Auto Draft

Deur : Skriba  /  February 6th, 2012

FAMILIENUUS

Artikels of nuusgebeure moet die kerkkantoor of Christa van Rooyen christa@safj.co.za voor 15 Februarie 2012 bereik.

 

VROUE GROEPBYEENKOMSTE

 U groepleier sal die plek en tyd met u reël.

 

GROOT NUUS GRAAD 4 – 7!!  Jy wil nie uitmis nie.

Dis tyd vir ons om te kamp.  V/a Vrydag 17 tot Sondag 19 Febr by Kogelberg in Grabouw.  Navrae Adell Erasmus 082 925 7190.

 

KINDERKERK

Benodig asb leë 2 L roomysbakke.  U kan dit by die kerkkantoor afgee.

 

GEMEENTESTAP

Ons gaan die Outeniqua wandelpad loop vanaf 27 tot 30 April.  Bespreek asb vroegtydig by die kerkkantoor aangesien daar slegs 24 plekke beskikbaar is.  Hou hierdie spasie dop op 12 Februarie vir verdere inligting.

 

HUWELIK MET VONK

Op Donderdagaande vanaf 19:00 – 20:00 in Die Sentrum.  Kursus is gratis en oppasdiens sal beskikbaar wees.  Bel asb kerkkantoor vir getalle.  Temas is soos volg:

  8 Febr:           Grotman of droomman.

15 Feb:            Grotvrou of droomvrou.

22 Febr:           Panado asb.

29 Febr:           Klein jakkalsies.

 

INLIGTINGSESSIE VIR NUWE INTREKKERS / LIDMATE

Sondag 12 Febr direk na die oggenddiens in Die Sentrum.  Daar word van nuwe lidmate / intrekkers verwag om die inligtingsessie by te woon om so op hoogte te kom van die gemeente se werksaamhede en om die leierspan te ontmoet.

 

KLEINGROEPLEIERS

Vergader Don 9 Febr om18:00 in Die Sentrum.

 

VREUGDEDIENS

Vergader Woensdag 8 Febr om10:00 by Hetta Cloete se huis.

 

WAT IS ‘n WARE MAN?

Ons bied v/a 21 Febr 2012 elke Dinsdag v/a 18:00 – 19:00 ‘n kursus aan oor “authentic manhood” – dit gaan oor Christenman wees in die praktyk.  Navrae Herbert Sills 082 374 3146.

 

WEBWERF

Die kerk se kalender vir 2012 is nou op ons webwerf beskikbaar –  sien www.wellingtonoos.co.za

 

KLEINGROEPMATERIAAL 2012

“Lewe saam met God” – oor die lewe van Abraham. Die kleingroepe wat klaar is met die Timoteusreeks of dit nie doen nie, word aangemoedig om die boekie met 10 ontmoetings te gebruik.  Plaas asb bestellings by die kerkkantoor.

 

MANNEBYBELSTUDIEGROEP

Almal wat belangstel in ‘n mannebybelstudiegroep op ‘n weeksaand, skakel asb vir Buks Oberholzer 082 377 7705 of ds NJ.

 

GEBEDSSPAN

As u bereid is om voorbidding te doen vir mense, sake en die gemeente, skakel asb die kerkkantoor of Danie Theart 021 873 1275 / 084 517 2610.  Gebedsversoeke sal dan per epos of sms aan u deurgegee word.

 

SONDAG SONDER SKOENE

Op Sondag 4 Mrt kan u sonder skoene kerk toe kom om te voel hoe dit is om sonder skoene te wees.  U kan ook skoene wat u wil skenk saambring kerk toe.

 

BESOEK AAN ALTA DU TOIT

Op 7 Maart besoek ons gemeente dié inrigting vir intellektuele gestremdes.  ‘n Bus vetrek on 09:00 v/a Die Sentrum en die koste is R50-00 pp.  Vir verdere navrae kontak Suzanne Fabricius 021 864 1122 / 072 244 3931.

 

CV’S

Indien u op die uitkyk is vir werk, bring asb u CV na die kerkkantoor sodat dit beskikbaar is vir werkgewers met moontlike werksgeleenthede.

 

WERKGEWERS

Skakel asb die kerkkantoor indien u enige vakatures beskikbaar het.

 

GETUIENIS STRAATWERK

Ons beplan ‘n straatmark op 11 Febr 2012 om die fondse van die Getuieniskommissie te sterk.  Ons soek bruikbare klere en lekkernye (miskien ‘n paar groot koeke en ….).  Gee alles asb voor Woensdag 8 Febr by Die Sentrum af.  Navrae aan die kerkkantoor of Danie Theart 084 517 2610.

 

GETUIENISNAWEEK 10 – 12 FEBRUARIE 2012

Vrydagaand      19:00                 –  Prayerwalk

Saterdag           07:30 – 09:30  –  Klereverkoping

                            08:30 – 12:30  –  L10P Kursus (Johan Els)

Toegang gratis, inskrywings @ Woensdag 8 Februarie 2012

Sondagoggend  Ds Teyo Smit – Getuienis en ons geloofsoffer

Sondagaand       Eben Maurice – Bediening aan middel afhanklikes

 

L-10-T (LUKAS 10 TRANSFORMASIE) KURSUS

Die opdrag waarmee Jesus sy 70 dissipels uitgestuur het 2000 jaar gelede.  Aanbieder is ds Johan Els; Saterdag 11 Februarie 2012 vanaf 08:30-12:30; bywoning is gratis.   Inskrywings asb teen Woensdag 8 Februarie.  Die sleutelbeginsels van  gebedsevangelisasie word behandel.

  • Om mense te seën; 
  • Om in jou alledaagse kontak met mense jou geloof uit te leef en te praat oor die Here;
  • Om te luister na mense se nood en saam daaroor te bid.

 

WELLINGTONGETUIENISFEES 2012

Ons benodig enkele persone wat deelkan vorm van die kommissie vir die beplanning van die Wellington Getuienisfees later vanjaar.  Kontak asb Ryk van Velden 082 857 4368 of die kerkkantoor indien jy onskan help met die beplanning.

 

LUKHANYO HANDWERKGROEP

Die vroue by Lukhanyo wil graag leer hekel en brei.  As iemand dalk wol of hekelgare het wat nie gebruik word nie, sal ons dit  goed kan gebruik en sal dit opreg waardeer.  Kontak Lounette van Niekerk  (021 864 3175 / 082 7749039) of die kerkkantoor.

 

WOESTYNRIT

As u belangstel om deel te wees van ‘n gemeentetoer in die Namibwoestyn, kontak Jurgens Schoeman – 082 341 6733 / 021 912 4090 / jurgens@telkomsa.net

 

BEHEERLIGGAAM VAN SKOLE

Gedurende Maart is daar weer verkiesings en ons moedig ouers aan om betrokke en verkiesbaar te wees.

 

ACVV DIENSSENTRUM VIR BEJAARDES HOU BASAAR

Op 24 Febr vamaf 08:00 tot 12:00 in Moeder se kerksaal.  Ondersteun hulle asb – daar is heerlike tuisgebakte produkte, regte basaarpoeding, vars groente en vele meer.  Indien iemand graag ‘n bydrae wil maak in die vorm van bestandele, gebak, poeding, ingemaakte produkte, groente, vrugte of kontant kontak asb vir Janet by die Dienssentrum 021 873 4682 of Susan Linde 021 873 2359.

 

BYBELSKOOL

Woensdae 09:30 in die Martha Saal.  Die tema is Paulus en die aanbieder ds Bennie van Rensburg.  Kontak Moedergemeente vir verdere inligting.

 

WAAROM ‘N NUWE BYBELVERTALING?

Luister op 9 Febr om 18:30 na prof Bernard Combrink in die Jannasch-saal in Stellenbosch.  Skakel die Bybelgenootskap 021 910 8780 vir meer inligting.

 

DEUROFFER – GEMEENTEBEDIENING

Die kommissie se opdrag is die normale opbou en toerusting van die gemeente in sy verkillende ampte en bedieninge, opbou van die gemeente tot ‘n feesvierende gemeente sowel as die opbou van die huweliks- en gesinslewe en aandag aan kerkvervreemdes.

In die Nuus