Auto Draft

Deur : Skriba  /  July 24th, 2015

Siekelys:

Sakkie en Koerie van Dyk (wyk 13) se dogter Ammie;

Danie Opperman (wyk 8);

Johan Schreuder (wyk 16);

Anne-Marie Tomlinson (wyk 16);

John Smith (Uitsig);

Piet du Plessis (wyk 4);

Michelle Munnik (wyk 34);

Maritza Rautenbach (Onder B & D);

Suzan Wüst (Uitsig) se ma;

Jan Britz (wyk) 27;

Susanne Haynes (Spruitrivier);

Marié Hanekom (wyk 21) se ma;

Ds. Bennie van Rensburg;

Anne-Marie Tomlinson (wyk 16);

Hannelie Vermeulen (Uitsig);

Hester Schreuder (Les Hug B);

 

Medelye – die vlg persone is oorlede:

Muriel van Eeden (wyk 5) – begrafnis Dinsdag 11:00; Hanno Hanekom (wyk 21) se pa

 

Gelukwensing:

Baie geluk aan Leon en Sandra Coetzee (Uitsig) met die geboorte van hul kleindogter.

In die Nuus