Auto Draft

Deur : Skriba  /  February 12th, 2017

UIT DIE KANTOOR

 

PREDIKANTE NUUS

Ds NJ en Ds Jan is vanaf 14 – 16 Februarie betrokke met predikantebegeleiding te Volmoed naby Hermanus.

POWERPOINT AANBIEDINGS

Indien daar iets is wat tydens `n erediens vertoon moet word, moet dit die kerkkantoor nie later as die vorige Donderdag om 12H00 bereik, om sodoende vooraf gelaai te word.

 

LEKKER FILTERKOFFIE TYDENS AANDDIENS

(nie uitnaweke en skoolvakansies)

Kom geniet `n heerlike koppie filterkoffie vanaf 18:30 in die kerk. Ons sal dit waardeer indien u `n donasie van R5 kan gee om die onkoste te dek.

 

KOERANTE EN PAPIERE

Bring gerus u ou koerante, papiere en karton na die Bin by die kantoor.  Ons verkoop dit ten bate van Getuienisfonds.

 

G-VOUCHER

Indien u belangstel om namens Wellington-Oos die G-Voucher projek te verteenwoordig, kontak Suzanne Fabricius by 072 244 3931 / 021 864 1122.

 

JEUG AKTIWITEITE

 

KINDERWERKER

Adell Erasmus beëindig haar dienste teen einde Februarie.  Alle Kinderkerk en Midweek aktiwiteite gaan voort soos normal, totdat nuwe persoon aangestel is.

 

TIENERSEL

19 Februarie begin tienersel om 18:30 en woon ons die aanddiens by wat op Jeug gemik is.

 

PEUTER-EN KLEUTER NUUS

Peuter- en Kleuterkerkmaats kom Sondae oggende saam in die Jeuglokaal(groen deur) bymekaar. Die peuterkerktannies, Marina Botha en Nina Osche sal dan met die klein maats na die Peuterkerk beweeg vir hulle les en hulle kan daar afgehaal word. Ons benodig asb. goeie, bruikbare speelgoed vir ons Peuterkerk. Indien daar ‘n mamma is wat bereid is om vir ons groot balle speelklei(soutklei) te maak sal ons dit baie waardeer.

Navrae of indien u kan help: Kontak Adell Erasmus 0829257190

 

BELYDENISKAMP

Vind plaas té Drie Kuilen naby De Doorns van 17 – 19 Februarie.  Nodige inligting word deurgegee aan belydenisklas.  Inskrywingsvorms is beskikbaar by die kerkkantoor.

 

IMAGINE TIENERKAMP

Vind plaas vanaf 18 – 20 Maart.  Inskrywingsvorms is by skool en kerkkantoor beskikbaar.  Navrae kan gerig word aan Ds Theo van Zyl – sel 071 363 9446.

 

MUURPROP

Vind plaas op Donderdae vanaf 18:30 – 20:00 in die Sentrum en is `n geleentheid vir tieners tussen 14 en 18, (maar almal is welkom) om saam te groei, leer en God te ervaar.  Ons gaan speletjies speel, praise en worship en `n kort boodskap deel!

 

BARMHARTIGHEIDSBEDIENING

Saterdag, 25 Februarie hou ons DV `n straatmark.  Goeie, gebruikte klere en ander artikels kan by die kerkkantoor afgegee word of kontak Suzanne Fabricius by 021 864 1122 / 072 244 3931.

 

Baie dankie aan diegene wat die fliekaand ondersteun het.  Ons het R2410 ten bate van die koskas gemaak.

SNR BURGER FUNKSIE

Indien u nie `n uitnodiging ontvang het en wil graag bywoon, kontak Hetta by 082 717 3062.

 

EMBRACE

Is jy swanger en jy wil graag meer uitvind hoe om jou baba te voed, vertroetel, versorg en stimuleer in sy/haar eerste 1000 dae of net saam ander swanger vrouens wil kuier – kontak Eureka Smit by 021 873 5730 / 084 461 4028 vir meer inligting

 

MA EN BABA-KLUB

Ons wil `n geleentheid skep waar ma’s met babas en peuters onder 2 saam kuier en in `n groep hul kleinding stimuleer en met hul speel.  Versorgers ook welkom. Belangstellendes kan Eureka Smit by 021 873 5730 / 084 461 4028 kontak.

 

WÊRELD BIDDAG VIR VROUE

Vind plaas op Donderdag 2 Maart om 19:00 by Wellington-Oos.  Proponent Jacobie Visser is die spreker en gaan praat oor die onderwerp “My genade is vir almal”.

 

MANNE ONTBYT (WÊRELD BIDDAG VIR MANS)

Vind plaas op 4 Maart om 07:00 by die Wimpy.  Spreker: Conrad Pool, Koste is R50 p/p.  Kaartjies is beskikbaar by die kerkkantoor en lede van gemeentebediening.

 

JONG VOLWASSENES (WERKENDES EN STUDENTE)

Die kleingroep vir jong volwassenes kom Donderdagaande om 19:00 by Van der Merwestraat 27 bymekaar.  Indien u sou belangstel om deel te vorm, kontak Nina Oberholzer by 072 888 0266.

 

GELOOFSOFFERBETALINGS EN EINDE VAN BOEKJAAR

Lidmate wat deelneem aan die Geloofsoffer word vriendelik versoek om asb. alle  geloofsofferbetalings wat hulle t.o.v. die 2016 boekjaar wil maak, voor 20 Februarie te doen sodat die uitbetalings ook nog voor einde Februarie gemaak kan word. Diegene wat deel wil wees van die 2017 geloofsoffer, word vriendelik versoek om hulle geloofsofferbetalings eers na 1 Maart te doen.

BASAAR

Groep 5 vra enige bydrae t.o.v goeie gebruikte speelgoed wat hul benodig vir die tombola-tafel.

 

In die Nuus