Deur : Skriba  /  August 1st, 2019

40 DAE REIS SE TEKSE:

WEEK 1 – LUKAS 7:36-50

WEEK 2 –  LUKAS 14:1-14

WEEK 3 – LUKAS 14:15-24

WEEK 4 – LUKAS 22:7-23

WEEK 5 – HANDELINGE 10:1-11:18

WEEK 6 – HANDELINGE 2:41-47

4 AUGUSTUS 19:00 ONS GESELS OOR DEPRESSIE 101

Depressie is nie net die “buzz woord” van die dag nie. Dit is ‘n realiteit waarmee meer as 80% van mense daagliks moet saamleef, direk of indirek. Kinders so jonk as 3 jaar oud kan tekens van depressie wys.  Sondagaand 4 Augustus om 19:00 tydens die aanddiens kom gesels Johan Laten van Depressie 101 met ons oor die tekens en uitdagings van hoe om met Depressie te leef en te floreer. Ons nooi almal, jonk en oud na hierdie geleentheid. Ons nooi ook veral al die Blackies om hierdie geleentheid by te woon.

GEMEENTEKAMP TE KAMPALA   23-25 AUGUSTUS

Kom kamp saam by die luukse Kampala naby Bonnievale teen R250 per volwassene en R150 per kind vir die hele naweek. Jy hoef nie beddegoed en handdoeke saam te bring nie. Jy is net verantwoordelik vir jou eie etes wat ons nader aan die tyd met  mekaar bespreek. Inskrywings tot 12 Augustus by kerkkantoor. Navrae kan gerig word aan Ds NJ.

AKKOMODASIE AAN MIDDELBURGERS

Ons verwag weer 20 of meer Middelburgers as werkers by die komende Wildsfees 30/31 Aug. Ons vra dat u weer soos voorheen u harte en huise vir die vriende sal oopmaak om hulle te huisves. Feitlik al die etes sal hulle by die kerk geniet sodat daar vir u nie veel moeite sal wees nie. Skakel asb. die kantoor of vir Danie Theart 084 517 2610 indien u bereid is om een of meer te neem.

BID VIR MALAWI

Doen asb voorbidding vir die volgende:

  • Onluste agv ontevredenheid met die uitslae van Malawi se verkiesing op 21 Mei. Daar is ‘n hofsaak aan die gang oor bedrog met die stembriewe. ‘n Baie bekende oud-predikant van die Nkhoma Sinode, Ds Kilion Mgawi, was lid van die verkiesingskommissie. Sy huis op Nkhoma is hierdie week deur vandale geplunder. Hy en sy gesin moes vlug vir hulle veiligheid.
  • Die Nkhoma Sinode se tweejaarlikse sitting vind in Augustus plaas. Daar woed nog steeds ‘n onverkwiklike stryd in die sinode oor vrouens in kerklike ampte. Vra die Here om die regte leiers vir hierdie tye te voorsien, wat ook die regte leiding kan gee oor kontroversiële kwessies.
  • Louise Laubscher en die organisasie wat sy lei, FTS (Fishers, Trainers and Senders). Hulle doen evangelisasie, veral in Moslemgebiede, en gee dan opleiding vir leiers om die werk voort te sit. Hulle het ook ‘n besondere kinderbediening.
  • Maralise Potgieter wat betrokke is by bediening aan gevangenes in Malawi en by die opleiding van teologiese studente se vroue. Toestande in tronke in Malawi is haglik. Maralise het eintlik reeds afgetree, maar gaan voort met die bediening en het dringend finansiële hulp nodig.

KERKRAADSVERKIESING 19 AUGUSTUS

Gemeentelede kan nominasies indien by die kerkkantoor /of  tydens die erediens (sien vorm in afkondiginge)vir die volgende portefeuljes : Manne, vroue,seniors, jong werkendes, groepleiers en kleingroepe.

DANIËLKONFERENSIE SATERDAG 14 SEPTEMBER

Op 14 September is ‘n geleentheid vir manne om geestelik geinspireer te word. Tyd van 7:45-14:30. Skakelpersoon Roelof Prins sel 082 414 8338

AANDDIENS SONDAG 15 SEPTEMBER

Ons gaan die fliek “Ds Tienie” kyk 18:00 in die kerk. Dit sal deel vorm van ons erediens die aand.

KLERE VERKOPE PROJEK 2019

Baie dankie vir almal wat klere skenk vir ons klere verkope projek t.b.v. die Omgee en Jeugbediening. Die fonse wat hiermee gemaak word gaan vir omgee en uitreik projekte. Ons versamel steeds klere en julle is welkom om enige skoon, heel en bruikbare klere, skoene, beddegoed en handdoeke kerkkantoor toe te bring. Ons volgende verkope is 3 Augustus, 7 September en 30 November.

GR.1-3 OORSLAAP KAMP 13-14 SEPTEMBER MERK SOLANK DIE DATUM

Kry jou slaapsak en tent reg vir ‘n aand vol pret. Die Gr.1-3 groep trek by die kerksaal in vir ‘n aand en ons kuier ‘n hond uit ‘n bos. Die kamp begin om 17:00 Vrydag 13 September en 10:00 Saterdag 14:00 September is dit oplaai tyd. Meer inligting sal volg. Nooi gerus al jou maatjies van die skool ook saam. Vir navrae kontak Ds. Annelet by 082 337 2161

AUGUSTUS OMGEE MAAND

Augustus is omgeemaand.In hierdie maand dink ons aan mense wat ons hulp
nodig het. U kan ‘n bydrae maak mbv ‘n koevertjie (by u vat 5er/kerkkantoor of kerk) of dmv EFT. Hierdie bydrae help ons om ons maandelikse bydraes aan Silwerkruin, ACVV en diensdienssentrum te diens asook ons sinodale bydrae en om kos aan te koop vir kospakkies en in nood te voorsien. Mat 25:40:” Vir sover julle dit aan een van die geringste (onbelangrikste) van hierdie broers (mense wat saam met my kinders van God is) gedoen het, het julle dit aan My gedoen.”
40 DAE KLEINGROEP

Dinsdae om 10:00 in die konsistorie kan enigeen  inskakel by ‘n groep wat oor     Sondag se preektema gesels.

PREDIKANTSWYKE

Ds NJ-  10, 14-25, 32-34, Richelieu, Albatros, Onder Berg en Dal, Groenberg, Blouvlei, Dukes, Krommerivier.

Ds Cornis– 1-8, 11-13, 26-31, Patatskloof, Spruitrivier, Uitsig-Suid, Uitsig, Uitsig-Noord, Hertzog, Les Hugenot A & B, Sunfield, Diemersfontein.

Ds Annelet– 7, 9, Bordeux, Laer Uitsig

Skakel asseblief die leraar wat verantwoordelik is vir u wyk indien u ‘n leraar  benodig.

 

SPAAR ASSEBLIEF DIE NOMMER OP JOU FOON!

Ons wil graag uit die kantoor met julle kommunikeer via eenringting boodskappe (broadcasts). Spaar dus asb. sommer nou, onder Wellington-Oos Kerkkantoor die volgende no.: 066 301 2011

 

In die Nuus