Auto Draft

Deur : Skriba  /  October 9th, 2011

Gebedslys:

Jolanda du Bois (wyk 19)

Lisa Muller (wyk 29)

Lynette Nel (wyk 20);

Lisa Muller (wyk 29)

Marilize Coetzee (Laer-Uitsig)

Niel van Zyl (Uitsig-Suid)

Christiaan Truter (Dukes)

 

Sinodesitting

Die 14de vergadering van die Algemene Sinode van die NG Kerk vergader vanaf môre 10 Okt tot 14 Okt in Boksburg.

 

Die sakelys van 300 bladsye bevat kern inligting oor ʼn hele aantal rigtinggewende sake en as kerkvergadering het die Sinode hom verbind om met oop Bybels in die teenwoordigheid van die Hoof van die Kerk, Jesus Christus, te praat. Ons moet sy stem hoor, ons moet onderskei wat sy wil is vir die kerk en dan leiding gee aan die kerkverband.

 

Die roepingsverklaring waarbinne die kerkvergadering hierdie leiding wil formuleer is:

(a)   Om met ʼn leerbare gees die wil van God deur sy Woord te leer ken en uit te leef in die uitdagende en komplekse wêreld waarin ons lewe.

b)  Om voortdurend in liefde na mekaar te luister en in ons vertroue in mekaar te groei

c)   Om in deernis met ander saam te leef

d)  Om met openheid onvoorwaardelik diensbaar te wees in die wêreld.

 

Die NG Kerk is reeds voor die vergadering, sal tydens en na die vergadering in die openbare oog wees en dit wat geskryf en gesê word, sal positief en negatief beleef word. Dit is die konteks waarbinne ons vergader en as kerk-op-die-markplein moet funksioneer. Daarvoor maak die kerkvergadering staat op die volhardende gebed van alle gelowiges, dat teologiese integriteit en verantwoordelike geloofs= onderskeiding beoefen sal word ter wille van die eer van die Koning van die Kerk en sy missie in die wêreld.

 

Ons buig voor die Here.     Ons is hier.       Ons is sy Kerk.      Ons is gestuurdes.

 

Aan God al die eer.

In die Nuus