Februarie
Sondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag
         
1
2
3

WEEK VAN VERNUWING

Doopdiens: 09:00

Tienerselgroep 18:00

Aanddiens 19:00

Sin Offer:Jeug Uitreike

4

Week van Vernuwing

(Stephan Joubert)

Week van Vernuwing

vir jongklomp

5

Week van Vernuwing

(Stephan Joubert)

6

Tekkies & Gr 7’S

17:30

Jongvolwassenes

19:00

7

Muurprop

18:30

Volg Jesus

19:00

8
9

Belydeniskamp

(8-10)

10

BIDDAG VIR  OPVOEDING &

ONDERWYS/ SINODALE DANKDAG

Oggenddiens 09:00

Tienerselgroep 18:00

Aanddiens 19:00

Sin Offer: Badisa

Tee: Wyk 9

11

Algemene Sinode

(11-13)

 

 

 

 

 

12

Vrouebiduur 09:00

Sunfield Vrugtefees

15:00

Kix (Gr 1-3) 17:30

Leraarsbiduur

5,26,16,17

 

13

ASWOENSDAG

Tekkies & Gr 7’S

17:30

 

14

Senior Burger ontbyt

10:00

Muurprop 18:30

Volg Jesus 19:00

15

SKOLE SLUIT

16

UITNAWEEK

(Pa & Kind Kamp)

(15-17)

17

Oggenddiens 09:00

Geen Kategese

Aanddiens 19:00

Sin Offeer: Bediening aan dowes

18

Kerkraadsvergadering

19:00

19

Doopkursus 18:00

Kix (GR 1-3) 17:30

Wyksbyeenkoms

Leraarsbiduur

6,28,18,19

20

Tekkies & Gr 7’S 17:30

Jongvolwassenes 19:00

21

Muurprop 18:30

Volg Jesus 19:00

*Vrouekuieraand*

22

GEMEENTE ETE

23

GETUIENIS NAWEEK

24

Oggenddiens 09:00

Tienersel 18:00

Aanddiens 19:00

Sin Offer: Zimbabwe, Malawi, Mosambiek

Tee: Wyk 10

25
26

Doopkursus 18:00

Kix (Gr 1-3) 17:30

Leraarsbiduur

4,7,20,21

27

Tekkies & Gr 7’S 17:30

Jongvolwassenes 19:00

28

Wêreldbiddag vir vroue

(Oos) 19:00

Muurprop 18:30

Volg Jesus 19:00