Auto Draft

Deur : Skriba  /  September 18th, 2015

AFSLUITING 40 DAE – LOFPRYSING / GETUIENIS- & KUIERAAND:  Dins 22 Sept om 19:00 het die hele Wellington ‘n gesamentlike afsluiting van die 40 Dae.  ‘n Aand gevul met Lofprysing & Getuienis en ‘n lekker saamkuier in Moedergemeente se kerksaal.  Kerrie & Rys teen R30-00 pp sal te koop wees op voorafbestelling wat u by ons kerkkantoor kan plaas nie later as môre nie.  Bring slegs u eie drinkgoed en glase. 

KOORLEDE BENODIG VIR KERSSANGDIENS 2015: Die drie NG Kerke van Wellington gaan hierdie jaar een gesamentlike Kerssangdiens aanbied.  Dit vind plaas op Sondag- aand 29 Nov by Moedergemeente.  Ons wil graag, soos met die pasafgelope Paassang- diens, een koor saamstel vanuit die hele dorp.  Ons mikpunt is 80 lede!  Oefeninge vind plaas elke Maandagaand van die 4de kwartaal.  Dit gaan werklik ‘n wonderlike geleentheid wees, met wonderlike soliste en pragtige musiek!  Kom help om dit ‘n grootse geleentheid te maak.  Stuur asb u naam en kontakbesonderhede na Johann Enslin by jenslin@hugenoteskool.co.za of stuur ‘n sms na 074 359 8069. 

KALENDERVOORBLAD:  Ons verwelkom graag voorstelle van die hoërskoolleerlinge om te gebruik vir die kalendervoorblad vir 2016.  Voorstelle moet voor die einde van Sept elek- tronies aan die kerkkantoor gestuur word of in ‘n vorm wat geskandeer kan word by die kerkkantoor ingehandig word sodat dit saam met die kalender gedruk kan word.

EREDIENSTYE:   Vanaf Sondag 4 Okt verander die oggenddiens se tyd na 09:00.  Die aanddiens se tyd bly onveranderd.

NIEU-BETHESDA UITREIK:  120 Opgewonde kindertjies in Nieu-Bethesda wag vir ons!  16 Laerskoolkinders en 4 volwassenes reik uit dmv ’n vakansie Bybelskool v/a 5 – 9 Okt.  Ons word gehuisves deur die NG Gemeente en die VGK bied hulle kerksaal vir bediening aan.  Dis ’n opvolgkuier van 2013.  Bid asb  saam vir ’n geseënde reis en uitreik.  Ons benodig beskuit, lekkergoed, skryfpotlode en gebreide/gehekelde/lap gemaakte strooikussings.  Vir verdere inligting kontak Adell Erasmus 082 925 7190.

HOENDERBRAAI KAARTJIES:  U diaken/dienswerker sal u gedurende Okt besoek met etekaartjies vir die hoenderbraai Saterdagaand na die basaar.  Kaartjies is reeds te koop by die kerkkantoor.   Dit is elke jaar ‘n heerlike saamkuier.

FIETSTOER 2 – 4 OKT:  Ons gaan na Langebaan ry via Malmesbury, Darling, Yzerfontein en deur die Weskus Nasionale Park.  Ons samel geld in tbv Huis Andrew Murray.  Elke fietsryer moet asb ten minste R400-00 insamel.  Fietstoervorms is beskikbaar by ds Jan, die kerkkantoor en die hoërskool.  Indien daar pesone is wat dalk fietse het om te leen vir die fietstoer, skakel asb die kerkkantoor.

BASAAR: Kindertafel (Lekkers & Speelgoed) benodig leë tunablikkies.  U kan dit na  kerkkantoor bring of Petro Botha, Reindersstr 2 (021 873 4776 / 082 561 4628.  Poedingtafel benodig 21 roomysbakke (2L). Ook na die kerkkantoor bring asb.

NOODKAS: Baie dankie vir die bydraes reeds ontvang.  Tans het ons toiletware en skoon- maakmiddels nodig, maar enige bydrae / kontant sal welkom wees.  Barmhartigheidsdiens verkoop nog steeds baie goeie kwaliteit wasgoedpennetjies.  Dit is te koop @ R25/pak van 20 by kerkkantoor of Suzanne Fabricius  021 864 1122 / 072 244 3931.

2690 of Tinus Broodryk 082 920 2290 \ 021 873 0565 geplaas word.

KERSKAARTJIES  VIR GEVANGENES:  Ons wil baie graag weer vanjaar Kerskaartjies vir die gevangenes in Hawequa en omliggende gevangenisse maak. Die Kerskaartjies word aan die gevangenes gegee om oor Kerstyd kontak te kan maak met hul families.  Hulle voel gewoonlik baie uitgesluit en alleen oor die feestyd as al hul familielede bymekaar is en hulle nie.  Ons het verlede jaar meer as 1 000 Kerskaartjies geskenk en daarvoor is ons dankbaar teenoor almal wat gehelp het.  Ons hoop dat dit weer vanjaar moontlik sal wees met u hulp.  Vir navrae kontak Lounette van Niekerk 021 864 3175 / 082 774 9039.

MIGHTY MEN MALMESBURY 25 – 27 SEPTEMBER:  Word in Malmesbury aangebied @ R160-00 pp.  Vir verdere inligting kontak Buks Oberholzer 082 377 7705 / t.oberholzer@telkomsa.net of besoek www.westerncapemmc.co.za

NGK SWARTLAND BASAAR:  Sat 26 Sept v/a 08:30 op hul kerkgronde.

DEUROFFER – BEDIENING AAN DIE JODE:  Bid asseblief vir ds Francois Wessels en me Cecilia Burger wat na Jode uitreik met die evangelie, asook vir die Messiaans-Joodse gemeente Beit Ariel in Kaapstad.  Messiaanse Jode is Jode wat glo dat Jesus die Messias en Here is, dit wil sê Christen-Jode.  Die Beit Ariel gemeente het Joodse en nie-Joodse lidmate.  Beit Ariel hou eredienste, vier Joodse feeste en leef hulle geloof uit vanuit die perspektief dat die Messias reeds gekom het en weer kom.

In die Nuus