Auto Draft

Deur : Skriba  /  October 12th, 2014

VOORGESTELDE WYSIGING VAN ARTIKEL 1

Die kerkraad het Maandagaand 22 Sept eenparig aanbeveel dat Artikel 1 gewysig word soos aanbeveel deur die Sinode.  Die gemeente kan nou vir of teen die aanbeveling van die kerkraad stem op 5, 12, 19 & 26 Okt na die oggenddiens tot en met 12:00.  Die geleentheid om te stem sluit dus 26 Okt om 12:00.  U lidmaatskap moet by hierdie gemeente wees om te mag stem.  Bevestig asb by die kerkkantoor indien u onseker is.  Op 27 Okt stem die kerkraad vir of teen die voorstel van die Sinode om Artikel 1 te wysig.  Beide die  kerkraad en die gemeente moet ‘n 2/3 meerderheid stemme hê ten gunste van die wysiging van Artikel 1 om te kan tel as ‘n “JA” stem.  Ons het nog hulp nodig by die “stembus” op 5, 12 en 19 Okt – skakel asb die kerkkantoor indien u bereid is om diens te doen op een van hierdie 3 Sondae.

 

VOORGESTELDE NUWE ARTIKEL 1 ( Byvoegings in vetgedruk)

1.      Die Nederduitse Gereformeerde Kerk is gegrond op die Bybel as die heilige en onfeilbare Woord van God.

2.1    Die leer wat die Kerk in ooreenstemming met die Woord van God bely, word verwoord in die ekumeniese belydenisse, naamlik die Apostoliese Geloofsbelydenis, die Geloofsbelydenis van Nicea en die Geloofsbelydenis van Athanasius; en die Drie Formuliere van Eenheid, nl die Nederlandse Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreëls.

2.2    Die Belydenis van Belhar is deel van die belydenisgrondslag van die Kerk, op so ’n wyse dat daar ruimte is vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit as in ooreenstemming met die Woord van God bely, sowel as vir lidmate, ampsdraers en vergaderinge wat dit nie as ’n belydenisskrif onderskryf nie.

3.      Die Kerk aanvaar dat haar roeping om haar geloof te bely, altyd geld en dat ’n uitbreiding van haar belydenisgrondslag sonder dwang geskied.

 

MATRIEKETE 15 OKTOBER 2014

Indien iemand per abuis uitgelaat is en nog nie ‘n uitnodiging ontvang het nie, skakel asb die kerkkantoor en u gee u naam deur.  Ons wil baie graag hê al ons matrieks moet die ete by die kerk kom geniet.

 

NUUS VAN MIRIAM

Miriam is veilig terug in Spanje na suksesvolle samesprekings mbt haar Noord-Afrika land.  Sy beplan ‘n “Jaar van Gebed” vir die land in 2015 – met die oog daarop benodig sy ‘n vrywillige  Portugese en Afrikaanse vertaler.   Sy is tans besig met die opleiding van voornemende werkers in Noord-Afrika.  Een van verlede jaar se studente het hulle besoek en getuig het hoe die Here haar gebruik en wat die opleiding vir haar gehelp en beteken het waar sy nou werk.  Verder het hulle gesoek na ‘n “person of peace” en het een gevind, nl ‘n sakevrou uit Noord-Afrika wat Spaans en Arabies kan praat, wel belese en berese is en ‘n voormalige universiteitslektor in Islam in haar land.  Bid asb dat die waarheid en  lig van die evangelie ingang sal vind in haar hart.  Bid ook asb vir Miriam om waaksaam te wees in die geestelike stryd wat gevoer word.

 

GEMEENTEFEES 2014

Ons hou weer basaar op Saterdag 25 Okt v/a 09:00.  Ons skop reeds die Vrydagaand 18:00 af met ons nou reeds beroemde gemeentekonsert wat voorafgegaan word met treinritte vir die kleingoed en iets te ete en drinke.  Sater om 18:00 sluit ons af met ’n heerlike hoenderbraai @ R55-00 vir volw en R20-00 vir kinders.

 

BASAAR

Die vlg word benodig by die onderskeie tafels en kan by die kerkkantoor afgegee word:

 • MANNETAFEL.  Goeie bruikbare artikels wat u nie meer wil gebruik nie.  U kan dit ook afgee by Nico van Zyl Dorisrylaan 49 / 084 619 5507.
 • MARKTAFEL. 
  • Emmelina Gerber vra leë 500 ml gaskoeldrankbotteljies – 021 873 3296 / 084 673 3296
  •   Hetta Cloete benodig houthangers van enige grootte – 021 873 3158 / 084 673 3296
  • Kruie-, groente- en vrugteskenkings vir die marktafel.  Enige hoeveel is welkom. Kontak
  • asb Amanda Anker by 082 3271 102 / 021 873 7263 /   ankeramanda@yahoo.co.nz as  jy kan help, of bring dit sommer kerk toe op die dag van die basaar.
  • Alle nie-bederfbare skenkings vir die marktafel kan gedurende die week voor die basaar  by Sarembockstr 10 afgelewer word om gemerk te word.  Kontak ook vir Amanda Anker.
 • KAFEE.  Gebruikte plat “foamalite” bakkies (die waarin vleis verpak word).  Persone wat kan help pannekoeke bak vir ongeveer een uur op die dag van die basaar, skakel asb vir Ronel van Heerden 082 322 3689.
 • TAFEL VIR DIABETE.  Magriet Gerber wil graag ‘n tafel vir diabete begin.  As daar mense is wat kan en bereid is om te help, kontak haar asb by 021 873 3668 / 082 569 3006.

 

KLEINGELD VIR BASAAR

Die konvenors kan hulle kleingeld by Carien by die kerkkantoor  afhaal v/a Woensdag 22 tot Vrydag 24 Okt tussen 08:00 en 13:00.  Vorms vir die aanvraag van die kleingeld sal uitgedeel word op die basaarvergadering op 14 Okt en dit is dus baie belangrik dat alle konvenors teenwoordig moet wees.

 

GEBEDSGROEP

Mense wat bereid is om deel te wees van ‘n gebedsketting om te bid vir mense en situasies, ontmoet mekaar op Woensdag 15 Okt om 18:00 in Die Sentrum.

 

POTJIEKOS VIR SENIORS

Let asb daarop dat hierdie geleentheid verskuif vanaf 17 Oktober 2014 na ‘n datum in Februarie 2015.

 

NOODKAS

Ons verskaf tans maandeliks aan ± 10 gesinne kospakkies.  Ons noodkas is nou feitlik leeg en ENIGE bydrae is welkom en sal baie waardeer word.

 

KERSKAARTJIES VIR GEVANGENES

Die Vrouediens (Getuienis) wil baie graag  weer vanjaar vir elke gevangene in die Hawequa, en ander gevangenisse in die omgewing, ‘n Kerskaartjie gee wat hulle oor die Kersseisoen vir hulle geliefdes kan stuur.  Die Kerskaartjies kan gemaak word deur bv ‘n A4 vel papier in vier te vou en dan op die voo kant ‘n prentjie te plak of om dit met enigiets anders te versier.  Ons wil ook vra dat u, indien dit moontlik is, asb ‘n koevert en ‘n posseël by elke kaartjie sal sit.  Baie, baie dankie by voorbaat!!!  Kontak:  Kerkkantoor of Lounette van Niekerk  082 774 9039 / 021 864 3175.

 

ACVV FYNGOUD DIENSSENTRUM VIER  HUL 30STE BESTAANSJAAR

Don 16 Okt – konsert om 19:00 in ons kerksaal.  Die kaartjies vir hierdie konsert is uitverkoop.  maar kaartjies vir die kleedrepetisie Dinsdagaand om 19:00 kan by die deure gekoop word – R20 vir volw en R10 vir kinders.  Vry 17 Okt 08:00 – opedag by die Dienssentrum – uitstalling van kuns, naaldwerk, ens gratis en ‘n teetuin @ R25,00 pp.  Sater 18 Okt 08:00 – kermis by Silwerkruin Ouetehuis – baie eetgoed en speletjies vir die almal van 1 tot 90, ‘n teetuin en orkesmusiek. Toegang is gratis!!!!  Kaartjies vir eetgoed is by die hek te koop. Son 19 Okt 10:00 – afsluiting van ons fees met ‘n kerkdiens by Silwerkruin.

 

DEUROFFER –  GEMEENTEHULPFONDS

Hierdie fonds verleen ondersteuning aan hulpbehoewende gemeentes wat vanweë verminderde lidmaattalle, natuurrampe, ontvolking en swak sosio-ekonomiese toestande nie meer hul begrotings kan laat klop nie.  Die fonds is bedoel om die geestelike bediening in stand te hou en nie vir kapitale werke of reparasies aan fisiese fasiliteite nie.

In die Nuus