Mei
Sondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag
   
1

40 Dae van

Nywerheidsbediening

WERKERSDAG

Safari Halfmarathon

 

2

Kinderbediening

Kix: 16:00-17:00

Tekkies: 17:30-18:30

Gr 7’s: 17:30-18:30

Jongvolwassenes

19:00

 

3

Muurprop 18:30

Dissipelskapgroep

19:00

 

4
5
6

SINODALE BID & DANKDAG  

Doopdiens: 09:30

Tienerselgroep:  18:00

Aanddiens: 19:00

Offer: Huis Mopanie

Tee: Onder Berg & Dal

 

7

Kerkraadsvergadering

19:00

 

8

Vrouebiduur  09:00

Leraarsbiduur:

Uitsig-Park, Uitsig–Suid, Bordeaux, Albatros

 

9

Kinderbediening

Kix: 16:00-17:00

Tekkies: 17:30-18:30

Jongvolwassenes: 19:00

 

10

HEMELVAART

Hemelvaartdiens 07:00

Gesinsdiens 09:00

Moedergemeente 13:15

Pinkster: 19:00

Sop:  Gasvryheid

 

11

Pinkster: 19:00

Sop:  Groep  7

 

12

Pinkster: 19:00

Sop:  Groep 8

 

13

PINKSTER / MOEDERSDAG

Oggenddiens: 09:30

Tienerselgroep:  18:00  

Pinkster: 19:00

Kinderpinkster: 19:00

Offer: Vrouediens: Gemeente

Tee: Krommerivier                      Sop: Groep 9

 

14

Pinkster: 19:00

Kinderpinkster:19:00

Sop:  Groep 1

 

15
 

Pinkster: 19:00

Kinderpinkster:19:00

Sop:  Groep 2

16

Pinkster: 19:00

Kinderpinkster:19:00

Sop:  Groep 3

 

17

Pinkster: 19:00

Kinderpinkster:19:00

Sop:  Groep 4

 

18

Pinkster: 19:00

Sop:  Groep  5

 

19

Pinkster: 19:00

Sop:  Groep  6

 

20

PINKSTERFEES

Nagmaaldiens: 09:30

Tienerselgroep:18:00

Lofprysingsdiens: 19:00

Sin Offer: Bybelverspreiding

Tee: Wyk 22

 

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31