Auto Draft

Deur : Skriba  /  July 28th, 2017

UIT DIE KANTOOR

DIENS VAN BARMHARTIGHEID
Die gemeente fokus jaarliks gedurende Augustus op Barmhartigheid. U Diaken/Dienswerker sal vir u ‘n koevert bring waarin u ‘n bydrae kan maak vir die Alimantasiefonds(vir mense in nood). Die fonds word aangewend vir kospakkies, krag en finansiële nood van gemeentelede. Maandelikse bydraes word ook gemaak aan die ACVV, Silwerkruin en die dienssentrum. Op 27 Augustus kan u die koevert (u bydrae )kerk toe bring. Baie dankie vir al die bydraes, finansieel en ook voorraad vir die noodkas. Dankie aan elkeen wat help met die brei van sokkies, mussies, truitjies en kombersies, Dit word opreg waardeer.

40 DAE: 6 AUG – 10 SEPT
Ons gaan 6 Donderdae preek oor die Solas : (1 Net geloof, 2 Net genade, 3 Net Jesus, 4 Net die Skrif en 5 tot eer van God) en dit in kleingroepe bespreek. Boekies sal beskikbaar wees met dagstukkies, materiaal en `n DVD vir kleingroepe. Daar sal weer geleenthede in die kerk gereël word vir mense wat nie deel van `n kleingroep is nie. Ons wil gemeentelede aanmoedig om in hierdie tyd nuwe kleingroepe te vorm. Skakelpersoon is Pieter du Toit (083 638 9823)
Koste: Dvd -R50, Leiersgids en Boekie vir kleingroep of individue -R25.
Geleenthede: Dinsdae om 10h00 en Donderdae om 19h00 in die kerk.

GEMEENTE NAWEEK (8 – 10 SEPTEMBER 2017)
Daar is nog paar plekke beskikbaar vir die gemeente naweek. Kontak die kerkkantoor so spoedig moontlik om jou plekkie vas te maak. Diegene wat reeds bespreek het moet asseblief teen einde Julie inbetaal om sodoende hul plek te verseker. Kostes @ R200 per grootmens en R100 per kind.

KERRIEAFVAL/HOENDER ETE
Ons hou op 11 Augustus ‘n heerlike kerrieafval/hoender ete in die kerksaal vir fondsinsameling ten bate vir die Quasar (Huis vir Kwadropleë). Kaartjies te koop teen R100 by kerkkantoor ( 021 873 2690) en by Grieta Van Zyl (084 245 1695) Wegneem etes ook beskikbaar.

VERKIESING VAN KERKRAAD
Nominasie vir vakante wyke kan by kerkkantoor ingedien word voor 8 Augustus 2017

JEUG AKTIWITEITE

JEUGWEEK
Die sportdiens verskuif na 13 Augustus om 19:00 by NG Kerk Wellington Oos
Maandag 7 Augustus 18:00 & Dinsdag 8 Augustus 18:00 by H/S Hugenote Saal

PEUTER (-2JR) EN KLEUTERKERK (3-5JR)
Ons benodig tans iemand wat hier kan leiding neem. (Kom ons help mekaar om ook ‘n slag rustig in die kerk te sit en luister) Indien u bereid is om hier te te help tydens oggend-eredienste, skakel asb met Annelet Slazus sel 082 337 2161.

In die Nuus