Auto Draft

Deur : Skriba  /  August 28th, 2017

UIT DIE KANTOOR
RINGSITTING ( 3 September 2017)
Die ringvergadering tema is: “Kreatiwiteit in die bediening”. Onder andere die erediens. Lidmate wat belangstel kan die kerkkantoor skakel.

WEEK VAN GEBED:

(By presbiteriaanse Kerk) 28 Aug – 3 Sept
Gelowiges bid in die tyd saam in die hele Drakenstein gebied. Op Wellington is daar van 16:00 – 17:55 geleentheid  vir individuele gebede en van 18:00 -19:00 is daar begeleide gesamentlike gebed. Ons diensbeurt is Maandag 28 Augustus by die Presbiteriaanse Kerk( langs die stadsaal naby Hugo Rust Laerskool.) Ds Jan neem leiding by die gesamentlike gebed. Skakelpersoon Jeanette Burger 0842085811

AUGUSTUS: DIENS VAN BARMHARTIGHEID

Huidiglik voorsien ons maandeliks 14 kospakkies aan gesinne / enkelpersone. Noodpakkies word voorsien waar nodig. Huurgeld, kragvoorsiening asook medikasie wanneer daar ‘n behoefte is. Gebreide items is aan Ma’s vir Wellington ,VGK Bergrivier asook privaat geskenk. Die volgende is versprei: 118 truitjies, 76 paar bedsokkies, 27 komberse, 12 serpe, 202 musse. Baie dankie aan almal wat help brei asook ander bydraes lewer.

JOHANN BRAND OPTREDE

Op Sondagaand 10 September tree Johann tydens die aanddiens op met sang en getuienis.

GEMEENTE NAWEEK (8 – 10 SEPTEMBER 2017)
TE KAMPALA BONNIEVALE

Ons het nog 4 plekke oor vir die gemeente naweek te Kampala. Indien u lus het vir ‘n lekker
wegbreek kan u die kerkkantoor skakel. (021 873 2690) Gaan besoek hul Facebook blad of die Website : (www.kampala .co.za)

MOSLEMBDIENING
Moslembediening is ‘n olifant bediening en ons het jou regtig nodig in hierdie saak. Dalk lê die Here ’n Moslem persoon op jou hart en voel jy dat jy nie altyd weet wat om te sê nie? Ons wil graag met jou hande vat en daarom nooi ons jou na die volgende geleent- heid: 16 Oktober 2017, Klein saaltjie Paarl Vallei Gemeente, 15h30 tot 17h30. Kom leer hoe om vriendskapsbande met Moslems te vorm. Spreker Rodney Adonis Lektor Bybel instituut Kalkbaai.

TUINWOONSTEL
Tuinwoonstel te huur vir een persoon. Beskikbaar vanaf 1 September 2017. Kontak
Hendri by 072 039 1609 vir verdere inligting.

In die Nuus