Auto Draft

Deur : Skriba  /  February 19th, 2012

FINANSIëLE JAAREINDE 28/2/2012

Enige aankope wat nog in Februarie moet plaasvind, moet asb  eers deur die kantoor gemagtig word en die strokies moet asb onmiddellik ingehandig word.

 

BEGROTING!

Die Finansiële kommissie begroot vir ‘n tekort van R164 000-00 vir die nuwe boekjaar nadat al die kommissies moes besnoei op hul werksaamhede.  Dit blyk dat ons vanjaar gaan afsluit met ‘n tekort van R80 000-00.  Ons besef dat dit ekonomies taai met almal gaan, maar as elke lidmaat ten minste R10-00 gee of net sy dankoffer met R10-00 verhoog, gaan dit beslis ‘n verskil maak en kan die gemeente soveel meer doen. (R10-00 X 1 400 lidmate X 12 maande = R168 000-00).

 

GEMEENTE-ETE

Sondagmiddag 11 Maart 2012.  Lekker 3 vleis ete – kaartjies is by diakens en kerkkantoor beskikbaar @ R50-00 vir volwassenes en R20-00 vir kinders.  Kom vier die gemeente se 39ste verjaarsdag.

 

WARE MAN – “AUTHENTIC MANHOOD”

V/a 21 Febr 2012 elke Dinsdagoggend v/a 05:45 – 07:00 in die kerk.  Kom drink ware koffie om 05:45 en kyk vanaf 06:00 – 06:45 na ‘n DVD oor praktiese Xtenskap.  Die man in verhouding met homself, God, sy vrou en kinders.  Navrae en inskrywings by Herbert Sills 082 374 3146.  Koste van boek is R50-00.

 

MANNE ONTBYT

Saterdag 3 Maart 2012 v/a 07:30 tot 09:30.  As deel van Wêreldbiddag vir mans eet en bid ons saam by Wellington Spur vir R40-00 pp.  Die spreker is Beau de Klerk wat met ons kom deel wat die Here vir hom op die pad gesê het.  Vir verdere inligting of kaartjies, kontak Gerhard Visagie 083 406 0796.

 

VREUGDEDIENS

Sal almal wat 50 jr en langer getroud is, asb vir Hetta Cloete of die kerkkantoor u naam deurgee.

 

GEBEDSSPAN

As u bereid is om voorbidding te doen vir mense, sake en die gemeente, skakel asb die kerkkantoor of Danie Theart 021 873 1275 / 084 517 2610.  Gebedsversoeke sal dan per epos of sms aan u deurgegee word.

 

MANNEBYBELSTUDIEGROEP

Almal wat belangstel in ‘n mannebybelstudiegroep op ‘n weeksaand, skakel asb vir Buks Oberholzer 082 377 7705 of ds NJ.

 

SOP EN BROOD RESEPTEBOEK

Groep 6 wil graag ‘n “Sop en Brood Resepteboek”  uitgee as ‘n woekerprojek vir die basaar.  Gee of stuur asb u resep na die kerkkantoor.  Ons sal dit veral waardeer as ons resepte van groep 6 kan kry.

 

POEDINGTAFEL

Benodig 2 en 5 L roomysbakke.  Gee asb by kerkkantoor of diaken af of kontak Veronica 084 664 3895.

 

SONDAG SONDER SKOENE

Op Sondag 4 Maart kan u sonder skoene kerk toe kom om te voel hoe dit is om sonder skoene te wees.  U kan ook skoene wat u wil skenk saambring kerk toe.

 

WêRELDBIDDAGVIRVROUE

Donderdag 1 Maart om 19:00 by die Marthasaal NG Moederkerk.  Die spreker is Judy Venter en die tema “Leef regverdig en doen wat reg is ……”  Ligte versnapperinge sal bedien word.  Nooi asb u vriendin of huishulp saam.

 

BESOEK AAN ALTA DU TOIT

Op 7 Maart besoek ons gemeente dié inrigting vir intellektuele gestremdes.  ‘n Bus vetrek om 09:00 v/a Die Sentrum en die koste is R50-00 pp.  Vir verdere navrae kontak Suzanne Fabricius 021 864 1122 / 072 244 3931.

 

CV’S

Indien u op die uitkyk is vir werk, bring asb u CV na die kerkkantoor sodat dit beskikbaar is vir werkgewers met moontlike werksgeleenthede.

 

WERKGEWERS

Skakel asb die kerkkantoor indien u enige vakatures beskikbaar het.

 

WELLINGTONGETUIENISFEES 2012

Ons benodig enkele persone wat deelkan vorm van die kommissie vir die beplanning van die Wellington Getuienisfees later vanjaar.  Kontak asb Ryk van Velden 082 857 4368 of die kerkkantoor indien jy onskan help met die beplanning.

 

ACVV DIENSSENTRUM VIR BEJAARDES HOU BASAAR

Op 24 Februarie vanaf 08:00 tot 12:00 in Moeder se kerksaal.  Ondersteun hulle asb – daar is heerlike tuisgebakte produkte, regte basaarpoeding, vars groente en vele meer.  Indien iemand graag ‘n bydrae wil maak in die vorm van bestandele, gebak, poeding, ingemaakte produkte, groente, vrugte of kontant kontak asb vir Janet by die Dienssentrum 021 873 4682 of Susan Linde 021 873 2359.

 

ALTASORG KERMIS

Op 3 Maart om09:00 op die Boston Primêre Skool se sportvelde.  Ons hou ook ‘n 5km “I LOVE Alta” pretloop om 07:30.  Sien uit na ‘n marktent, teetuin, springkasteel vir die kinders, eetgoed en baie meer. Kontak kerkkantoor vir vleisbestellingslys vir vleis vanaf Merweville voor 23 Februarie.  Die vleis word op die dag by die vleisstalletjie betaal.

 

PORTERVILLECHRISTUSFEES 2012

V/a 9 -11 Maart – ‘n Christusfees met topgehalte musiek en talle stalletjies.  Kunstenaars sluit in:  Elvis Blue, Heinz Winckler, Piet Smit, Neil Büchner en vele ander.  Vir meer inligting, kontak Willie 083 650 1640 of sien die volledige program op www.christusfees.co.za  Kaartjies is ook beskikbaar by Computicket.

 

DEUROFFER

Dit is ‘n beursfonds wat studente van ons gemeente wat vir predikante studeer, ondersteun (Eric du Toit & Robert-John de Kock).

 

VERKOSE KERKRAADSLEDE 2011 – 2012

Diakens:

Wyk 3                          –           Dirk Laubscher

Hertzog                       –           Johann Swart

Dukes                          –           Johan Lourens

Dienswerker:

Wyk 29                        –           Margaretha Volschenk

 

GR 4 – 6 BYBELLEESLYS 19 – 25 FEBR

1 Kron 22 & 28.  God se WOORD is ‘n boek vol kosbare skatte!  Gebruik die tyd om as gesin saam deur die boeke van die Bybel te lees.

In die Nuus