Auto Draft

Deur : Skriba  /  March 19th, 2018

 

YSSKAATS VIR TIENERS

Op 23 Maart vertrek ons 16:30 vanaf die Sentrum. Ysskaatskoste R50. As jy wil saamgaan laat weet vir oom Charl Marais by 082 421 7921 of Ds NJ 084 584 1331 per whatsapp voor Dinsdag 12:00.

KERKKANTOOR URE

Maandag tot Vrydag 8:00 -14:00 en ook op Woensdae aande  vanaf 17:30 -18:30.

SAPS – DAG VAN GEBED

Die SAPS hou 21 Maart op Boland Stadium ‘n spesiale biddag vir ons land vanaf 09:00 – 12:00 .

Daar sal gebid word vir ons land se hoë misdaad, dwelmmisbruik en tekort aan water.

Vir enige navrae kan u Konstabel YL Wildschut kontak by 072 876 0970.

 

BOORGAT BY KERK

Ons het ‘n aanbieding gekry van ‘n maatskappy(persoon) om ‘n boorgat te sink op die kerkterrein vir R60 000 . Alle ander kostes om water aan die kerk en 2 pastorieë te voorsien word deur die maatskappy gedek. Die gemeente is ingelig en ‘n boorkommissie is saamgestel wat die saak moes
ondersoek. Voorsitter van boorkommissie : Lappies Labuschagne sel: 083 592 8709

Reeds beantwoorde vrae, finansiële en tegniese inligting is elektronies by u kerkraadslid of die kantoor beskikbaar. Die doel van die boorgat is om munisipale kostes aan water op die lang duur te bespaar. ( Binne 3 jaar sal die koste reeds bespaar wees) Bid asb vir wysheid en leiding sodat die kerkraad op 25 Maart ‘n etiese korrekte en God verheerlikende besluit kan neem.

KURSUS

Vriende oor grense 22 Maart. Vir enige navrae kontak  Ds Jan Grobbelaar / (021)

In die Nuus