Auto Draft

Deur : Skriba  /  April 3rd, 2017

GEBEDSGELEENTHEID

Op 22 April vind `n gebedsgeleentheid plaas in Bloemfontein.  Aangesien almal nie daar teenwoordig kan wees nie, word hier op Wellington ook `n gebedsbyeenkoms deur die kerke gereël.  Dit vind plaas by die Moederkerk vanaf 12:00 – 13:00.

PAASNAWEEK EN KRUISKUNS

Gedurende Paasnaweek en tot Pinkster sal die kruisboodskap mbv skilderye in die kerk uitgebeeld word olv Mariëtte van Velden.  Tydens die aanddiens van Paassondag gaan ons luister na getuienisse van mense wat die kunswerke gedoen het.  Donderdag 13 April van 19:00 – 20:00 “Kom stel jou in vir Paasnaweek” (Belewing en voorbereiding vir Goeie Vrydag) & Goeie Vrydag nagmaal om 09:00.

KOFFIE TYDENS AANDDIENS

Daar sal weer koffie beskikbaar wees op 23 April, na die skole vakansie!

JEUG AKTIWITEITE

 

DINKJEUG

Indien u `n ouer, kategeet of predikant is en hulpmiddels t.o.v jeug soek, kan u gerus die volgende webtuiste besoek – www.dinkjeug.ngkerk.net

 

GOOI EN GESELS SPELETJIE

Hierdie speletjie is spesiaal ontwerp om geloofsgesprekke tussen alle ouderdomsgroepe op `n speelse manier te laat plaasvind en kan bestel word by die Wes-Kaap Jeugkantoor.

 

ALGEMEEN

MISS DEAF SOUTH AFRICA

Indien u enige bydraes wil maak t.o.v. Janie Visser se projek (fondsinsameling vir kogliêre inplanting van `n 5 jarige seuntjie), kan u dit in die volgende rekening inbetaal:  Miss Deaf South Africa, ABSA Centurion, 9311314652, verw. DCC Janie Visser.

 

VIER WEESSEUNTJIES VAN KHAYELITSHA

Die Duvetspan soek ‘n gebruikte vingerbord en / of ander speletjies om saam met duvets aan vier weesseuntjies wat in moeilike omstandighede by familie in Khayelitsha woon, te skenk. Weens die taxigeweld kan die kinders dit nie buitenshuis waag nie. As jy kan help, skakel asb vir Elsa Giliomee by 021 8730110 of 0823735853.

 

SPEELGOED VIR TOMBOLA TAFEL

Indien u enige ou bruikbare speelgoed of “soft toys” het wat in u pad is, kan u dit  na die kerkkantoor bring, waar Groep 5 dit dan gaan deel maak van die Tombola tafeld tydens die basaar.

 

WINTER STRAATMARK

Die Barmhartigheidsbediening hou DV 6 Mei `n straatmark.  Goeie, gebruikte klere en ander artikels kan by die kerkkantoor afgegee word of kontak Suzanne Fabricius by 021 864 1122 / 072 244 3931.  Fondse word aangewend vir die aankope van doeke.

In die Nuus