Auto Draft

Deur : Skriba  /  July 23rd, 2016

KOM ONS BID VIR:

 

SIEKELYS:  Mariana van Dyk (wyk 05), Hugo vd Merwe (Blouvlei), Koos Bruyns (wyk 18), Anne-Marie Swart (Sakkie en Koerie van Dyk (wyk 13) se dogter), Appie Augustyn (wyk 18), Frikkie Grobbelaar (Bordeaux) se pa, Ollie Ollewagen (wyk 27), André Mouton (Onder B & D), Delise Rabie (Albatros), Christine Swart (wyk 30), Etrecia Mostert (01 Noord), Kobus le Roux (Hertzog).

 

MEDELYE:

Bill Matthee van Wyk 16 is oorlede – sy begrafnis vind plaas op Maandag, 25 Julie 2016 om 11:00vm.

In die Nuus