Julie
Sondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag
 
1
2
3
4
5
6
7

09:30 Doopdiens

19:00 Aanddiens

Sin Offer: Instituut vir Blindes

8
9

SKOLE HEROPEN

10
11
12
13
14

09:30 Oggenddiens

18:00 Tienelsel

19:00 Aanddiens

Offer: ACVV

Tee: Wyk 21

15

Jeugweek (Tieners)

         (15-18)

16
17

Tekkies & Gr 7’S

18

Muurprop 18:30

19
20
21

09:30 Oggenddiens

18:00 Tienersel

19:00 Jeugdiens

Offer: TMB (Toerusting Missionêr)

Tee: Wyk 22

22

Gemeentebed/Omgee

18:00

Jeug

19:00

23

Kix (Gr 1-3)

Leraarsbiduur

Uitsig, 32,

Diemersfontein

24

Tekkies & Gr 7’S

Diensteverh 18:00

Getuienis/Eiendom

19:00

Finansies 20:00

25

Muurprop 18:30

26
27
28

MOSLEMBEDIENING

09:30 Oggenddiens

18:00 Tienersel

19:00 Aanddiens

Offer: Lume & Wessel: Moslembediening

Tee: Wyk 23

29

Nuwe Lidmate

19:00

30

Kix (Gr 1-3)

Wyksbyeenkoms

Leraarsbiduur:

1.2,9,10, Spruitrivier

31

Tekkies & Gr 7’S