Auto Draft

Deur : Skriba  /  August 31st, 2014

WELLINGTON WEEK VAN GEBED

Ons herinner u aan die Week van Gebed v/a 1 – 7 September.  Ons wil in ons eie gemeente ‘n “24/7” gebedsaksie loods tydens hierdie tyd.  Ons nooi elke lidmaat uit om vir 1 uur deel te neem aan hierdie gebedsaksie.  Skakel die kerkkantoor om u datum(s) en tydgleuf deur te gee.  Ons wil graag ’n aaneenlopende gebedsketting vorm.  Ons is ook verantwoordelik vir die bediening in die gebedslokaal in die Marthasaal op Woens 3 September v/a 19:00 tot Donder 4 September om 07:00 en ook weer op Sondag 7 September v/a 07:00 tot 19:00.  Indien u in die gebedslokaal kan help, skakel asb vir Danie Theart 021 873 1275 / 084 517 2610 / danie@djctheart.com

 

KURSUS VIR DOOPOUERS

Dinsdagaande (2 – 23 Sept) v/a 19:00 – 20:00 word ’n kursus vir doopouers in Die Sentrum aangebied.  Kerkraad verwag van doopouers om die kursus by te woon.

 

VROUEDIENSBESTUUR

Die Vrouediensbestuur saam met die voorsitters van die vroue aksies vergader Woens 3 Sept om 19:00 in Die Sentrum.  Baie belangrik dat almal teenwoordig sal wees.

 

FIETSTOER 3 – 5 OKT

Ons gaan die pragtige “Canola” roete ry om Pieter-Jan Geldenhuys en Michelle Munnik finansieel te ondersteun tydens hulle siekte.  Elke fietsryer moet asb R400-00 insamel.  Ons ry v/a die kerk via Riebeek-Kasteel en Malmesbury en weer terug na Wellington.  Fietstoervorms is beskikbaar by ds NJ, die kerkkantoor en die hoërskool.

 

4 X 4 ROETE

Oor Porseleinberg op Saterdag 13 Sept.  Ons vertrek 08:00 v/a Die Sentrum (op Wellington-Oos kerkgronde).  Die koste beloop R200-00 per voertuig tbv barmhartigheid.  As u aan die einde wil braai, bring net u eie eet- en drinkgoed.  Navrae aan Bennie Smith 083 651 3305.

 

HOOP VIR KINDERS – LEIERTOERUSTING

19 – 23 Sept (na-ure).  Wie word toegerus?  Onder-wysers, kategete, ouers en elke persoon wat die bediening van die evangelie aan kinders op die hart dra en in hierdie dinamiese bediening in Wellington gemeenskap wil belê.  R350, 00 pp wat lesmateriaal en etes insluit.  Kontak Alida 082 054 6457 vir meer besonderhede.

 

NUUS VAN MIRRIAM

Sy het ‘n naweek gebedskonferensie bygewoon en was uitgedaag en bemoedig om aan te hou bid.  N.a.v die reaksie van die Indonesiese president (‘n Moslem) oor die gruweldade in Irak vra sy dat ons moet bid dat die Here die verskriklike geweld sal gebruik om mense oraloor te laat soek en uitroep na die Waarheid.   Bid ook vir haar Noord-Afrika land waar daar algehele chaos en wanhoop is. Sy vertrek 9 September na Spanje om te help met die voorbereiding en toerusting van werkers vir Noord-Afrika.  Sy sal ook ‘n konsultasie vir haar Noord Afrika land  in Malta bywoon, en verder intensiewe opleiding in Turkye bywoon. Sy keer terug na Suid Afrika  op 28 November.  Bid asb. vir haar in hierdie tyd wat voorlê  dat die Here haar sal beskerm en sal versterk en seën.

 

KERSKAARTJIES VIR GEVANGENES

Die Vrouediens (Getuienis) wil baie graag  weer vanjaar vir elke gevangene in die Hawequa, en ander gevangenisse in die omgewing, ‘n Kerskaartjie gee wat hulle oor die Kersseisoen vir hulle geliefdes kan stuur.  Die Kerskaartjies kan gemaak word deur bv ‘n A4 vel papier in vier te vou en dan op die voo kant ‘n prentjie te plak of om dit met enigiets anders te versier.  Ons wil ook vra dat u, indien dit moontlik is, asb ‘n koevert en ‘n posseël by elke kaartjie sal sit.  Baie, baie dankie by voorbaat!!!  Kontak:  Kerkkantoor of Lounette van Niekerk  082 774 9039 / 021 864 3175.

 

BASAAR – KAFEE

Hulle benodig gebruikte plat “foamalite” bakkies (die waarin vleis verpak word).  Dit kan by die kerkkantoor afgegee word.

 

ARBEIDSBEDIENING OPLEIDING

Aanbiederis Johan Crous – “Hoe neem ek leiding wanneer spanning en dit wat op die spel is hewig is”.  Datum is 17 September v/a 08:30 – 16:30 by NGK Wellington Noord.  Middagete word voorsien.  Vir meer inligting skakel Johan Crous 021 873 7024/
072 289 0842.

 

NG KERK WELLINGTON-NOORD BASAAR

Saterdag 6 Sept v/a 09:00.  Ontbyt, kafee & deli, kindertafel, Tuine & Tossels, tuisgebak, wit olifante, handige houtkratte, kindervermaak, mark- en plantetafel en vele meer!   

 

DRAKENSTEIN GEMEENTE HOU ‘N FONDSINSAMELINGS-ETE VIR SENDELINGE

Waaronder Wessel & Lumé Cronje ook val op Sondag 21 Sept teen R60-00 per kop.  Kaartjies en verdere besonderhede is beskikbaar by Lona Liebenberg sel no 082 382 0526, epos liebies4@absamail.co.za  Kom ondersteun asb die projek.

 

DEUROFFER – TOERUSTING VIR MISSIONÊRE BEDIENING

TMB rus lidmate, voornemende en reeds dienende gestuurdes in gemeentes en die gemeenskap omvattend toe met toepaslike

kursusse (korter of langer) om optimale diens in interkulturele kontekste binne en buite die RSA te lewer. Belangrike sake soos dienslewering en samewerking in onbekende gemeenskappe, die uitdaging van interkulturele kommunikasie, hoe ons taal aanleer, kruiskulturele verkondiging van die evangelie, bediening in informele nedersettings en sinvolle gesprek en besluitnemning in interkulturele konteks word byvoorbeeld aangespreek. TIW se toerusting neem die spesifieke behoeftes, situasie en verwagte uitkomste van betrokke gemeentes of lidmate in ag.  Skakel gerus die direkteur dr Ryk van Velden by 082 857 4368; rvanvelden@hugenote.com

 

HEIDELBERGSE KATEGISMUS

Vraag 62: Maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of ’n deel daarvan wees nie?

Antwoord: Omdat die geregtigheid wat voor die oordeel van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet wees en in alle opsigte met die wet van God ooreen moet stem (a) en omdat ook ons beste werke in hierdie lewe almal onvolmaak en met sondes besmet is (b).

(a) Gal 3:10;  Deut 27:26. (b) Jes 64:6.

Vraag 63: Verdien ons goeie werke dan niks nie, terwyl God hulle tog in hierdie en in die toekomstige lewe wil beloon?

Antwoord: Hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee (a).

(a) Luk 17:10.

Vraag 64: Maar maak hierdie leer nie mense onverskillig en roekeloos nie?

Antwoord: Nee, want dit is onmoontlik dat ’n mens wat deur ’n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie (a).

(a) Matt 7:18;  Joh 15:5.

In die Nuus