Algemeen

BAIE DANKIE

Ons wil net graag baie dankie sê vir al die kategete wat bereid  is om ons die jaar te help ons waardeer dit opreg baie. Ons het genoeg kategete vir die jaar en ons sien vreeslik baie uit daarna om die jaar saam met julle te werk.

BYBELSTUDIE KONSISTORIE

Ons is ‘n klein groupie gelowiges wat dit geniet om die Bybel te bestudeer. Tans is ons besig met ide boek Daniël. Ons nooi ander gelowiges om by ons aan te sluit. Almal is welkom. Ons leier is Dr Eddie Orsmond.

NUWE INTREKKERS / LIDMATE

Baie welkom aan al die nuwe lidmate en intrekkers. Skryf asb u naam in die nuwe

intrekkersboek in die voorportaal sodat ons u kan besoek. Ons nooi u om saam met die predikante , ander nuwe lidmate en kerkraadslede te kuier in Die Sentrum op 28 Januarie om 19:00

VAT 5 ERS

Ons wil graag al die vat 5ers aan die gemeente bekendstel met die Oggenddiens op

27 Januarie. Na die diens drink die vat 5ers saam sap in die Sentrum.

JONGVOLWASSENE KLEINGROEP

Kleingroepe is veilige ruimtes waar mens groei, saam gesels oor jou uitdagings en sommer net ‘n tuiste vind saam ou en nuwe vriende. Ons nooi graag alle jong volwassenes om vir Annelet te whatsapp (082 337 2161) as hulle by so ‘n groep wil aansluit.

 DOOPKURSUS

‘n Doopkursus word aangebied op Dinsdagaande om 18:00 vanaf 19 Februarie – 5 Maart in die ou jeuglokaal (lokaal vir peuters) in die binnehof vir voornemende doopouers(ook die wat net swanger is) en wat in die verlede nie die kursus kon bywoon nie.

BYBELSKOOL (MOEDER)

Daar is Woensdag 6 Feb 10:00 die oggend en 18:30 die aand ‘n Bybelskool in die

Gemeentesentrum van Moedergemeente. Die Tema : Die boek Daniël. Almal welkom.

DISSIPELSKAPKURSUS

Van 14 Februarie gaan ons  Donderdagaande om 19:00 wandel in die Woord n.a.v. tekste wat vir ons meer vertel oor hoe ons Jesus kan volg. Vandaar ons tema:

Volg Jesus

 

 

 

Verjaarsdae

 

VERJAARDAE

20 JANUARIE

Niel du Plessis

Ciska Marais

Paul Maritz

 21 JANUARIE

Christiaan Adlem

Koos Hugo

Dalene Jacobs

Rian Lategan

Joan Mouton

JD Steyn

Werner v.d. Merwe

Le Roux Van Dyk

Ina Willemse

22 JANUARIE

Milla Botha

Magriet Gerber

Elize Gericke

Jan Heystek

Taleta Schreuder

Marisa Stemmet

 

23 JANUARIE

Hennie Broodryk

Estie Cronje

Benjamin Du Toit

Koos Grobbelaar

Wikus Groenewaldt

Marita Rossouw

24 JANUARIE

Hester Agenbag

Thea Hanekom

Hannah Mellet

Leon Nel

Johann Schreuder

André van Niekerk

 

25 JANUARIE

Linda Bruyns

Michelle Frick

Janine Frylinck

Anelda Kotzé

Riekie Schreuder

Marie Smith

 

26 JANUARIE

Santa Marais