Deur : Skriba  /  March 10th, 2013

Gebedslys

Hestie van Wyk (wyk 1 Suid) se ma

Kitty Basson (Spruitrivier)

Danie Opperman (wyk 8)

Erka Rosseau (UItsig-Noord)

Anelda van Zyl (wyk 12) se ma

Bertie van der Sandt (wyk11)

Louise Engelbrect

Hanneli Agenbag en Estelle Malherbe se suster

Miriam se veiligheid

Boere en plaasarbeiders

 

Gelukwensing

Geluk aan Estine Johnston met haar verlowing aan Marnus Hugo

In die Nuus