Program vir die week

Maandag:

17:30 Herfsvreugde kooroefening

18:00 Gemeentebediening vergader in konsistorie

18:00 Omgee bediening vergader in moederskamer

19:00 Jeug bediening vergader in Sentrum

 

Dinsdag:

 07:30 Bybelstudie Konsistorie

17:30 Kix (Gr R-3) Dapper Dissipels

 Leraarsbiduur wyke (1,2,9,10 & Spruitrivier)

 

Woensdag: 

17:30 Tekkies (Gr 4-7) Dapper Dissipels

18:00 Diensteverhouding vergader in konsistorie

19:00 Getuienis  vergader in Jeuglokaal

19:00 Eiendomme vergader in Moederskamer

20:00 Finansies vergader in kerkkantoor

Donderdag: 

18:30 Muurprop (Graad 7-12)  “NOT A FAN”

 

SONDAG  27 Januarie 2019

09:00 Oggenddiens: Ds NJ van As (Mat 16:21-28)

                          Tema: Alles of niks                          

19:00 Aanddiens:  Dr Ryk Van Velden

 

Verjaarsdae

 

VERJAARDAE

20 JANUARIE

Niel du Plessis

Ciska Marais

Paul Maritz

 21 JANUARIE

Christiaan Adlem

Koos Hugo

Dalene Jacobs

Rian Lategan

Joan Mouton

JD Steyn

Werner v.d. Merwe

Le Roux Van Dyk

Ina Willemse

22 JANUARIE

Milla Botha

Magriet Gerber

Elize Gericke

Jan Heystek

Taleta Schreuder

Marisa Stemmet

 

23 JANUARIE

Hennie Broodryk

Estie Cronje

Benjamin Du Toit

Koos Grobbelaar

Wikus Groenewaldt

Marita Rossouw

24 JANUARIE

Hester Agenbag

Thea Hanekom

Hannah Mellet

Leon Nel

Johann Schreuder

André van Niekerk

 

25 JANUARIE

Linda Bruyns

Michelle Frick

Janine Frylinck

Anelda Kotzé

Riekie Schreuder

Marie Smith

 

26 JANUARIE

Santa Marais