Auto Draft

Deur : Skriba  /  September 8th, 2017

UIT DIE KANTOOR

DIE KANTOOR

Ds NJ is met vakansie: 13-29 September 2017

WILDSFEES ARTIKELS
Ons is nog opsoek na die volgende artikels van die kerk wat by die wildsfees gebruik is:
Afdroogvadoeke (kan u dit asseblief so spoedig moontlik terug besorg aan die kerkkantoor)

SPESIALE KERKRAADSVERGADERING
Verkiesing van kerkraad op Sondag 17 September net na die Oggendiens in Konsistorie.

MOSLEMBDIENING
Moslembediening is ‘n olifant bediening en ons het jou regtig nodig in hierdie saak. Dalk lê die Here ’n Moslem persoon op jou hart en voel jy dat jy nie altyd weet wat om te sê nie? Ons wil graag met jou hande vat en daarom nooi ons jou na die volgende geleent- heid: 16 Oktober 2017, Klein saaltjie Paarl Vallei Gemeente, 15h30 tot 17h30. Kom leer hoe om vriendskapsbande met Moslems te vorm. Spreker Rodney Adonis Lektor Bybel instituut Kalkbaai.

CHILL KAMP TE HARTENBOS (2-3 DESEMBER)
Spaar solank vir ‘n lekker naweek by die see. As jy belangstel om te gaan, kan jy vir Ds NJ of kerkkantoor skakel. Die koste R650.

DS KHOZA IN MOSAMBIEK
Baie dankie aan die lidmate wat die bediening van Ds. Khoza deur die Geloofsoffer ondersteun. Danksy hierdie ondersteuning kon ons gemeente ’n aansienlike bedrag vir die sendingwerk van Mphatso Sinode deur Ds. Khoza na Mosambiek stuur.  Bid steeds vir die kerkplanting waarby Ds. Khoza betrokke is. Hy is ook by die pas afgelope sinode verkies as een van die moderatuurslede van die Sinode wat ook baie nuwe verantwoordelikhede op hom plaas. Persone wat meer gereeld inligting oor Ds. Khoza wil ontvang of by voorbidding vir hom betrokke wil wees, kontak Dr R van Velden: 0828574368 met die oog op ’n WhatsApp groep.

Persone wat meer gereeld inligting oor Free to Serve wil bekom of by voorbidding betrokke raak kan ook vir Dr R van Velden kontak.

KERSKAARTJIES VIR GEVANGENES
Ons is nog besig om Kerskaartjies vir die gevangenes in Hawequa en omliggende gevangenisse te maak wat hulle aan hulle geliefdes kan stuur oor die Kerstyd. Hulle voel gewoonlik baie uitgesluit en alleen oor die feestyd as al hul familielede bymekaar kan wees en hulle nie. Ons sal baie bly wees indien u kan help om ‘n kaartjie of twee te maak – dit kan op enige eenvoudige manier gemaak word deur eie inisiatief te gebruik om dit te versier. Ons kan nog tot einde Oktober kaartjies maak en moet dit teen middel November gaan aflewer. Bid asb. terwyl u ‘n kaartjie maak vir die gevangene wat dit gaan kry sowel as hulle geliefde aan wie dit gestuur gaan word , dat hulle deur die kaartjie Jesus se liefde sal ervaar.(Kontak Lounette van Niekerk 021 864 3175 / 082 77 49039)

In die Nuus