Auto Draft

Deur : Skriba  /  November 4th, 2016

UIT DIE KANTOOR

 

PREDIKANTE NUUS

Jan is van 7 – 10 November by `n Buitengewone Algemene Sinode vergadering in Hatfield.

 

VERKOSE KERKRAADSLEDE

OUDERLINGE:

Wyk 21 – Henk Paxton, Laer Uitsig – Drikus Kotzé, Hertzog – Gerrit Hickman

 

DIAKENS:

Wyk 4 – Johan Labuschagne, Uitsig-Noord – Hendri van Loggerenberg

 

 

LEKKER FILTERKOFFIE TYDENS AANDDIENS

Kom geniet `n heerlike koppie filterkoffie vanaf 18:30 in die kerk. Ons sal dit waardeer indien u `n donasie van R5 kan gee om die onkoste te dek.

 

FAMILIENUUS

Alle bydrae tot die familienuus moet asb die kerkkantoor teen 6 November bereik.

 

JEUG AKTIWITEITE

TEKKIES EN KIX

Woensdag 9 November 2016

KIX           16:00 – 17:00 (Ester – Op die regte tyd en plek)

TEKKIES 17:30 – 18:30 / GR 7’S       17:30 – 18:30 (As ek verkeerd kies)

 

ALGEMEEN

GOSPEL & GOLDEN OLDIES KONSERT

Tommy Oliver en Karen Kay tree op in ons kerksaal op 11 November om 19:00 – kaartjies is te koop teen R50 by die kerkkantoor en Wellington Slaghuis – moet dit nie misloop nie!

 

KERSKAARTJIES VIR GEVANGENES

Ons wil vriendelik vra of u asb. weer sal help om ‘n kaartjie of twee te maak deur bv. ‘net n gewone (A4) velletjie papier in vier te vou en dan net die voorblad op enige manier te versier bv. met ‘n prentjie of ‘n strikkie of deur iets te teken of te verf of op enige ander manier.  Ons sal ook dankbaar wees vir koeverte en seëls as u nie ‘n kaartjie kan maak nie.  (Kontak Lounette van Niekerk 021 864 3175 / 082 77 49039)

 

GEMEENTEFEES

Baie dankie vir almal se ruim harte tydens ons gemeentefees van Saterdag.  Dit word opreg waardeer.

 

KERSFEESPAKKIES

Die Barmhartigheidsbediening wil graag vir 18 behoeftige inwoners van Silwerkruin (10 dames en 8 mans), asook Huis Lizelle (13 dames en 2 mans) `n toiletware pakkie gee.  Enige bydrae is welkom en kan by die kerkkantoor afgegee word.  Vir verdere navrae, kontak Suzanne Fabricius by 072 244 3931 / 021 864 1122.

 

VROUEDIENS

Indien enigeen wil betrokke raak by die vrouediens se bedieninge, kontak asseblief die kerkkantoor.

 

SUNFIELD KERSFUNKSIE

Indien u wil sien hoe die gesiggies van die inwoners ophelder as Kersvader kom kuier, kan u gerus op Donderdagaand om 20H00 `n besoek by Sunfield maak.

 

NUWE LIDMATE

Die volgende lidmate se Attestate is ontvang – baie welkom aan Danie en Sandra Groenewald en hul seun Waldo van Richelieu en Jorien Barnard van Krommerivier.

In die Nuus