Junie
Sondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag
           
1

19:00 Pinkster

Sop: Groep 9

2

BIDDAG EKOLOGIE

Doopdiens: 09:30

Pinkster: 19:00

Kinderpinkster 19:00

Offer: Getuienis (Plaaslik)

Tee: wyk 19          Sop: Groep 1

3

Pinkster: 19:00

Kinderpinkster: 19:00

Sop: Groep 2

4

Pinkster: 19:00

Kinderpinkster: 19:00

Sop: Groep 3

5

Pinkster: 19:00

Kinderpinkster: 19:00

Sop: Groep 4

6

Pinkster: 19:00

Kinderpinkster: 19:00

Sop: Groep 5

7

Pinkster: 19:00

Sop: Groep 6

8

7-8 Snoekfees

(Middelburg)

Pinkster: 19:00

Sop: Groep 7

9

PINKSTERFEES

BIDDAG JEUG EN KATEGESE

Nagmaal 09:30

Tienelselgroep 18:00

Aanddiens 19:00

Offer: Kinderbediening (Plaaslik)

Tee: wyk 20

10
11

Vrouebiduur 09:00

12

Sang & Musiekbed

18:00

13
14

SKOLE SLUIT

15
16

JEUGDAG/VADERSDAG

NAS. DAG VIR BLINDES

Oggenddiens 09:30

Aanddiens 19:00

Sin Offer: Instituut vir blindes

 

17

VAKANSIEDAG

18

Vakansiefees

Bybelskool Gr R-6

09:00-13:00

19

Vakansiefees

Bybelskool Gr R-6

09:00-13:00

20

Vakansiefees

Bybelskool Gr R-6

09:00-13:00

21

Vakansiefees

Bybelskool Gr R-6

09:00-13:00

22
23

BIDDAG VIR MIDDELAFHANKLIKHEID

Oggenddiens: 09:30

Aanddiens: 19:00

Offer: Ramot

24
25
26
27
28
29
30

Oggenddiens: 09:30

Aanddiens:  19:00

Offer: Magdalenahuis