Deur : Skriba  /  June 7th, 2015

Siekelys

Sakkie en Koerie van Dyk (wyk 13) se dogter Ammie

Danie Opperman (wyk 8)

Miemie Neethling (Les Hug B)

AlmariƩ Conradie (Blouvlei)

Ina Rossouw (wyk 7)

Sanette Botes (Krommerivier)

Danie Hauptfleisch Snr (Spruitrivier wyk)

Hugo van Heerden (Dukes)

Naas v/d Merwe (wyk 12) se suster

Fanie Heymans (Les Huguenots B)

Elsabe Sauerman (wyk 21)

 

Gelukwensing

Baie geluk aan Bertie & Jemona Mostert (wyk 17) met die geboorte van hul kleindogter

 

Medelye

Michiel van Niekerk (Uitsig-Suid) se ma is oorlede

In die Nuus