DUVET PROJEK

Deur : Skriba  /  May 24th, 2017

201 Duvets wat die vrouens van Wellington o.l.v. Elsa Giliomee gemaak het, is geskenk o.a. aan ACVV, Mfesane, Drakenstein Munisipaliteit, Amos, Ruyterwacht, Wellington-Oos, crèche in Wellington, die weesseuntjies van Khayelitsha, plase en noodgevalle.  Dankie vir almal wat kom help het met finale afronding.

Hier oorhandig oom Koos van Amos bediening die duvets aan kindertjies op `n aanliggende plaas2017 Duvet projek.

Foto Album
In die Nuus