Auto Draft

Deur : Skriba  /  January 22nd, 2012

SPESIALE KERKRAADSVERVERKIESING

Sondag 5 Februarie net na die oggenddiens.

 

TIENERKAMP

Ons kamp v/a 27 – 29 Jan 2012 by die SOS kamp op Villiersdorp. Die tema is 21122012.  Kostes is R350-00 pp wat verblyf, etes en vervoer insluit.  Inskrywingsvorms is by die hoërskool en 3 kerkkantore beskikbaar.

 

GROOT NUUS GRAAD 4 – 7!!  Jy wil nie uitmis nie.

Dis tyd vir ons om te kamp.  V/a Vrydag 17 tot Sondag 19 Febr by Kogelberg in Grabouw.  Volledige inligting Sondag 22 Jan by die kategete!  Navrae Adell Erasmus 082 925 7190.

 

BELYDENISKAMP 2012

Vanaf 3 tot 5 Februarie by Langebaan.

 

GEMEENTESTAP

Ons gaan die Outeniqua wandelpad loop vanaf 27 tot 30 April.  Bespreek asb vroegtydig by die kerkkantoor aangesien daar slegs 24 plekke beskikbaar is.  Hou hierdie spasie dop op 12 Februarie vir verdere inligting.

 

MIDWEEKBEDIENING

Kix, Tekkies en Chomps begin op Woensdag 25 Januarie.  Indien daar ouers is wat graag insette wil lewer of betrokke raak, kontak gerus vir Adell 082 925 7190.

 

HUWELIK MET VONK

Op Donderdagaande vanaf19:00 – 20:00 in Die Sentrum.  Kursus is gratis en oppasdiens sal beskikbaar wees.  Bel asb kerkkantoor vir getalle.  Temas is soos volg:

  1 Febr            Net ek en jy.

  8 Febr:           Grotman of droomman.

15 Feb:            Grotvrou of droomvrou.

22 Febr:           Panado asb.

29 Febr:           Klein jakkalsies.

 

WAT IS ‘n WARE MAN?

Ons bied v/a 21 Feb 2012 elke Dinsdag v/a 18:00 – 19:00 ‘n kursus aan oor “authentic manhood” – dit gaan oor Christenman wees in die praktyk.  Navrae Herbert Sills 082 374 3146.

 

WOESTYNRIT

As u belangstel om deel te wees van ‘n gemeentetoer in die Namibwoestyn, kontak Jurgens Schoeman – 082 341 6733 / 021 912 4090 / jurgens@telkomsa.net

 

KLEINGROEPMATERIAAL 2012

“Lewe saam met God” – oor die lewe van Abraham. Die kleingroepe wat klaar is met die Timoteusreeks of dit nie doen nie, word aangemoedig om die boekie met 10 ontmoetings te gebruik.  Plaas asb bestellings by die kerkkantoor.

 

DATAPROJEKTOR

Alles wat op Sondag met mbv die dataprojektor vertoon word, moet asb voor Donderdag 12:00 by die kerkkantoor wees.

 

PREDIKANTSWYKE RUIL VIR DIE VOLGENDE 3 JAAR

Sien asb die kalender by “Kerkraad”.

 

2012 KALENDER

Indien u nog nie ‘n kalender vir 2012 ontvang het nie, kontak asb u ouderling.

 

GETUIENIS STRAATWERK

Ons beplan ‘n straatmark op 11 Febr 2012 om die fondse van die Getuieniskommissie te sterk.  Ons soek bruikbare klere en lekkernye (miskien ‘n paar groot koeke en ….).  Gee alles asb voor Woensdag 8 Febr by Die Sentrum af.  Navrae aan die kerkkantoor of Danie Theart 084 517 2610.

 

INSKAKELING BY GEMEENTEBEDIENINGE

Ons wil graag elke gemeentelid, oud en jonk, die geleentheid gee om volgens sy/haar gawes en belangstelling betrokke te raak.   Om dit moontlik te maak, vra ons dat u asb vir ons inligting oor u spesifieke bediening en die naam en besonderhede van die kontakpersoon sal deurgee, sodat ander daarby kan inskakel.  Kontak Carina Theron (021 8642529 / 0842284259 of carina.t@ibits.co.za) vóór 31 Januarie 2012.

 

GEBEDSBEDIENING

Uit die Luistersessie beplan ons om ‘n omvattende gebedsbediening in die gemeente te vestig.  As eerste stap wil ons vra dat u u bereid verklaar om daaraan mee te doen.  Hierdie vrywilligers sal dan as span die raamwerk van die bediening bepaal waarna die gebedsversoeke per e-pos deurgegee sal word.  Ons eerste versoek is dat u vir die proses sal bid en by die Here sal hoor of u nie deel van dié span moet wees nie.  Gee u naam en kontaknr aan Danie Theart 084 517 2610 of die kerkkantoor.

 

KLEINGROEPE / SELGROEPE / BYBELSTUDIEGROEPE

Almal wat belangstel om in te skakel, ontmoet Gerhard Visagie na die oggenddiens in die voorportaal van die kerk.

 

KLANKTOERUSTING

Op Donderdag 26 Jan om 19:00 word alle gewillige klankoperateurs in die kerk opgelei deur Pieter Rabé. Indien u wil help, skakel die kerkkantoor of ds NJ.

 

HAM Sé DANKIE

`n Groot dankie aan almal wat bygedra het tot ons skoendoosprojek gedurende Kersfees.  Dit het groot glimlagte en vreugde aan ons kinders verskaf.  Dankie ook vir die groot reaksie op ons versoek vir bababedjies.  Die babas gaan nou snags heerlik veilig slaap en die huismoeders ook.  Dit is wonderlik om te ervaar hoe mense se harte oop is vir ons kinders.  Ons wens u `n heerlike en voorspoedige 2012 toe.

 

MEDIESE HULPFONDSE

Daar is 2 hulpfondse gestig – een vir Michelle Munnik en een vir Lynette Nel.  Indien u ‘n bydrae wil maak, skakel asb die kerkkantoor.

 

CV’S

Indien u op die uitkyk is vir werk, bring asb u CV na die kerkkantoor sodat dit beskikbaar is vir werkgewers met moontlike werksgeleenthede.

 

WERKGEWERS

Skakel asb die kerkkantoor indien u enige vakatures beskikbaar het.

 

GETUIENISNAWEEK 10 – 12 FEBRUARIE 2012: 

Vrydagaand      19:00              –  Prayerwalk

Saterdag           07:30 – 09:30  –  Klereverkoping

                            08:30 – 12:30  –  L10P Kursus (Johan Els)

Toegang gratis, inskrywings @ Woensdag 8 Februarie 2012

Sondagoggend  Ds Teyo Smit – Getuienis en ons geloofsoffer

Sondagaand       Eben Maurice – Bediening aan middel afhanklikes

 

DEUROFFER – GEMEENTEONTWIKKELING

Die Raad vir Gemeente-Ontwikkeling en Kerklike Samewerking is ‘n gesamentlike werksaamheid van die NGK en VGK wat fokus op kerkplanting as belangrike wyse van evangelisasie in nuwe stadsgebiede maar ook gebiede waar plaaslike geloofsgemeenskappe nie alleen die kapasiteit het om hierdie uitdaging te hanteer nie.  Dit wil die missionêre uitdagings wat ‘n nuwe Suid-Afrika aan ons stel op konkrete wyse hanteer deur nuut te dink oor die kerk, wat die klassieke Evangelie op ‘n vars manier kan laat leef, ook in die mees armoedige konteks.

In die Nuus