April
Sondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tekkies & Gr 7’S

Jongvolwassenes

11

Muurprop 18:30

12
13
14

LYDENSWEEK 6

(Johannes Monoloog)

Oggenddiens: 09:30

Tienerselgroep:18:00

Aanddiens: 19:00

Offer: CLF

Tee: Wyk 14

 

15

Gemeentebed/Omgee

18:00

Jeug

19:00

16

Kix (Gr1-3)

Wyksbyeenkomste

Leraarsbiduur

27, Hertzog,

O B & Dal, Richelieu

17

Tekkies & Gr 7’S

Jongvolwassenes

Diensteverh 18:00

Getuienis/Eiendom

19:00

Finansies 20:00

18

Muurprop 18:30

19

UITNAWEEK

GOEIE VRYDAG

Nagmaal 09:00

20

STIL SATERDAG

21

PAASFEES

Oggenddiens:09:30

Geen Kategese

Aanddiens:19:00

Sin Offer: Gemeentehulpfonds

22

GESINSDAG

23

Kix (Gr 1-3)

17:30

24

Tekkies & Gr 7’S

Jongvolwassenes

25

Muurprop 18:30

26
27

VRYHEIDSDAG

28

Oggenddiens 09:30

Aanddiens 19:00

Sin Offer: Studentebearbeiding

Tee: Wyk 15

29

Nuwe Lidmate

19:00

30

Leraarsbiduur

Pataskloof, Dukes