Deur : Skriba  /  May 29th, 2015

Siekelys:

Sakkie en Koerie van Dyk (wyk 13) se dogter Ammie

Danie Opperman (wyk 8);

Miemie Neethling (Les Hug B);

Almarié Conradie (Blouvlei);

Ina Rossouw (wyk 7);

Dalene von Molendorff (32) se suster en swaer;

Sanette Botes (Krommerivier);

Esti Goosen (wyk 2);

Danie Hauptfleisch Snr (Spruitrivier wyk);

Hugo van Heerden (Dukes)

 

Medelye:

Reo du Plessis (wyk 1 Suid) is oorlede;

Adéle Jardim (wyk 13) se broer is oorlede;

Lize Ferreira Les Huguenot A) se oom is oorlede

 

Sertifikaat van lidmaatskap ontvang:

Christaan Frederick Pool, Mariska Elizabeth Louw (nou Pool) met hul kinders Drikus en Heino Pool

Rachel Margaretha Dunn (nou Geyer)

 

Sertifikaat van lidmaatskap met kerkraadsgoedkeuring ontvang:

Elias Johannes Vermeulen & Susanna Petronella Nel (nou Vermeulen)

In die Nuus