Deur : Skriba  /  June 15th, 2015

Siekelys: 

Sakkie en Koerie van Dyk (wyk 13) se dogter Ammie

Danie Opperman (wyk 8)

Miemie Neethling (Les Hug B)

Almarié Conradie (Blouvlei)

Ina Rossouw (wyk 7)

Sanette Botes (Krommerivier)

Danie Hauptfleisch Snr (Spruitrivier wyk)

Hugo van Heerden (Dukes)

Naas v/d Merwe (wyk 12) se suster

Fanie Heymans (Les Huguenots B)

Elsabe Sauerman (wyk 21)

Kobus Basson (wyk 16)

Susan Meades (wyk 16) se dogter, Nicolette

In die Nuus