Julie
Sondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag
1
2
3
4
5
6
7
8

Oggenddiens: 09:30

Aanddiens: 19:00

Sin Offer: Instituut vir Blindes

 

9
10
11
12
13
14
15

Oggenddiens: 09:30

Aanddiens: 19:00

Sinoffer: ACVV

 

16
17

SKOLE OPEN

18
19

Dissipelskap

19:00

20
21
22

Oggenddiens: 09:30

Tienerselgroep: 18:00

Aanddiens: 19:00

Sinoffer: TMB (Toerusting Missionêr)

Tee: Wyk 25

23

Gemeentebed/DvB

18:00

Jeug/ Aktueel

19:00

24

Wyksbyeenkomste

Leraarsbiduur: 1,2,9,10

25

Kinderbediening

Jongvolwassenes

Diensteverh: 18:00

Getuienis/Eiendom: 19:00

Finansies: 19:00

26

Muurprop

18:30

Dissipelskapgroep

19:00

27

Vrouekamp (Kleinmond)

28
29

Kinderbediening

Kix: 16:00 (Gr 1-3)

Tekkies: 17:30-18:30 (Gr 4-6)

Jongvolwassenes

19:00

30

Jeugweek-Tieners

(30/7-02/08)

31

Jeugweek

Leraarsbiduur: 3,18,14,15