Februarie
Sondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag
       
1

Muurprop: 18:30

Dissipelskapgroep

19:00

 

2

DVB

Fliekaand

 

3
4

WEEK VAN VERNUWING (4-7)

Doopdiens: 09:00

Tienerselgroep:  18:00 

Aanddiens: 19:00

Offer: Jeug uitreike

Tee: Wyk 16

 

5

WEEK VAN VERNUWING

(Prof – Marius Nel)    19:00

Kinderreeks (4-7)

 

6

WEEK VAN VERNUWING

(Prof – Marius Nel)

19:00

 

7

 

WEEK VAN VERNUWING

(Prof – Marius Nel)

19:00

 

8

Muurprop 18:30

Dissipelskapgroep

19:00

 

9
10

GR 4-7 KAMP

(9-11)

 

11

LYDENSWEEK 1

Nagmaal: 09:00

Tienerselgroep:  18:00

Aanddiens: 19:00

Sin Offer: BADISA

Tee: Wyk 17

 

12

UK -Vergadering

19:00

 

13

Vrouebiduur  09:00

Sunfield Vrugtefees

15;00

Leraarsbiduur

5,26,16,17

 

14

ASWOENSDAG

Kinderbediening

KIX 16:00-17:00  (GR 1-3)

TEKKIES 17:30-18:30  (GR 4-6)

GR 7’S 17:30-18:30

Jongvolwassenes

 

15

Senior Burger (Ontbyt) 10:00

Muurprop 18:30

Dissipelskapgroep

19:00

 

16
17

Getuienisnaweek

BELYDENISKAMP

        (16-18)

 

18

LYDENSWEEK 2

Oggenddiens: 09:00

Tienerselgroep:  18:00

Aanddiens: 19:00

Sin Offer: Zimbabwe/Malawi/Mosambiek

Tee: Wyk 18

 

19

Kerkraadsvergadering 19:00

 

20

Wyksbyeenkomste

Leraarsbiduur

6,28,18,19

 

21

Kinderbediening

Jongvolwassenes

 

22

Muurprop 18:30

Dissipelskapgroep

19:00

 

23
24

UITNAWEEK

(Pa & Kind Kamp)

        (23-25)

 

25

LYDENSWEEK 3

Oggenddiens: 09:00

Aanddiens: 19:00

Sin Offer: Bediening aan Dowes

 

 

26
27

Leraarsbiduur

4,7,20,21

 

28

Kinderbediening

KIX 16:00-17:00  (GR 1-3)

TEKKIES 17:30-18:30  (GR 4-6)

GR 7’S 17:30-18:30

Jongvolwassenes 19:00