanspeler wat gemaklik met mense van verskillende ouderdomsgroepe kan omgaan.

Vergoeding: Pakket volgens sinodale aanbeveling. Verkieslik kerf 6-8. Pastorie is beskikbaar.

Aansoeke: U aansoek moet ʼn volledige CV en minstens 3 referente met kontaknommers insluit. Stuur asseblief u aansoek per e-pos aan: Margaux Reitsma by margaux@ulumahr.co.za

Sluitingsdatum: 4 Januarie 2019

Diensaanvaarding: Verkieslik 1 April 2019

Navrae: Mnr Pé Marais (voorsitter van Pre-advies) – Selnommer 078 710 1353

(Die kerkraad behou hom die reg voor om nie ʼn aanstelling te maak uit die beskikbare aansoeke nie.)

 

Verjaarsdae

 

BAIE GELUK MET ELKE EEN SE VERJAARDAG!!!

09 DESEMBER

 Marnus Coetzee

Lumari Gilliland

Johanna Rheeder

Anita Smith

Joàndri Strachan

 

10 DESEMBER

Karien Hertz

JJ van der Merwe

Sonja Vermeulen

 

11 DESEMBER

Natasha De Jager

Rohan Engelbrecht

Nico-Merwe Le Roux

Helmien van der Merwe

Mian Van Rooyen

 

12 DESEMBER

Christen Hanekom

Michaela Hanekom

Willie Jansen

Sujanca Matthee

Kallie Paxton

Nelius Rossouw

Herné Skinner

 

13 DESEMBER

Anine Adlem

Koos Bruyns

Daniel Du Plessis

Koos Malherbe

Louise Mostert

Juanita Truter

Joggie Van Aswegen

 

14 DESEMBER

Johan Agenbag

Juanda Carstens

Johan Labuschagne

Nico Marais

Bertus Nel

Nico Steenkamp

Reghard Steenkamp

Hendrik Swart

Niel Van Zyl

 

15 DESEMBER

Derek Ritter

Bresler Wilmans

 

16 DESEMBER

Elaine Moster

 

17 DESEMBER

Johan Blom

 

18 DESEMBER

Helena Basson

Andilucia Behm

Ben Botha

Elsje Breedt

Ronel Carstens

Melanie Crozier

Gerrit Hickman

Ollie Le Roux

Sophie Webb

 

19 DESEMER

Kyla Fouché

Jacques Le Roux

Petrus Nel

Werner Victor

 

20 DESEMBER

Suretha Grobbelaar

Anke Stander

Marina Viljoen

 

21 DESEMBER

Hendrik Cilliers

Ruben Dreyer

Sanet Du Toit

Martin Nel

Leona Vernooy

 

22 DESEMBER

Kelly Francis

Cara-Mari Kruger

Lica Van Niekerk

 

23 DESEMBER

Lucé  Basson

Petro Botha

Laurie Groenewald

Marli Jonker

Timmy Lilly

Lulu Louw

Nical Sauerman

Beryl Shepherd

Kyle Vorster

Nicolise Wessels

 

24 DESEMBER

Deon Jansen

Liezel Le Roux

Thys Odendal

 

25 DESEMBER

Suzanne Fabricius

André Smit

 

26 DESEMBER

Gerhard Bothma

Nicola Mostert

 

27 DESEMBER

Chantelle Mellet

 

28 DESEMBER

Koekie Blom

Herman Dreyer

Tiaan Ferreira

Marnus Havenga

Carine Lategan

Marietjie Nel

Sebastiaan Odendal

Karlia Saayman

 

29 DESEMBER

Martie Coetzee

Christie Droomer

Maretha Louw

Elsabe Sauerman

Karien Schoeman

Johann Swart

 

30 DESEMBER

Daan Agenbag

Charmaine Cato

Sandra Van Schalkwyk

31 JANUARIE

Christiaan Bamm

Zani Booysen

Corné Mellet

 

 01 JANUARIE

Johan Augustyn

Bernhard Behne

Hugo Van Heerden

 

02 JANUARIE

Marlize J.v. Rensburg

Dominique Kearley

Larissa Lombaard

Chantel Niemand

Petro Smith

 

03 JANUARIE

Wynand Lochner

Nico v.d. Merwe

 

04 JANUARIE

Annelize Miller

Hester Slabber

Marcel Steenkamp

Melissa Stemmet

San-Mari v.d. Merwe

 

05 JANUARIE

Adelé Abrahams

Rida Crouse

Christie Kotzé

André Mouton

Emma Rossouw

Thea v.d. Spuy

Arthur Van Rooyen

 

06 JANUARIE

Anna Hendrikse

Johan Otto