Auto Draft

Deur : Skriba  /  February 17th, 2017

UIT DIE KANTOOR

 

G-VOUCHER

Indien u belangstel om namens Wellington-Oos die G-Voucher projek te verteenwoordig, kontak Suzanne Fabricius by 072 244 3931 / 021 864 1122.

 

Dit is weer vanaf 20 – 24 Februarie NG Kerk Wellington-Oos se diensbeurt by die G-Voucher projek – ons benodig die vge produkte:  Hoender, Maalvleis, Wors, Aartappels, Tamaties, Brood, Blikkies groente, Gevriesde groente

 

POWERPOINT AANBIEDINGS

Indien daar iets is wat tydens `n erediens vertoon moet word, moet dit die kerkkantoor nie later as die vorige Donderdag om 12H00 bereik, om sodoende vooraf gelaai te word.

 

LEKKER FILTERKOFFIE TYDENS AANDDIENS

(nie uitnaweke en skoolvakansies)

Kom geniet `n heerlike koppie filterkoffie vanaf 18:30 in die kerk. Ons sal dit waardeer indien u `n donasie van R5 kan gee om die onkoste te dek.

 

KOERANTE EN PAPIERE

Bring gerus u ou koerante, papiere en karton na die Bin by die kantoor.  Ons verkoop dit ten bate van Getuienisfonds.

 

JEUG AKTIWITEITE

 

KINDERHUIS UITSTAPPIE

Op Vrydag, 3 Maart van 16:00 – 18:00 neem ons Huis Mopanie se kinders vir inkopies na Paarl Mall.  Persone wat wil help en saamkom, kontak Ansa Oosthuizen by 082 562 3604.  Enige finansiële bydrae sal waardeer word om sodoende die uitstappie vir die kinders spesiaal te maak.  Bydrae kan by die kerkkantoor afgegee word.

 

PEUTER-EN KLEUTER NUUS

Peuter- en Kleuterkerkmaats kom Sondae oggende saam in die Jeuglokaal(groen deur) bymekaar. Die peuterkerktannies, Marina Botha en Nina Osche sal dan met die klein maats na die Peuterkerk beweeg vir hulle les en hulle kan daar afgehaal word. Ons benodig asb. goeie, bruikbare speelgoed vir ons Peuterkerk. Indien daar ‘n mamma is wat bereid is om vir ons groot balle speelklei(soutklei) te maak sal ons dit baie waardeer.

Navrae of indien u kan help: Kontak Adell Erasmus 0829257190

 

IMAGINE TIENERKAMP

Vind plaas vanaf 18 – 20 Maart.  Inskrywingsvorms is by skool en kerkkantoor beskikbaar.  Daar is vervoer beskikbaar – navrae kan gerig word aan Ds Theo van Zyl – sel 071 363 9446.

 

MUURPROP

Vind plaas op Donderdae vanaf 18:30 – 20:00 in die Sentrum en is `n geleentheid vir tieners tussen 14 en 18, (maar almal is welkom) om saam te groei, leer en God te ervaar.  Ons gaan speletjies speel, praise en worship en `n kort boodskap deel!

 

WÊRELD BIDDAG VIR VROUE

Vind plaas op Donderdag 2 Maart om 19:00 by Wellington-Oos.  Proponent Jacobie Visser is die spreekster en gaan praat oor die onderwerp “My genade is vir almal”.

 

Daar sal ook op Vrydag, 3 Maart om 09:00 `n geleentheid vir saam bid, onder leiding van Suzanne Fabricius, in die konsistorie wees.  Sy behandel ook die onderwerp “My genade is vir almal”  `n Kollekte vir bybelverspreiding sal opgeneem word.

 

MANNE ONTBYT (WÊRELD BIDDAG VIR MANS)

Vind plaas op 4 Maart om 07:00 by die Wimpy.  Spreker: Conrad Pool, Koste is R50 p/p.  Kaartjies is beskikbaar by die kerkkantoor en lede van gemeentebediening.

 

BARMHARTIGHEIDSBEDIENING

Saterdag, 25 Februarie hou ons DV `n straatmark.  Goeie, gebruikte klere en ander artikels kan by die kerkkantoor afgegee word of kontak Suzanne Fabricius by 021 864 1122 / 072 244 3931.

 

EMBRACE

Is jy swanger en jy wil graag meer uitvind hoe om jou baba te voed, vertroetel, versorg en stimuleer in sy/haar eerste 1000 dae of net saam ander swanger vrouens wil kuier – kontak Eureka Smit by 021 873 5730 / 084 461 4028 vir meer inligting

 

MA EN BABA-KLUB

Ons wil `n geleentheid skep waar ma’s met babas en peuters onder 2 saam kuier en in `n groep hul kleinding stimuleer en met hul speel.  Versorgers ook welkom. Belangstellendes kan Eureka Smit by 021 873 5730 / 084 461 4028 kontak.

 

GELOOFSOFFERBETALINGS EN EINDE VAN BOEKJAAR

Lidmate wat deelneem aan die Geloofsoffer word vriendelik versoek om asb. alle  geloofsofferbetalings wat hulle t.o.v. die 2016 boekjaar wil maak, voor 20 Februarie te doen sodat die uitbetalings ook nog voor einde Februarie gemaak kan word. Diegene wat deel wil wees van die 2017 geloofsoffer, word vriendelik versoek om hulle geloofsofferbetalings eers na 1 Maart te doen.

BASAAR

Groep 5 vra enige bydrae t.o.v goeie gebruikte speelgoed wat hul benodig vir die tombola-tafel.

In die Nuus