Program vir die week

Maandag:

17:30 Herfsvreugde kooroefening

19:00 Kerkraadsvergadering

 

Dinsdag:

07:30 Bybelstudie Konsistorie

17:30 Kix  – Dapper Dissipels: Oppad na Kenya

18:00 Doopkursus

          Wyksbyeenkomste

          Leraarsbiduur  – 6,28

 

Woensdag:  

10:00  Bybelskool (Gemeentesentrum Moeder)

17:30 Tekkies (Gr 4-7) Dapper Dissipels:

          (Oppad na Kenya)

18:30 Bybelskool (Gemeentesentrum Moeder)

19:00 Volg Jesus     

 

Donderdag:

05:30 Bybelstudie (Barlinkastraat 25)

18:30 Muurprop (Graad 7-12)  “NOT A FAN”

         (Verhouding of kennis) 

19:00 Vrouekuieraand

 

Vrydag:

19:00 Gemeente Ete

 

SONDAG 24 FEBRUARIE 2019

Oggenddiens:  Ds NJ van As

Aandnagmaal: Dr Ryk van Velden & Ds Annelet Slazus

 

   

                      

                          

 

 

Verjaarsdae

17  FEBRUARIE

Hendrik Kruger

Gielie Smith

Elizma Stemmet

Uleen Viljoen

Nicolene Viljoen

Dalene Watts

18 FEBRUARIE

Joan Els

Arina Grobbelaar

Marilie Matthee

Michiel van Niekerk

 

19 FEBRUARIE

Inge Kühn

Nika Marais

Magriet Truter

Heleen Van Zyl

Lourens Viljoen

 

20 FEBRUARIE

Daniel Cornelissen

Sheldon Kruger

Elanie Kühn

Linda-Marié Le Roux

Ansa Oosthuizen

Jaco Rademan

Johann Van Schalkwyk

 

21 FEBRUARIE

Gerda Smit

Lorinda Smit

 

22 FEBRUARIE

Herold Cloete

Quintin Cornelissen

Johan Rossouw

 

23 FEBRUARIE

Madrie Paxton

Pieter Terblanche

Jacomin v.d. Merwe

Jolise v.d. Westhuizen