Auto Draft

Deur : Skriba  /  February 6th, 2015

MAKHATHINI NUUS

Sien webwerf

 

NUUS VAN MIRIAM

Indien u ‘n maandelikse uitgedrukte weergawe verkies, kontak die kerkkantoor.

 

BELYDENISKLAS SE OUERS

Ontmoet ds NJ net na vanaand se aanddiens in die kerk.

 

G-VOUCHER PROJEK

Dit is v/a 9 – 13 Febr Wellington-Oos gemeente se beurt om te help met die bediening van die Woord en kos elke middag v/a 12:00. Indien enigeen bereid is om te help, skakel asb vir Steenkamp Claassen by 021 873 3163 / 083 650 8104.

 

VROUE GROEPSBYEENKOMSTE VIR ALLE WYKE DINSDAG 10 FEBRUARIE

Kontak asb jou ouderlingsvrou of groepleidster (sien kerkkalender) ivm die tyd en plek van hierdie byeenkoms.

 

BASAARBEPLANNING 2015

Ons wil graag saam nuut dink oor die basaar. Lidmate wat nie direk by die basaar betrokke is nie, maar wil saamdink en insette lewer is ook baie welkom – Woens 11 Febr om 18:00 in die konsistorie.

 

SNR BURGER WORSBRAAI FUNKSIE

Hierdie funksie verskuif v/a Don 12 Febr na Don 26 Febr om 19:00 agv botsende belange.

 

GRAAD 4 – 7 KAMP

Ons gaan see toe! V/a 13 – 15 Febr kamp ons by Kleinmond. Die tema is “Ons Skepper en Saligmaker sê ……..” Koste beloop R400 per kind. Inskrywingsvorms beskikbaar by die kategete en die kerkkantoor. Navrae Adell Erasmus 082 925 7190.

 

GEBED VIR LIBIë

Op  Dins 17 Febr (die 4e herdenking van die Libiese rewolusie) beplan ons ‘n wêreldwye dag van vas en gebed vir Libië. Ons nooi julle uit om ook deel te neem aan die gebedsgeleentheid.  Daar sal ‘n gebedstyd in die Paarl of Wellington gehou word.  Vir verdere inligting kontak Miriam by 061-0263486, 021-8642529 of oases@highrange.org indien jy sou belangstel om deel te neem. Miriam lewer ook haar getuienis tydens die oggenddiens van 15 Febr.

 

VROUEDIENS KENMEKAARAAND

Don 19 Febr om 19:00 in die kerksaal. Kom staan vanaand in die skoene van ‘n kankerlyer asook die van ‘n pa van ‘n dwelmverslaafde. Trek u gunsteling skoene aan en kom deel die aand met ons!

 

ONTBYT MET PROF. NICO KOOPMAN: WELLINGTON-OOS SE OPENBARE GETUIENIS

Sat 21 Febr 08:00 sal prof Nico Koopman van die Teologiese Fakulteit op Stellenbosch op ‘n informele wyse tydens ‘n ontbyt in die kerksaal met ons praat oor ge- leenthede en uitdagings wat ons getuienis in die openbare plaaslike en nasionale gemeen- skap vir ons kerkraad en gemeentelede inhou. Koste vir ontbyt is R30. Registreer u naam by die kerkkantoor of by Ryk van Velden 082 857 4368 indien u die geleentheid gaan bywoon sodat ons weet vir hoeveel mense om voor te berei. Registrasie sluit 17 Febr.

 

KERKRAAD KENMEKAAR

Kom leer ken jou medekerkraadslede op ‘n ander manier op Woens 25 Febr v/a 19:30 – 20:30 in Die Sentrum.

 

MINIBUS PROJEK – SOSATIE VERKOPE

Jeugbediening loods die jaar ‘n projek om fondse in te samel vir die aankoop van ‘n minibus vir die kerk aangesien eie vervoer ‘n noodsaaklikheid geword het vir verskeie aksies binne die gemeente. Ons gaan een keer per maand sosaties by Die Sentrum verkoop as een van die projekte om fondse in te samel. Dit sal op Vrydagaande geskied vanaf 18:00 – 20:00 en ons eerste aand is 27 Febr. Dit sal vir ma ‘n blaaskansie gee na ‘n lang week om vir een Vrydagaand nie hoef kos te maak nie. Die sosaties kom van die Groot-Karoo en is werklik smaaklik en waarde vir geld. Ons bied bees, vark en hoendersosaties aan teen slegs R15-00. Bestellings kan geplaas word by Elize (kerkkantoor), Tinus Broodryk 082 920 2290 of Anneli (Bromar Wines) 021 873 0565 voor of op 20 Febr. Voorsien u bestelling van ‘n e-pos adres of ‘n selfoonno sodat ons u die Donderdag kan herinner.

 

BELYDENISKLAS EN OUERS NEEM ASB KENNIS – ONS KAMP BY BEAVERLAC V/A 20 – 22 FEBRUARIE!

 

MANNEKONFERENSIE

V/a 27 Febr – 1 Mrt in die Paarl. Die sprekers is Johan Smit van Moreletapark, Cassie Carstens, Braam Hanekom en Louis Britz. Kostes beloop R400-00. Vir meer inligting skakel Herbert Sills 082 374 3146.

 

BARMHARTIGHEIDSBEDIENING Sê DANKIE

Baie dankie vir almal se bydraes wat dit moontlik gemaak het om Kerspakkies aan die inwoners van Silwerkruin en Huis Lizelle te skenk. Hulle was baie opgewonde en dankbaar.

 

UITSTAANDE BASAAR GELDE

Indien daar nog enige u/s gelde vir die basaar is, sal u dit asb so spoedig moontlik inbetaal by die kerkkantoor voor die einde van Februarie.

 

BARMHARTIGHEIDSBEDIENING STRAATMARK 28 FEBR

Ons hou ‘n straatmark om fondse te in. Klere en enige goeie bruikbare artikels kan na die kerkkantoor gebring word tot en met 23 Februarie.

 

WêRELD BIDDAG VIR MANS ONTBYT

Sat 7 Mrt by die Spur, Welgeleë Plein vanaf 07:00. Die spreker is Herman Bailey. Kaartjies bekikbaar by Gemeentebediening se manne of kerkkantoor. Bring sommer jou seun(s) saam. R40-00 pp vir ‘n lekker Spur ontbyt en bodemlose koffie! Kontak Lennox vir navrae 079 892 1988.

 

FAMILIENUUS

Artikels en foto’s vir die Familienuus moet asb die kerkkantoor bereik voor 31 Maart.

 

IMAGINE TIENER SAAMTREK 10 – 12 APRIL

Hou hierdie datum oop! Meer besonder- hede volg op ‘n later stadium.

 

PREKE ARGIEF

Alle preke word opgeneem en u kan die kerkkantoor kontak indien u ‘n kopie van ‘n opname wil hê.

 

FOTO’S

Stuur asb foto’s van kerkaktiwiteite na kerkkantoor sodat ons dit op ons webwerf kan plaas.

 

GEBEDSBULLETIN

Die ruimte wat voorheen die weeklikse gebedsbulletin gedra het, sal voortaan een keer per maand ’n bydrae van die Vrouediens dra. Indien daar iemand is wat graag ’n bydrae tot die gebedsbulletin wil lewer, skakel asb vir Danie Theart 084 517 2610.

 

ROLSTOELPROJEK

Ons is nog steeds besig om plasties “broodknypertjies” bymekaar te maak wat verkoop word om rolstoele aan te koop. Bring dit asb nog steeds na die kerkkantoor asook alle plastiese doppies (melkbottels, koeldrankbottels, ens).

In die Nuus