Auto Draft

Deur : Skriba  /  November 27th, 2011

KATEGESE AFSLUITING

Vind plaas op 4 Des 2011.

 

KINDERKERK

Ouers moet asb bywoningseëls saam met u kind stuur vir die einde van die jaar.

 

CHOMPS

Ons kamp die naweek van 9 tot 11 Des (nie meer 2 tot 4 Des nie) agter Groen- berg.  Alle Gr 7 leerders is welkom.  Inskrywingsvorms is by die 2 laerskole en die kerkkantoor beskikbaar.  Die kostes is R150-00 per kind.  Die vorms en geld moet asb terug by die kerkkan- toor wees voor of op 5 Des.  Navrae Adell Erasmus 082 925 7190 of Christo Botha 082 415 7360.

 

KINDERBEDIENING

Stel jouself beskikbaar vir 2012 en word deel van die mees bevredigende werk onder die son!  Ons benodig Kleurkerkaanbieders (4/5 jariges), Kinderkerkhelpers / aanbieders en Tekkie / Chomps aanbieders of helpers.  Wonder jy wat dit behels om betrokke te raak?  Kontak gerus vir Adell Erasmus 082 925 7190 / kinders@wellingtonoos.co.za

 

TIENERKAMP

Ons gaan vanaf 8 – 11 Desember by Die Hel in Gamkaskloof kamp.  Alle Gr 8 – 12 leerders is welkom.  Die koste beloop R200-00 pp en die inskrywingsvorms is beskikbaar by die kerkkantoor, oom Buks Oberholzer 082 377 7705,  oom Charl Marais 082 421 7921 of ds Jan.

 

PREDIKANTE VERLOF

Ds NJ is met verlof v/a 29 November tot 2 Desember en weer v/a 6 tot 26 Desember en ds Jan vanaf 27 Desember tot 10 Januarie.

 

RYGELEENTHEID NA PANORAMA HOSPITAAL

Petro Botha moet vir die volgende 4 weke daagliks vir bestraling gaan.  Indien u bereid is om haar heen en terug te vervoer, skakel asb met Elsabe Sauerman by 073 039 7752.

 

GEMEENTE-AFSLUITING OP DIE KERKTERREIN MET POTJIE OF BRAAI – 7 DES

U ouderling of kleingroepleier sal met u reël.  Wykslede dra by vir pot of braai en die vernuftiges berei die maal voor en almal geniet dit saam.

 

MEDIESE HULPFONDSE

Daar is 2 hulpfondse gestig – een vir Michelle Munnik en een vir Lynette Nel.  Indien u ‘n bydrae wil maak, skakel asb die kerkkantoor.

 

NOODKAS

Baie dankie aan almal wat so gereeld bydra.  Ons voorraad is steeds min en enige bydrae is baie welkom.  Items wat baie nodig is:  melk, hoender, grondboontjiebotter, marmite, toiletpapier, waspoeier, skeerroom, skeermesse, shampoo, Sunlight seep, opwasmiddel, margarien, 2 min noedels, “cup-a-soup”, jellie, koekies en aanmaak koeldrank.

 

SKOOLKLERE

 Bring asb enige skoolklere van ons hoër- en 2 laerskole wat nie meer gebruik word nie en wat u bereid is om te skenk, na die kerkkantoor.

 

WAT IS ‘n WARE MAN?

Ons bied v/a 21 Feb 2012 elke Dinsdag v/a 18:00 – 19:00 ‘n kursus aan oor “authentic manhood” – dit gaan oor Christenman wees in die praktyk.  ‘n Inligtingsvergadering vind plaas Maan 28 Nov om 07:30 in Die Sentrum.  Navrae Herbert Sills 082 374 3146.

 

KLEINGROEPMATERIAAL 2012

“Lewe saam met God” – oor die lewe van Abraham. Die kleingroepe wat klaar is met die Timoteusreeks of dit nie doen nie, word aangemoedig om die boekie met 10 ontmoetings te gebruik.  Plaas asb bestellings by die kerkkantoor.

 

SOPKOMBUIS MBEKWENI

Benodig droë boontjies, ertjies & sopmengsel.  Indien u graag betrokke wil raak, skakel Baby Botha by 021 873 4612 / 082 501 7209.

 

HAM

Benodig dringend bababedjies (“cots”) en baba-eetstoeltjies vir die Kinderhuis.  “Camping cots” is ook welkom.  Indien daar so iets in u huis of garage in onbruik staan, sal ons dit baie goed kan gebruik.  Ons kan dit ook by u woning kom afhaal.

 

KERSGESKENKE POLISIE

Ons benodig 164 “slabs” sjokolade van 200g elk @ 15 Des om vir al Wellington SAP lede ‘n Kersgeskenkie te gee.  Indien u bereid is om ‘n skenking of donasie te maak, kontak asb Suzanne Fabricius 021 864 1122 / 072 244 3931.

 

KERSKAARTJIES VIR GEVANGENES

Baie dankie aan almal wat saamgewerk het deur kaartjies te maak of te skenk, posseëls of ‘n geldjie te gee sodat elke aangehoudene in die  Hawequa gevangenis ‘n Kerskaartjie kan kry om aan hul geliefdes te stuur.  Ons het 220 kaartjies, 65 posseëls en R620.00 ontvang waarvoor ons opreg dankbaar is. Nogmaals baie dankie!!!  Lounette van Niekerk  082 7749039 / 021 864 3175.

 

CV’S

Indien u op die uitkyk is vir werk, bring asb u CV na die kerkkantoor sodat dit beskikbaar is vir werkgewers met moontlike werksgeleenthede.

 

WERKGEWERS

Skakel asb die kerkkantoor indien u enige vakatures beskikbaar het.

 

MANNEBYBELSTUDIEGROEP

Almal wat belangstel in ‘n mannebybelstudiegroep op ‘n weeksaand, skakel asb vir Buks Oberholzer 082 377 7705 of ds NJ.

 

GELOOFSOFFERS

Hiermee die % van Geloofsoffers wat ontvang is tot31/10/2011: Jeug 100+; Makathini 46,8;  Mosambiek 100+; Algemeen 49.8; AMOS 100+; Mbekweni 53.8; Noord-Afrika 83.3; Arbeidsbediening 100; TIW 100+; Madagaskar 80,5.  Baie dankie vir alle bydraes wat ontvang is, soms meer as beloftes! Lidmate word versoek  om asb voort te gaan totdat alle beloftes inbetaal is, in volle vertroue in ons Hemelse Vader. Finansiële jaareinde is28/2/2012.

 

ROLSTOEL

Iemand in die ouetehuis wat beide haar bene verloor het, benodig ‘n batteryaangedrewe rolstoel. Om dit moontlik te maak, het sy 270kg plastiese goedjies waarmee broodsakkies toegebind word, nodig.  Kom ons wend nog steeds ‘n spesiale poging aan om dit vir haar te help insamel.  Ukan dit by die kerkkantoor inhandig.

 

MOEDERGEMEENTE KERSMARK

Van Dinsdag, 29 Nov tot Vrydag 2 Des van09:00 – 19:00 en Saterdag, 3 Des van09:00 -13:00.  Vanjaar is daar ook ‘n heerlike feestelike restaurant-tent buite die saal.  Kom kuier, koop of kom loer gerus weer na al die oulike geskenkies vir kersfees en bederfgoedjies vir jouself!  Skakel die kerkkantoor by 021 873 1561 soggens vir meer inligting.

 

GEBED VIR PADVEILIGHEID

Kom bid vandag saam met gelowiges uit die hele gemeenskap vir die vakansieseisoen.  TYD:  15:00 – 17:00.  PLEK: VGK ZIONS, KLEIN DRAKENSTEINWEG, Paarl-Oos (langs Munisipale Swembad).  Voorgestelde versoeke en spontane gebede afgewissel met lofprysing.  Kontak Annebet Els 021 872 9199  /   072 269 5647 vir padaanwysings.

 

GEOPENDE DEURE

Geopende Deure ondersteun gelowiges en hulle gesinne wat ly weens hul geloof in Jesus Christus.  Indien u ’n bydrae wil maak vir vervolgde Christenekan u ’n donasie inbetaal by:  Geopende Deure – ABSA Northcliff – Takkode: 632005 – Reknr: 160340 568.

 

STELLENBOSCH EERSTEJAARSKAMP 2012

Aangebied deur NG Stellenbosch Moederkerk & Kruiskerk v/a 22 – 25 Jan 2012 en registrasie is 22 Jan 2012 by Kruiskerk, Stellenbosch.  Die koste is R550 (etes, verblyf & vervoer ingesluit).  Vir meer inligting kan u ons webtuiste besoek of my kontak.  Dawfré Theron 076 385 7720 / www.moederkerk.co.zakamp@moederkerk.co.za 

 

In die Nuus