Deur : Skriba  /  May 18th, 2015

Siekelys: 

Trudie Dörnbrack (wyk 4)

Sakkie en Koerie van Dyk (wyk 13) se dogter Ammie

Danie Opperman (wyk 8)

Etricia Mostert (wyk 1 Noord)

Miemie Neethling (Les Hug B)

Almarié Conradie (Blouvlei)

Jaco Potgieter (wyk 17)

Ina Rossouw (wyk 7)

Dalene von Molendorff (32) se suster en swaer

Sanette Botes (Krommerivier)

Esti Goosen (wyk 2)

In die Nuus