Auto Draft

Deur : Skriba  /  June 9th, 2017

Bybelskool 2017 Inskrywingsvorms Gr. RR-Gr.6

Bybelskool 2017 Kleingroepleier inskrywingsvorm (Gr.7-12)

UIT DIE KANTOOR

NG GEMEENTE WELLINGTON-OOS
Vakature: Skriba
Die ideale kandidaat het bogemiddelde administratiewe, kommunikasie, korrespondensie en organiseringsvaardighede. Aandag aan detail en uitstekende rekenaarvaardighede is belangrike kriteria. Vorige administratiewe ondervinding van ongeveer 5 jaar word vereis. Goeie menseverhoudinge, die vermoë om onafhanklik en uiters akkuraat te werk en bogemiddelde tydsbestuur is ononderhandelbaar. Lidmaatskap van ons gemeente word ook vereis en enige ondervinding in ’n gemeente opset sal voorkeur geniet.
Die pligte behels onder andere:
• Administratiewe bestuur van alle gemeente aktiwiteite en kerkraadsvergaderings (insluitend kerkraadsvoorbereiding)
• Administratiewe bestuur van die jaarlikse kalender en kommunikasie aan die gemeente
• Akkurate rekordhouding en die bestuur van gemeente databasisse en inligtingsbestuur
• Administratiewe ondersteuning aan die Leraars
• Algemene administratiewe bestuur en ondersteuning aan die Finansiele Beampte
• Alle ander take verwant aan die pos
Rig u gedetaileerde CV met verwysings aan: margaux@ulumahr.co.za of faks: 086 630 4284 voor of op Maandag 12 Junie 2017 teen 17h00. Navrae kan ook gerig word aan die kerkkantoor: 021 873 2690

HELMIEN VAN DER MERWE FONDS
Die mediese fonds het ‘n koglieêre inplanting goedgekeur, maar sy moet nog self R58 000 inbetaal. Indien u ‘n bydrae wil maak kan u dit by kerkkantoor inbetaal of Bankbesonderhede soos hier onder met verwysing Helmien vd Merwe fonds.

PEUTER (-2JR) EN KLEUTERKERK (3-5JR)
Ons benodig tans iemand wat hier kan leiding neem. (Kom ons help mekaar om ook ‘n slag rustig in die kerk te sit en luister) Indien u bereid is om hier te te help tydens oggend-eredienste, skakel asb met Annelet Slazus sel 082 337 2161

KLEINGROEPE
Kleingroepbyeenkoms van leiers en almal wat belangstel om deel van ‘n kleingroep te wees. Kom geniet ‘n beker sop by die Sentrum op Maandag 26 Junie om 19:00 (40 dae en kleingroepe) Skakelpersoon Pieter du Toit 083 638 9823

VEELDOELIGE AFDAK:
Die Eiendomskommissie beoog om ‘n veeldoelige afdak aan te bring waar die prieël tans is. (Tussen die kerk en die kombuis, langs die saal.) Die afdak sal dan dien as staanplek vir ons bussie en sal ook ‘n gerieflike ruimte skep vir sosiale geleenthede soos die basaar, gemeente etes, senior burger etes ens. Die koste beloop R40 000. Indien u ‘n bydrae wil maak om dit moontlik te maak, kan u inbetaal by kerkkantoor of elektronies by:
NG Kerk Wellington-Oos
Absa
Rekno: 430 580 116
Takkode: 632 005
Verw. Afdak

Vir enige navrae, kontak Johan Labuschagne by 083 592 8709.

JEUG AKTIWITEITE

BYBELSKOOL 3-7 JULIE 2017
Dis weer tyd vir die jaarlikse Bybelskool, ‘n vakansiebediening aan kinders Gr.RR – Gr.6, waar ons as jong mense Jesus se liefde gaan deel deur Bybelverhale, speletjies, kuns, drama en musiek. Hierdie jaar se tema is: “Anders as die wêreld”, en ons gesels oor hoe ons as Jesus se dissipels anders as die wêreld optree a.g.v. ons spesiale mission.
Datum: 3-7 Julie
Koste: R160 pp
Tyd: Vroeë aflaai is vanaf 07:15
Rek, strek en word wakker: 08:00-09:00 (‘n Besig hou tyd terwyl ons vir die res van die maats wag.) Program hardloop vanaf 09:00-13:00
Inskrywingvorms is beskikbaar by Annelet, die kerkkantoor of op die gemeente se webblad.

Om so ‘n week te laat gebeur, het ons ‘n hele paar hande nodig, en dit gaan so lekker wees dat jy nie sal wil uitmis nie.

As jy Gr.7-12 is, kom help gerus as ‘n kleingroepleier. Daar is ‘n aparte inskrywingsvorm wat jy moet invul. Dit is beskikbaar by Annelet, die kerkkantoor of op die gemeente se webblad.

Ons kort ook ‘n hele klomp volwassenes/studente om te help met die aanbieding tydens die week van Bybelskool. Hier onder is ‘n lys van aanbieders wat ons benodig. Kyk, dink en bid gerus daaroor en laat weet Annelet teen 16 Junie of jy iewers sal wil uithelp.
• Kombuis (Voorbereiding van die happie-tyd)
• Munchies aanbieder (Lekkerny wat die kinders self maak soos cupcake versier ens.)
• Cinema aanbieder (Al wat jy hoef te kan doen,is play en stop op ‘n rekenaar te druk.)
• Crafts aanbieder (Kunsaktiwiteite)
• Bybel Avonture – Jnr aanbiider (Teks en boodskap van die dag vir Gr.RR-3)
• Bybel Avonture – Snr aanbiider (Teks en boodskap van die dag vir Gr.4-6)
• Speletjies – Jnr aanbieder
• Speletjies – Snr aanbieder
• Musiek/ Media
• Noodhulp
Indien jy graag betrokke wil wees, maar nie tydens die week kan help nie, kort ons ook hulp met die volgende dinge of donasies van die volgende goed:

Hulp vooraf: Gebed, aankope, vooraf admin, dekor, maak van soutklei

Donasies: Ou CD’s, koerantpapier, koeldrankproppies, hot chocolate, bokse, verf, verfkwaste, papierborde, foamalite koppies, kleefband, springmielie pitte, loslekkers, mariekoekies, versiersuiker, koekkleursel, albasters, bordkryt.

Foto Album
In die Nuus