Auto Draft

Deur : Skriba  /  August 27th, 2018

40 DAE KLEINGROEPE
Ons wil u aanmoedig om in die 40 dae saam met ander groepe te vorm en die boekie deur
te werk. Vul asb u naam in op die lysie wat beskikbaar is in die voorportaal van die kerk.

Daar sal Dinsdae oggende ’n 40 dae besprekingsgroep wees in die konsistorie en ook Woensdagaande 19:00 in die Sentrum waar ons saam na ‘n DVD kyk en in klein groepe saam gesels. U kan op enige stadium inskakel.

40 DAE
Die 40 dae reeks het reeds begin op 5 Augustus en handel oor die rol van die gewone
lidmaat. Ons gaan onder andere kyk na die rol wat lidmate soos ‘n dokter, ‘n onderwyser, ‘n vrou en ‘n boer gespeel het. Boekies met dagstukkies, verhale en groepbesprekings is beskikbaar teen R40 en ‘n DVD waarna groepe kan kyk teen R60 en ‘n Leiersgids teen R20 by ons en Moeder se kerkkantoor.
 
26 Augustus : Priester 2: Num 6:22-27

2 September: Koning 1 : Ps 24

9 September : Koning 2 : Mat 13:31-33;44-46

U IS NOG STEEDS BAIE WELKOM OM ENIGE TYD TE KOM AANSLUIT!!!

In die Nuus