Deur : Skriba  /  February 26th, 2018

 

ALGEMEEN

WERELDBIDDAG VIR VROUE

Vrydag 2 Maart 09:00 in die sentrum. Die diens sal gelei word deur Prop Annelet Slazus. Die Tema is:” Hoe wonderbaar is U skepping”.  Iets koel vir die keel sal na afloop van die diens bedien word.

WIT OLIFANT TAFEL

Ons begin hierdie jaar vroeg bymekaarmaak vir die wit olifant tafel. Indien u enige

onbruikbare items het wat net in u pad staan of wat u nie meer gebruik nie, kan u dit vir ons kom afgee by die kerkkantoor. Enige iets is welkom. Van ’n teelepel tot ’n Porche. Dankie vir u wonderlike bydrae elke jaar. Vir enige navrae kan u vir Mariska by die kerkkantoor skakel.

 SPELETJIE: GROEP 5

Indien u enige ou speelgoed en klere het wat nie meer in gebruik is nie ,sal ons dit so vreeslik waardeer indien u dit aan ons kan skenk ten bate vir die basaar. U kan vir Lara Smith kontak by  0725996840

 

POEDINGTAFEL: GROEP 6

Ons wil graag n verkoping van tweedehandse klere en huisraad hou ten bate van die basaar se poedingtafel. As jy dalk enige iets het wat jy nie gebruik nie en kan afstaan, bring dit asseblief na die kerkkantoor of kontak Amanda Anker by 0823271102 of 021 873 7263.

Byvoorbaat baie dankie.

  HANDGEMAAK—REEKS GELEI DEUR PROF MARIUS NEL – WEEK VAN  VERNUWING

Die “handgemaak” reeks is op powerpoint by die kerkkantoor beskikbaar vir diegene wat dit dalk sou wou hê. Kontak Mariska by kerkkantoor.

 

JEUG

#Imagine Kamp 6-8 April @ Bredasdorp

#Imagine is ‘n landswye beweging met die missie om jongmense (Gr.7-12) te bemagtig om hulle roeping in Suid-Afrika uit te leef. Hierdie jaar se mikpunt is om 3000 tieners by die feesgeleentheid

6-8 April in Bredasdorp bymekaar te kry om saam as jongmense ‘n verskil in die wêreld te maak.

 

Kostes: Tieners = R 570 en Volwassenes/groepleiers = R600

Meer inligting sal volg nader aan die tyd. Besoek gerus die webtuiste imaginemovement.co.za of kontak vir Annelet vir meer inligting.

 

Hulp by Midweek Kinderbediening

KIX,Tekkies en #’s is Woensdae weekliks volstoom aan die gang. Die Gr.1-3 groep kom 16:00-17:00 bymekaar en die Gr.4-7 groep vanaf 17:30-18:30. Ons kort ‘n paar hande wat, om die beurt, elke derde week kan help om hierdie groepe aan te bied. Indien jy belangstel, kontak gerus vir

Annelet by  082 337 2161 of anneletslazus@gmail.com

 

Makhathini-uitreik:

Ons het ‘n uitreik na Makhathini 23-30 Junie 2018. Ons gaan fokus op die versorging van sendelinge, tentveldtog by Ophansi (Jeuguitreik), kraalbesoeke in namiddae, instandhoudingswerk en begeleiding van Sorgwerkers (fisies en emosioneel). Enige

persoon is welkom om saam te kom. Kostes is R1500-00 per persoon. Kontak vir Ds Jan.

 

INDIEN ENIGE IEMAND ‘N SONBRIL OF ‘N ROOI LEESBRIL VERLOOR HET KONTAK ASSEBLIEF DIE KERKKANTOOR.

 

 

In die Nuus