Deur : Skriba  /  July 29th, 2012

Gebedslys

Ds Jan Grobbelaar

Eunice de Villiers (Groenberg)

Stoney Steenkamp (wyk 10)

Christo Strachan (Bordeaux) se pa

Hannelie Vermeulen (Uitsig)

Lynette Nel (wyk 20)

Etrecia Mostert (wyk 1 Noord)

 

Medelye

Elmarie Visser (wyk 12) en Pieter Fouche (wyk 20) se ma is oorlede

 

KERKRAADSVERKIESING 20 AUGUSTUS 2012

 

Die volgende wyke is vakant.  Lidmate is welkom om nominasies in te dien.

 

 Ouderlinge                                                Diakens

              2                                                       1 Suid

              4                                                            2

              5                                                            4

              6                                                            5

              9                                                            6

             11                                                           9

             12                                                          10

             15                                                          16

             16                                                          22

             17                                                          23

             22                                                          25

             23                                                          26

             24                                                          32

             27                                                          34

             28                                                  Spruitrivier

             31                                                   Richelieu

             32                                                   Bordeaux

             33                                                    Albatros

      Bordeaux                                          Krommerivier

      Albatros                                              Patatskloof

Onder Berg-en-Dal

   Krommerivier

  Les Huguenote A

         Hertzog

In die Nuus