Auto Draft

Deur : Skriba  /  March 6th, 2015

Siekelys:

 

Leon Nel (wyk 20)

Trudie Dörnbrack (wyk 4)

Johan Blom (10)

Ellen Nortier (wyk 3)

 

Medelye:

 

Ingrid Green (wyk 32) se man is oorlede

Victor Grobbelaar (Hertzog wyk)

Ria Crous (Spruitrivier wyk) se suster is oorlede

Gheta Grobler (Laer-Uitsig) se pa is oorlede

Suzanne Fabricius (wyk 26) se suster is oorlede

Myra Sutton (wyk 29) se man, John is oorlede

 

Sertifikaat van lidmaatskap ontvang:

Anton Bruce Marais en sy dogter Celestie Juané Marais; Anja Smit

 

Sertifikaat van lidmaatskap met toestemming ontvang:

Gesie Maria Margaretha Engelbrecht (nou Wiese)

In die Nuus