Auto Draft

Deur : Skriba  /  September 14th, 2018

 

BEROEP:

Ds Jan Grobbelaar is beroep na Prince Alfred’s Hamlet. Bid asseblief vir hom vir leiding en vrede.

MUSIEKBEDIENINGSVERGADERING

Die musiekbedieningsvergadering vind plaas op 26 September om 19:00 in die

konsistorie.

NUWE BEDIENINGSTRUKTUUR

Die kerkraad het Maandagaand ‘n nuwe bedieningstruktuur goedgekeur. Meer inligting sal mettertyd aan die Gemeente deurgegee word.
FIETSTOER 28-30 SEPTEMBER

Die eerste fietstoer was in 1987 na Citrusdal. Vanjaar is die 31ste fietstoer ten bate van

Smart Start (Vroeë Kind Ontwikkeling). Elke trapper en helper samel ten minste R450 in. Kinders gaan in die tyd met kollekteerlyste rond beweeg en dit sal waardeer word as u hul

kan ondersteun. U kan self ‘n trapper borg. Kom trap gerus saam. Ons rus elke 10km anders hou die dominees nie by nie. Ons ry vanjaar van Wellington via Riebeek Kasteel en Wes na Malmesbury tot weer op Wellington. Vorms beskikbaar by die kerkkantoor, skool, Ds Annelet en Ds NJ. Borgvorms met die geld moet asb teen Dinsdag 25 September by die

kerkkantoor ingehandig word.

 

KOORFEES 2018

Op Donderdag 27 September hou ons weer ons jaarlikse koorfees in die stadsaal. Die

toegang is gratis, maar u is welkom om vir ons ’n donasie te gee. Vir meer inligting kan u vir

Hetta Cloete skakel te  (021)873 3158 / 082 717 3062

PLAASMARK !!!!!!!!

Op 27 Oktober hou ons heerlik plaasmark / basaar te Linton Park. Ons is vreeslik opgewonde. Dankie vir almal wat nou reeds besig is om iers op die tafel te sit of bereid is om êrens te help. Skakel gerus met kerkkantoor of Herman Le Roux (083 441 9455).

PLAASMARKBASAAR KOEKBAKKOMPETISIE

Inskrywingsvorms is nou beskikbaar. Vir verdere navrae kontak Marietjie Geldenhuys te

083 270 9651. Kom deel in die pret, bak ’n koek en kyk of jy die jaar weer die dominees kan uitklop.

PLASTIEK PLANTBAKKIES

Dankie vir die plantbakkies wat ons reeds ontvang het.Ons benodig tans nog baie tweede handse plastiek plantbakkies vir die plaasmarkbasaar. Indien u ons kan help kan u gerus vir Hennie Engelbrecht skakel te 076 606 6038.

FISHY FASHIONS

Ons sê baie dankie vir elkeen wat vir ons klere gebring het. Ons waardeer dit opreg en vra dat ons nog mooi bruikbare klere benodig. Veral nog netjiese skoene, handsakke, oorbelle, krale, beursies ens. Dankie vir almal se bydrae. Kontak kerkkantoor vir verdere navrae.

BOEKETAFEL

Baie dankie vir almal se wonderlike bydrae in die ongelooflike baie boeke wat ons ontvang het vir die plaasmarkbasaar. Ons waardeer dit opreg baie. Ons het baie christelike boeke ontvang en wat vir ons tans genoeg is op die stadium. Ons kort nog baie kinderboeke,storieboeke, kinder dvd’s, christelike dvd’s, musiek dvd’s, cd’s en tydskrifte. U kan dit enige tyd by diekerkkantoor gaan aflewer. Baie dankie

NUWE LIDMATE

Op Maandag 29 Oktober om 19:00 is daar ‘n inligtingsgeleentheid in die Sentrum wat u asb moet bywoon as u by die Gemeente wil inskakel.

GEBEDSIMFONIE

Die Gebedsimfonie (interkerklike bidgroep vir herlewing en veral Wellington se sendelinge) ontmoet weer op Sondag 16 September om 15:30 by Eerste laan 22,

Wellington. Almal welkom! Daar sal vars gebedsonderwerpe beskikbaar wees sodat ons ons sendelinge sinvol kan ondersteun. Vir meer inligting bel ds Attie van Wijk, 082 557 9796.

GODSDIENS IN SKOLE

As gevolg van die hofuitspraak oor godsdiens in skole (dat geen godsdiensgroep of geloof bo ‘n ander voorkeur mag geniet nie). Kom Christelike godsdiensonderrig al hoe meer onder druk by skole.

 Dit maak ons as ouers net weer opnuut daarvan bewus dat geloofsonderrig die verantwoordelikheid van ons as ouers is. Ons moet saam met ons kinders Bybel lees en hul begelei om self die Bybel te lees en te leef. Ons moet saam met hul kerk toe gaan en hul motiveer en dit vir hul moontlik maak om kategese by te woon en self klasse aan te bied as ons die gawe het.

 Ouers onderneem mos by die doop om kinders te onderrig en te laat onderrig.

 As ons as Christene ons ouerlike plig versuim, waarsku Hos 4:1-2 ons teen die gevolge: “ Omdat trou, liefde en toewyding aan die wil van God in die land ontbreek, het vervloeking, valsheid, moord, diefstal en egbreuk hand oor hand toegeneem en is die vergieting van onskuldige bloed aan die orde van die dag”.

 

In die Nuus