Auto Draft

Deur : Skriba  /  January 15th, 2012

WAATLEMOENFEES GR 4 – 11

Op 20 Jan vanaf 18:10 by die dorp se munisipale swembad.

 

TIENERKAMP

Ons kamp v/a 27 – 29 Jan 2012 by die SOS kamp op Villiersdorp. Die tema is 21122012.  Kostes is R350-00 pp wat verblyf, etes en vervoer insluit.  Inskrywingsvorms is by die hoërskool en 3 kerkkantore beskikbaar.

 

PA & KIND AVONTUURKAMP

“Gee jou vrou ‘n breek en jou kind ‘n kans!”  Ons gaan v/a 27 tot 29 Jan 2012 op Patatskloof Plaas buite Wellington kamp.  Die kostes beloop R165-00 pp wat verblyf en alle etes insluit.  Elkeen bring sy eie blyplek (karavaan/tent), eetgerei en drinkgoed.  Almal wat belangstel, ontmoet Herbert Sills direk na kerk in die voorportaal of skakel die kerkkantoor of Herbert Sills 082 374 3146 voor 20 Jan 2012.

 

GROOT NUUS GRAAD 4 – 7!!  Jy wil nie uitmis nie.

Dis tyd vir ons om te kamp.  V/a Vrydag 17 tot Sondag 19 Febr by Kogelberg in Grabouw.  Volledige inligting Sondag 22 Jan by die kategete! Navrae Adell Erasmus 082 925 7190.

 

MIDWEEKBEDIENING

Kix, Tekkies en Chomps begin op Woensdag 25 Jan.  Indien daar ouers is wat graag insette wil lewer of betrokke raak, kontak gerus vir Adell 082 925 7190.

 

DATAPROJEKTOR

Alles wat op Sondag met mbv die dataprojektor vertoon word, moet asb voor Donderdag 12:00 by die kerkkantoor wees.

 

PREDIKANTSWYKE RUIL VIR DIE VOLGENDE 3 JAAR

Sien asb die kalender by “Kerkraad”.

 

KOMMISSIEVERGADERINGS

Kommissies vergader op 23, 25 & 30 Jan 2012 en DB op 30 Jan 2012.  Sien kalender vir inligting.

 

2012 KALENDER

Indien u nog nie ‘n kalender vir 2012 ontvang het nie, kontak asb u ouderling.

 

GETUIENIS STRAATWERK

Ons beplan ‘n straatmark op 11 Febr 2012 om die fondse van die Getuieniskommissie te sterk.  Ons soek bruikbare klere en lekkernye (miskien ‘n paar groot koeke en ….).  Gee alles asb voor Woensdag 8 Febr by Die Sentrum af.  Navrae aan die kerkkantoor of Danie Theart 084 517 2610.

 

GEBEDSBEDIENING

Uit die Luistersessie beplan ons om ‘n omvattende gebedsbediening in die gemeente te vestig.  As eerste stap wil ons vra dat u u bereid verklaar om daaraan mee te doen.  Hierdie vrywilligers sal dan as span die raamwerk van die bediening bepaal waarna die gebedsversoeke per e-pos deurgegee sal word.  Ons eerste versoek is dat u vir die proses sal bid en by die Here sal hoor of u nie deel van dié span moet wees nie.  Gee u naam en kontaknr aan Danie Theart 084 517 2610 of die kerkkantoor.

 

WAT IS ‘n WARE MAN?

Ons bied v/a 21 Feb 2012 elke Dinsdag v/a 18:00 – 19:00 ‘n kursus aan oor “authentic manhood” – dit gaan oor Christenman wees in die praktyk.  Navrae Herbert Sills 082 374 3146.

 

KLEINGROEPMATERIAAL 2012

“Lewe saam met God” – oor die lewe van Abraham. Die kleingroepe wat klaar is met die Timoteusreeks of dit nie doen nie, word aangemoedig om die boekie met 10 ontmoetings te gebruik.  Plaas asb bestellings by die kerkkantoor.

 

MEDIESE HULPFONDSE

Daar is 2 hulpfondse gestig – een vir Michelle Munnik en een vir Lynette Nel.  Indien u ‘n bydrae wil maak, skakel asb die kerkkantoor.

 

CV’S

Indien u op die uitkyk is vir werk, bring asb u CV na die kerkkantoor sodat dit beskikbaar is vir werkgewers met moontlike werksgeleenthede.

 

WERKGEWERS

Skakel asb die kerkkantoor indien u enige vakatures beskikbaar het.

 

DIE WELLINGTON GEBEDSIMFONIE

Hierdie interkerklike biduur vir herlewing en getuienis ontmoet weer vandag15:30 by Eerste laan 22.  Almal welkom.  Bring jou eie gebedsonderwerpe ook saam.  Vir meer inligting skakel ds Attie van Wijk 082 557 9796.

 

STELLENBOSCH EERSTEJAARSKAMP 2012

Aangebied deur NG Stellenbosch Moederkerk & Kruiskerk v/a 22 – 25 Jan 2012 en registrasie is 22 Jan 2012 by Kruiskerk, Stellenbosch.  Die koste is R550 (etes, verblyf & vervoer ingesluit).  Vir meer inligting kan u hul webtuiste besoek of Dawfré Theron 076 385 7720 kontak.  www.moederkerk.co.za  /  kamp@moederkerk.co.za

 

GETUIENISNAWEEK 10 – 12 FEBRUARIE 2012

Vrydagaand       19:00                 –  Prayerwalk

Saterdag             07:30 – 09:30  –  Klereverkoping

                              08:30 – 12:30  –  L10P Kursus (Johan Els). 

                              Toegang gratis, inskrywings @ Woens 8 Februarie 2012

Sondagoggend  Ds Teyo Smit – Getuienis en ons geloofsoffer

Sondagaand       Eben Maurice – Bediening aan middel afhanklikes

In die Nuus