Auto Draft

Deur : Skriba  /  January 29th, 2012

SPESIALE KERKRAADSVERVERKIESING

Sondag 5 Februarie net na die oggenddiens.

 

GROOT NUUS GRAAD 4 – 7!!

Jy wil nie uitmis nie.  Dis tyd vir ons om te kamp.  V/a Vrydag 17 tot Sondag 19 Febr by Kogelberg in Grabouw.  Navrae Adell Erasmus 082 925 7190.

 

GEMEENTESTAP

Ons gaan die Outeniqua wandelpad loop vanaf 27 tot 30 April.  Bespreek asb vroegtydig by die kerkkantoor aangesien daar slegs 24 plekke beskikbaar is.  Hou hierdie spasie dop op 12 Februarie vir verdere inligting.

 

HUWELIK MET VONK

Op Donderdagaande vanaf 19:00 – 20:00 in Die Sentrum.  Kursus is gratis en oppasdiens sal beskikbaar wees.  Bel asb kerkkantoor vir getalle.  Temas is soos volg:

  1 Febr            Net ek en jy.

  8 Febr:           Grotman of droomman.

15 Feb:            Grotvrou of droomvrou.

22 Febr:           Panado asb.

29 Febr:           Klein jakkalsies.

 

WAT IS ‘n WARE MAN?

Ons bied v/a 21 Feb 2012 elke Dinsdag v/a 18:00 – 19:00 ‘n kursus aan oor “authentic manhood” – dit gaan oor Christenman wees in die praktyk.  Navrae Herbert Sills 082 374 3146.

 

KLEINGROEPMATERIAAL 2012

“Lewe saam met God” – oor die lewe van Abraham. Die kleingroepe wat klaar is met die Timoteusreeks of dit nie doen nie, word aangemoedig om die boekie met 10 ontmoetings te gebruik.  Plaas asb bestellings by die kerkkantoor.

 

INSKAKELING BY GEMEENTEBEDIENINGE

Ons wil graag elke gemeentelid, oud en jonk, die geleentheid gee om volgens sy/haar gawes en belangstelling betrokke te raak.   Om dit moontlik te maak, vra ons dat u asb vir ons inligting oor u spesifieke bediening en die naam en besonderhede van die kontakpersoon sal deurgee, sodat ander daarby kan inskakel.  Kontak Carina Theron (021 8642529 / 0842284259 of carina.t@ibits.co.za) vóór 31 Januarie 2012.

 

GEBEDSBEDIENING

Uit die Luistersessie beplan ons om ‘n omvattende gebedsbediening in die gemeente te vestig.  As eerste stap wil ons vra dat u u bereid verklaar om daaraan mee te doen.  Hierdie vrywilligers sal dan as span die raamwerk van die bediening bepaal waarna die gebedsversoeke per e-pos deurgegee sal word.  Ons eerste versoek is dat u vir die proses sal bid en by die Here sal hoor of u nie deel van dié span moet wees nie.  Gee u naam en kontaknr aan Danie Theart 084 517 2610 of die kerkkantoor.

 

MEDIESE HULPFONDSE

Daar is 2 hulpfondse gestig – een vir Michelle Munnik en een vir Lynette Nel.  Indien u ‘n bydrae wil maak, skakel asb die kerkkantoor.

 

CV’S

Indien u op die uitkyk is vir werk, bring asb u CV na die kerkkantoor sodat dit beskikbaar is vir werkgewers met moontlike werksgeleenthede.

 

WERKGEWERS

Skakel asb die kerkkantoor indien u enige vakatures beskikbaar het.

 

GETUIENIS STRAATWERK

Ons beplan ‘n straatmark op 11 Febr 2012 om die fondse van die Getuieniskommissie te sterk.  Ons soek bruikbare klere en lekkernye (miskien ‘n paar groot koeke en ….).  Gee alles asb voor Woensdag 8 Febr by Die Sentrum af.  Navrae aan die kerkkantoor of Danie Theart 084 517 2610.

 

GETUIENISNAWEEK 10 – 12 FEBRUARIE 2012

Vrydagaand      19:00                 –  Prayerwalk

Saterdag           07:30 – 09:30  –  Klereverkoping

                            08:30 – 12:30  –  L10P Kursus (Johan Els)

Toegang gratis, inskrywings @ Woensdag 8 Februarie 2012

Sondagoggend  Ds Teyo Smit – Getuienis en ons geloofsoffer

Sondagaand       Eben Maurice – Bediening aan middel afhanklikes

 

L-10-T (LUKAS 10 TRANSFORMASIE) KURSUS

Die opdrag waarmee Jesus sy 70 dissipels uitgestuur het 2000 jaar gelede.  Aanbieder is ds Johan Els;   Saterdag 11 Februarie 2012 vanaf08:30-12:30; bywoning is gratis.   Inskrywings asb teen Woensdag 8 Februarie.  Die sleutelbeginsels van  gebedsevangelisasie word behandel.

  • Om mense te seën;
  • Omin jou alledaagse kontak met mense jou geloof uit te leef en te praat oor die Here;
  • Omte luister na mense se nood en saam daaroor te bid.

 

LUKHANYO HANDWERKGROEP

Die vroue by Lukhanyo wil graag leer hekel en brei.  As iemand dalk wol of hekelgare het wat nie gebruik word nie, sal ons dit  goed kan gebruik en sal dit opreg waardeer.  Kontak Lounette van Niekerk  (021 864 3175 / 082 7749039) of die kerkkantoor.

 

HAM WEBWERF

Huis Andrew Murray het `n splinternuwe webwerf!  Gaan besoek gerus www.andrewmurray.org.za  om te sien wie ons is, watter dienste  ons lewer, projekte en ons kontak- en bankbesonderhede.  Lees ook die interressante geskiedenis van Huis Andrew Murray en hoe u betrokke kan raak.  Kyk na ons lys van behoeftes asook die foto-galery waar u HAM se bedrywighede kan sien.

 

ACVV DIENSSENTRUM VIR BEJAARDES HOU BASAAR

Op 24 Febr vamaf 08:00 tot 12:00 in Moeder se kerksaal.  Ondersteun hulle asb – daar is heerlike tuisgebakte produkte, regte basaarpoeding, vars groente en vele meer.  Indien iemand graag ‘n bydrae wil maak in die vorm van bestandele, gebak, poeding, ingemaakte produkte, groente, vrugte of kontant kontak asb vir Janet by die Dienssentrum 021 873 4682 of Susan Linde 021 873 2359.

 

MANNE VIR CHRISTUSBYEENKOMS

Donderdag 2 Febr om 19:30 op die plaas D’Olyfboom.  Die spreker is Dr Matthys de Kock.  Vir meer inligting kontak David Malherbe 082 457 0020.

 

DEUROFFER VIR ALTA DU TOIT

 Hierdie instansie in Kuilsrivier en is vir mense wat intellek-tueel erg gestremd is.  Alle kulture word die beste geleentheid gegee om volgens sy/haar unieke vermoë en teen sy/haar eie tempo te ontwikkel.  Die leerders is hier omdat hulle nie kon byhou in die hoofstroomonderwys met akademiese vakke nie.  Daarom is die fokuspunt hier verskuif.  Hulle doen wel funksionele lees en wiskunde en leer skryf – die wat kan.  Funksioneel in dié sin dat ons vir hulle dit leer wat hulle in die alledaagse lewe nodig het om oor die weg te kom : tyd lees, geld hanteer, tekens ken, bv damestoilet, uitgang, ens.  Vaardighede soos selfversorging, sosiaal aan- vaarbare gedrag, kommunikasie en produktiewe vaardighede (mandjievlegwerk, borduur, koekies  bak, tuinwerk) word egter baie beklemtoon.  Daar is 3 koshuise vir leerders wat van ver kom en daar is bussies wat dagskoliere vervoer.  Die nasorgsentrum maak voorsiening vir volwassenes.  Hulle vaardighede word optimaal ontwikkel met die hulp van ‘n maatskaplike werker en arbeidsterapeute.

In die Nuus