Mei
Sondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag
     
1

WERKERSDAG

Safari Halfmarathon

2

Muurprop 18:30

3
4
5

SINODALE BID & DANKDAG

Doopdiens: 09:30

Tienerselgroep: 18:00

Aanddiens: 19:00

Offer: Huis Mopanie

Tee: Wyk 16

6
7

Vrouebiduur 09:00

Basaarverg. 18:00

Kix (Gr 1-3)

Leraarsbiduur

Verdaux, Uitsig-Suid

Bordeaux, Albatros

8

Tekkies & Gr 7’S

Jongvolwassenes

9

Muurprop 18:30

10
11
12

MOEDERSDAG

Oggenddiens: 09:30

Tienerselgroep: 18:00

Aanddiens: 19:00

Offer: Vrouediens (Gemeente)

Tee: Wyk 17

13

Sinode Sitting (13-17)

14

Kix ( Gr 1-3)

15

Tekkies & Gr 7’S

Jongvolwassenes

16

Muurprop 18:30

17
18

UITNAWEEK

19

Oggenddiens: 09:30

Geen Kategese

Aanddiens: 19:00

Sin Offer: Bybelverspreiding

20

Kerkraadsvergadering

19:00

21

Kix (Gr 1-3)

Leraarsbiduur

Groenberg, Krommerivier,

Laer-Uitsig, Uitsig-Noord

22

Tekkies & Gr 7’S

Jongvolwassenes

23

Muurprop 18:30

24
25

Moedergemeente Basaar

GETUIENIS-ETE

26

Oggenddiens: 09:30

Tienerselgroep: 18:00

Aanddiens: 19:00

Sin Offer: Teologiese Kweekskool

Tee: Wyk 18

27
28
29

Tekkies & Gr 7’S

Jongvolwassenes

30

HEMELVAART

Hemelvaartdiens 07:00

Gesinsdiens: 09:00

Pinkster: 19:00

Sop: Gasvryheid

31

Pinkster: 19:00

Sop: Groep 8