Algemeen

 

VAKANTE POS: FINANSIELE BEAMPTE

Die ideale kandidaat is pro-aktief, akkuraat,  syfervaardig  en is bogemiddeld bekwaam om die finansiële aspekte van die gemeente te bestuur tot op oorhandiging aan die ouditeure. Goeie menseverhoudinge, die vermoë om onafhanklik en verantwoordelik te werk, asook die effektiewe bestuur van tyd is ononderhandelbaar. Uitstekende vaardigheid van Excel en Pastel is noodsaaklik. Ervaring in ‘n finansiële posisie sal in jou guns tel. Daar word verwag dat die susksesvolle kandidaat ‘n lidmaat van Wellington-Oos sal wees/word.

Die pligte behels onder andere:

  • Hantering van alle inkomste hetsy kontant of elektronies. Sluit in alle lidmaat betalings, kollektes, alle kerk aktiwiteite soos bv die basaar, fietstoere, bybelskool, kampe, ens., asook alle rekordhouding wat daarmee saamgaan.
  • Personeel aangeleenthede m.b.t. betaling van salarisse en lone tesame met die statutêre betalings op SARS e-filing, asook hantering van verlof en die bestuur van die byvoordele.
  • Voorbereiding van alle begrotings asook maandelikse finansiële state aan al die relevante partye.
  • Bankrekonsiliasies
  • Hantering van die krediteure, maandelikse sinodale betalings, ongevalle versekering en ander betalings aan bv Silwerkruin, ACVV, ens.
  • Tree op as skriba van die finansiële kommissie.
  • Alle ander take verwant aan die pos.
  • Rig u gedetaileerde CV aan: herman@lintonparkwines.co.za teen Woensdag 17 April 2019

 

BAIE DANKIE

Baie dankie aan almal wat kos en huishoudelike produkte vir die Omgeebediening gebring het. Hierdie bydraes maak ’n groot verskil in die maandelikse kospakkies wat 21 behoeftige gesinne ontvang.

 

 

 

Verjaarsdae

07 April

Johan Blom

Roes Le Roux

Jean Jonker

Gerrie Lombaard

Sulené van Niekerk

08 APRIL

Hein Agenbag

Isabella Anderson

Lize Booysen

Adrian Jacobs

Righardt Landsberg

Chanelle Smith

Annamarie Theunissen

09 APRIL

Lizette van der Merwe

Ronel van Wyk

10 APRIL

Nella Brümmer

Anneléne Horrell

Jana Malan

Mossie Mostert

Ronel Olivier

Roelof Prins

Hansie Ten Haaf

Surita van der Westhuyzen

Reinier van Zyl

Elsabé Venter

Mariette Whitehead

11 APRIL

Tinnie Broodryk

Lian Jonker

Hester Strydom

12 APRIL

Johan Du Plessis

Cindy Fourie

Suretha Grobler

Hennie Pienaar

Hanlie Visser

13 APRIL

André Brink

Lynette Carstens

Nadia De Waal

Mige Du Plessis

Zahn Lombaard

Nico Marais

Murthus Mellet

Mercia Ritter

Ansie Rossouw

Cheryl van Schalkwyk

Marlo Van Zyl