Auto Draft

Deur : Skriba  /  September 1st, 2011

FIETSTOER UITREIK 2011!!!!!!!  V/a 30 September  – 2 Oktober.  Ons ry vanaf Worcester na Rooi Els via Villiersdorp en Kleinmond.  Die fondse word ingesamel ten bate van Sunfield.  Alle Gr 7 – 12 leerlinge welkom.  Die inskrywingsvorms is nou beskikbaar by die kerkkantoor, Noord- en Moedergemeentes asook die Hoërskool.

MEDIESE HULPFONDSE:  Daar is 2 hulpfondse gestig – een vir Michelle Munnik en een vir Lynette Nel.  Indien u ‘n bydrae wil maak, skakel asb die kerkkantoor.

GETUIENISFUNKSIE:  Saterdag,10 September 2011 om18:30 by die Kerksaal.  Kom geniet ‘n ontspanne getuienis-aand om die potte van ons bobaas kokke @ R80/persoon. Kaartjies nou beskikbaar by Thys Odendal (021 873 4771), kerkkantoor of kontak u ouderling/diaken.  Sien u daar!  Moenie die een misloop nie. “DIS die EEN”

GETUIENISKOMMISSIE:  Die Getuieniskommissie wil jou graag bekendstel aan die georganiseerde bedieninge van die gemeente,  asook ánder bedieninge waarby jykan inskakel om Jesus se liefde uit te dra en ‘n verskil te maak in mense se lewens.   In die voorportaal is inligtingsblaadjies beskikbaar.

FAMILIENUUS KWARTAALBLAD:  Artikels vir hierdie kwartaal se Familienuus kan weer aan Christa van Rooyen of die kerkkantoor gestuur word voor 12 September. Christa se epos adres is christa@safj.co.za en telnrs 021 864 1644 (h) / 084 948 1644.

BASAAR JAFFLES:  Groep 3 gaan op 2 September jaffles bak en verkoop @ R7-00 elk. Jaffles moet afgehaal word tussen 11:00 en 12:00.  Bestellings moet asb voor 12:00 op 31 Augustus  geplaas word by  Louise Engelbrecht 021 864 1799.

GEMEENTEKONSERT:  Mariëtte van Velden is die organiseerder.  Skakel asb met haar (021 873 2967 / 079 881 6861) indien u ‘n item het om te lewer.

TREINWIELE:  Ons benodig nog twee 10″ wiele (ongeveer R500 per wiel) om nog ‘n wa op ordentlike wiele te sit.  Skakel asb die kerkkantoor of ds NJ  indien u ‘n skenking of bydrae wil maak.

MARKTAFEL:  Benodig asb 2L en 500ml plastiese bottels.  Dit kan by kerkkantoor afgegee word.

DUVETPROJEK:  Aan almal wat gehelp het om vir kinders wat koud slaap, ‘n eie duvet te gee, duisend dankies!  Ons getal vir vanjaar staan op 254 en ons groottotaal op 1 099.  Die projek is deurlopend en u ondersteuning dmv “inners”, lap of geld is altyd welkom.  Vir navrae skakel asb die kerkkantoor. 

CV’S:  Indien u op die uitkyk is vir werk, bring asb u CV na die kerkkantoor sodat dit beskikbaar is vir werkgewers met moontlike werksgeleenthede.

WERKGEWERS:  Skakel asb die kerkkantoor indien u enige vakatures beskikbaar het.

MA’S VIR WELLINGTON 40 DAE VAN GEBED:  Alle Wellingtonners word genooi om vanaf 14 Augustus saam te bid vir ons dorp.  Skakel die kerkkantoor vir meer besonderhede en elke dag se gebedsonderwerp.

MEDIHELP TEKKIE CHALLENGE:  Ten bate van sportontwikkeling by Jan Krielskool – 10 km hardloop/pretloop, 5 km hardloop/ pretloop, nappy & kiddies run.  Datum: Saterdag, 10 Sep.
Plek: Jan Krielskool, Kuilsrivier.  Navrae:  Suzette Goldie Sel:  076 107 5412 Tel: 021 903 0434 Faks: 021 903 9007    E-pos: info@jankriel.co.za  Kom ondersteun ons kinders en deel in die pret!

 VAKANTE WYKE: Nominasies kan by die kerkraad ingedien word vir die volgende vakante wyke:

Ouderlinge: Wyke 1, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 18, 20, 21, 29, 30, 31, 34, Uitsig, Laer-Uitsig, Richelieu, Blouvlei, Groenberg, Krommerivier, Patatskloof, Les Huguenots B, Dukes, Spruitrivier, Uitsig-Suid.

Diakens: Wyke 1 Noord, 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, Laer-Uitsig, Blouvlei, Onder Berg-en-Dal, Les Huguenots A, Groenberg.

JAN KRIELSKOOL, wat spesialis onderwys bied, help kinders met leerhindernisse soos epilepsie, disleksie, gehoor- of sigprobleme om hul potensiaal met waardigheid te ontsluit. Hierdie kinders sal nie die mas in die hoofstroomsisteem opkom nie.

Hierdie tipe onderwys is duur vanweë die klein klasse en al die dienste en fasiliteite wat deel van die sisteem vorm. Groot finansiële steun is dus nodig om dit alles in stand te hou en ook steeds te ontwikkel.

Lidmate van die NG Kerk is grotendeels verantwoordelik vir die ontstaan en voortbestaan van hierdie onderneming (vanaf 1937). Dankie aan elkeen wat ‘n oop hart en hand vir die kinders van Jan Kriel het.

In die Nuus