Auto Draft

Deur : Skriba  /  August 4th, 2016

SIEKELYS:  Frikkie Smit (wyk 30), Tommy Hullenby, Rita Beukes (Spruitrivier), Hanlie Vermeulen (Uitsig), Mariana van Dyk (wyk 05), Hugo vd Merwe (Blouvlei), Koos Bruyns (wyk 18), Anne-Marie Swart (Sakkie en Koerie van Dyk (wyk 13) se dogter), Appie Augustyn (wyk 18), Ollie Ollewagen (wyk 27), André Mouton (Onder B & D), Delise Rabie (Albatros), Christine Swart (wyk 30), Etrecia Mostert (01 Noord), Kobus le Roux (Hertzog).

In die Nuus