Auto Draft

Deur : Skriba  /  May 20th, 2019

NUWE MODERATUUR VAN WES EN SUID KAAP SINODE 

Moderator: Nelis Janse van Rensburg

(Voorsitter)

Assessor: Nioma Venter

(Ondervoorsitter)

Skriba: Francois Herselman (Sekretaris)

Aktuaris: Charl  Stander (Kerkregkundige)

Addisionele lede: Nadia Marais &  Michelle

Boonzaaier

 

 

 

RINGKOMMISSIE VAN SWARTLAND

 

Voorsitter:  Ds Lettie Buchner

Ondervoorsitter:  George Prins

Skriba: Ds Annelet Slazus

Addisionele Lid: Johan Crouse

 

In die Nuus