Augustus
Sondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag
       
1

Muurprop 18:30

2
3
4

40 DAE BEGIN

09:30 Doopdiens

18:00 Tienersel

19:00 Aanddiens

Offer: Voucher Projek

Tee: Wyk 24

 

5
6

Doopkursus 18:00

Kix (Gr 1-3)

Leraarsbiduur

3,18,14,15

7

Tekkies & Gr 7’S

8
9

VROUEDAG

10

UITNAWEEK

11

09:30 Oggenddiens

GEEN KATEGESE

19:00 Aanddiens

Offer: Vrouebegeleiding

12
13

Vrouebiduur 09:00

Doopkursus 18:00

Kix (Gr 1-3)

Leraarsbiduur

5,26,16,17

14

Tekkies & Gr 7’S

15

Vreugdediens

Pannekoek verkoping

Muurprop 18:30

16
17
18

09:30 Oggenddiens

18:00 Tienersel

19:00 Aanddiens

Offer: Atlete vir Christus

Tee: Wyk 25

19

Kerkraad (Verkiesing)

19:00

20

Doopkursus 18:00

Kix (Gr 1-3)

Leraarsbiduur

6,28,18,19

21

Tekkies & Gr 7’S

22

Muurprop 18:30

23
24

Gemeentekamp

(23-25)

25

09:30 Oggenddiens

18:00 Tienersel

19:00 Aanddiens

Offer: Bybelgenootskap

Tee: Wyk 26

26
27

Doopkursus 18:00

Kix (Gr 1-3)

Wyksbyeenkoms

Leraarsbiduur

4,7,20,21

28

Tekkies & Gr 7’S

29

Muurprop 18:30

30

WILDSFEES

31

UITNAWEEK

WILDSFEES