Auto Draft

Deur : Skriba  /  September 4th, 2011

FIETSTOER UITREIK 2011!!!!!!!  V/a 30 September  – 2 Oktober.  Ons ry vanaf Worcester na Rooi Els via Villiersdorp en Kleinmond.  Die fondse word ingesamel ten bate van Sunfield.  Alle Gr 7 – 12 leerlinge welkom.  Die inskrywingsvorms is nou beskikbaar by die kerkkantoor, Noord- en Moedergemeentes asook die Hoërskool.

GEMEENTEKAMP 23 – 25 SEPTEMBER TE BIEDOUW:  Almal wat belangstel, ontmoet ds NJ en Karen voor die preekstoel direk na die oggenddiens.

MEDIESE HULPFONDSE:  Daar is 2 hulpfondse gestig – een vir Michelle Munnik en een vir Lynette Nel.  Indien u ‘n bydrae wil maak, skakel asb die kerkkantoor.

GETUIENISFUNKSIE:  Saterdag,10 September 2011 om18:30 by die Kerksaal.  Kom geniet ‘n ontspanne getuienis-aand om die potte van ons bobaas kokke @ R80/persoon. Kaartjies nou beskikbaar by Thys Odendal (021 873 4771), kerkkantoor of kontak u ouderling/diaken.  Sien u daar!  Moenie die een misloop nie. “DIS die EEN”

FAMILIENUUS KWARTAALBLAD:  Artikels vir hierdie kwartaal se Familienuus kan weer aan Christa van Rooyen of die kerkkantoor gestuur word voor 12 September. Christa se epos adres is christa@safj.co.za en telnrs 021 864 1644 (h) / 084 948 1644.

GEMEENTEKONSERT:  Mariëtte van Velden is die organiseerder.  Skakel asb met haar (021 873 2967 / 079 881 6861) indien u ‘n item het om te lewer.

NOG EEN TREINWIEL:  Ons het ‘n skenking gekry vir een wiel en ons benodig nou nog net een 10″ wiel (ongeveer R500) om nog ‘n wa op ordentlike wiele te sit.  Skakel asb die kerkkantoor of ds NJ  indien u ‘n skenking of bydrae wil maak.

BASAAR MARKTAFEL:  Benodig asb ou pierings wat koppieloos is en nie meer gebruik word nie.  Dit kan by kerkkantoor afgegee word.

KOEKSISTERS TE KOOP:  Koeksisters is te koop by die kerkkantoor of Suzanne Fabricius (021 864 1122) @ R15-00 per pakkie.  R7-50 van elke pakkie is ten bate van Barmhartigheid in die gemeente. 

KOORFEES:  Hetta Cloete benodig leë 750g koffieblikke.  Dit kan by haar (Sarembock 12) of die kerkkantoor afgegee word.  

DUVETPROJEK:  Aan almal wat gehelp het om vir kinders wat koud slaap, ‘n eie duvet te gee, duisend dankies!  Ons getal vir vanjaar staan op 254 en ons groottotaal op 1 099.  Die projek is deurlopend en u ondersteuning dmv “inners”, lap of geld is altyd welkom.  Vir navrae skakel asb die kerkkantoor. 

CV’S:  Indien u op die uitkyk is vir werk, bring asb u CV na die kerkkantoor sodat dit beskikbaar is vir werkgewers met moontlike werksgeleenthede.

WERKGEWERS:  Skakel asb die kerkkantoor indien u enige vakatures beskikbaar het.

MA’S VIR WELLINGTON 40 DAE VAN GEBED:  Alle Wellingtonners word genooi om vanaf 14 Augustus saam te bid vir ons dorp.  Skakel die kerkkantoor vir meer besonderhede en elke dag se gebedsonderwerp.

ROLSTOEL:  Iemand in die ouetehuis wat beide haar bene verloor het, benodig ‘n batteryaangedrewe rolstoel. Om dit moontlik te maak, het sy 270kg plastiese goedjies waarmee broodsakkies toegebind word, nodig.  Kom ons wend nog steeds ‘n spesiale poging aan om dit vir haar te help insamel.  U kan dit by die kerkkantoor inhandig.

MEDIHELP TEKKIE CHALLENGE:  Ten bate van sportontwikkeling by Jan Krielskool – 10 km hardloop / pretloop, 5 km hardloop / pretloop, nappy & kiddies run.  Datum: Saterdag, 10 Sep.
Plek: Jan Krielskool, Kuilsrivier.  Navrae:  Suzette Goldie Sel:  076 107 5412 Tel: 021 903 0434 Faks: 021 903 9007    E-pos: info@jankriel.co.za  Kom ondersteun ons kinders en deel in die pret!

FASDAG:  Internasionale Fetale Alkohol Sindroom-dag word jaarliks op 9 September gevier.  Op 9 September om 09:09 word klokke wêreldwyd gelui om gemeenskappe bewus te maak van die probleem wat Fetale Alkohol Sindroom in gemeenskappe veroorsaak en om ‘n oproep te doen op vroue om die gebuik van alkohol gedurende swangerskap te vermy.

PORTERVILLE CHRISTUSFEES:  Vanaf 7 – 9 Oktober 2011.  Skakel die kerkkantoor vir meer inligting.

VAKANTE WYKE:

Nominasies kan by die kerkraad ingedien word vir die volgende vakante wyke:

Ouderlinge

Wyke 1, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 18, 20, 21, 29, 30, 31, 34, Uitsig, Laer-Uitsig, Richelieu, Blouvlei, Groenberg, Krommerivier, Patatskloof, Les Huguenots B, Dukes, Spruitrivier, Uitsig-Suid.

Diakens

Wyke 1 Noord, 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 30, 31, 33, Laer-Uitsig, Blouvlei, Onder Berg-en-Dal, Les Huguenots A, Groenberg.

DIE INSTITUUT VIR DOWES is in 1881 deur die kerk tot stand gebring om vir Dowes taal te gee, sodat hulle ook die boodskap van Jesus Christus kon ontvang.  Die Instituut borg steeds die De la Batskool en die twee gemeentes vir Dowes in die Wes-Kaap.  Tans word Dowes ook as sendelinge opgelei om die meer as 400 000 onbereikte Dowes in Suid-Afrika te bedien met die Woord.  Agtergeblewe volwasse Dowes ontvang vaardigheidsontwikkeling by die Instituut, terwyl 95 meervoudig gestremde volwasse Dowes ook deur die Instituut binne ‘n terapeutiese gemeenskap ontwikkel en versorg word.  ‘n Ouetehuis met 38 Dowes word ook deur die Instituut bedryf.  Bid dat al die Dowes in SA ook die geleentheid sal kry om die boodskap van verlossing te ontvang.

In die Nuus