Auto Draft

Deur : Skriba  /  August 18th, 2017

UIT DIE KANTOOR

PREDIKANTE NUUS
Jan en NJ is van Dinsdag tot Donderdag besig met predikantebegeleiding te Volmoed naby Hermanus
RINGSITTING ( 3 September 2017)
Die ringvergadering tema is: “Kreatiwiteit in die bediening”. Onder andere die erediens. Lidmate wat belangstel kan die kerkkantoor skakel.

WEEK VAN GEBED:

28 / 8-3 /9 (By presbiteriaanse Kerk)
Gelowiges bid in die tyd saam in die hele Drakenstein gebied. Op Wellington is daar van 16:00 – 17:55 geleentheid vir individuele gebede en van 18:00 -19:00 is daar begeleide gesamentlike gebed. Ons diensbeurt is Maandag 28 Augustus by die Presbiteriaanse Kerk( langs die stadsaal naby Hugo Rust Laerskool.) Ds Jan neem leiding by die gesamentlike gebed. Skakelpersoon Jeanette Burger 0842085811

AUGUSTUS: DIENS VAN BARMHARTIGHEID

Die gemeente fokus jaarliks gedurende Augustus op Barmhartigheid. U Diaken/Dienswerker sal vir u ‘n koevert bring waarin u ‘n bydrae kan maak vir die Alimentasiefonds(vir mense in nood). Die fonds word aangewend vir kospakkies, krag en finansiële nood van gemeentelede. Maandelikse bydraes word ook gemaak aan die ACVV, Silwerkruin en die dienssentrum. Op 27 Augustus kan u die koevert (u bydrae )kerk toe bring. Baie dankie vir al die bydraes, finansieel en ook voorraad vir die noodkas. Dankie aan elkeen wat help met die brei van sokkies, mussies, truitjies en kombersies, Dit word opreg waardeer.

40 DAE: 6 AUG – 10 SEPT

Reformasie: Solas (net: genade, geloof, Christus, die Bybel en tot eer van God en om gestuur te wees). U kan steeds inskakel by kleingroepe wat in kerk bymekaarkom op Dinsdag oggend 10:00 en Donderdag aand om 19:00.

JOHANN BRAND OPTREDE

Op Sondagaand 10 September tree Johann tydens die aanddiens op met sang en getuienis.

GEMEENTE NAWEEK (8 – 10 SEPTEMBER 2017)
TE KAMPALA BONNIEVALE

Daar is nog enkele plekke beskikbaar. Bespreek by kerkkantoor.

GESPREKSGELEENTHEID : OOR NASIEBOU EN SOSIALE KOHESIE (let daarop dat tyd verander het na 9:00) Dit was 14:00.
Op 23 Augustus is daar ‘n geleentheid waar na gemeenskappe geluister word. Vanaf 9:00 kan u kom luister en u stem kan laat hoor by AGS/AFM Family Worship Centre, Pentzstraat 48. Navrae Dr Kobus Gerber epos dr. kobus.gerber@gmail.com

KOM ONS BID VIR:
SIEKELYS: Margie Stemmet (Les Hug A), Michelle Munnik (Hertzog) Edmund O’Ehley (Patatskloof), Dawid Lombard (Wyk 32), Mariana Geldenhuys(wyk 12), Etrecia Mostert (01 Noord) Lana v. Niekerk (wyk 30) Adel Strachen( Wyk 50) Monica van der Walt (wyk 14), Jaco Stander (wyk 03 ) Fanie Steenkamp (wyk 41)

In die Nuus