Gebedsbulletin

Deur : Skriba  /  October 5th, 2015

Hosea 4:6 “My volk gaan onder omdat hulle nie aan My toegewy is nie” en vers 2 “Omdat trou, liefde en toewyding aan die wil van God ontbreek …. het vervloeking, valsheid, moord, diefstal en egbreuk hand oorhand toegeneem en is die vergieting van onskuldige bloed aan die orde van die dag”.

 

  1. In toewyding roep ons na God: “Here, almagtige God, dié dinge gebeur in ons land! Daagliks lees ons van korrupsie, onbehoorlike betalings aan individue en instansies en onreg wat heers. Dit reën ook nie op tyd nie, ons staar misoeste in die gesig, boere gaan grootliks skade ly, voedsel (soos aartappels, tamaties en uie) gaan duurder raak. Ons bely ons sonde en die sonde van ons volk voor U, ons regering erken nie u heerskappy nie, die president en kabinet vra nie na u wil nie, ons as u kinders versuim om u heerskappy op alle terreine te proklameer en ons fokus op probleme in plaas van op U, Here ons God.

Dankie, dat U lankmoedig en vol liefde is, dat daar by U vergewing van sonde verkry kan word – U sê ‘Al die sonde wat hy gedoen het, sal hom nie toegereken word nie…’ Eseg. 33:16, daarop staan ons, omdat U ons God is en niemand anders nie. U is die enigste wat KAN as U WIL. Dankie, dat U hierdie noodroep hoor! Amen”

 

  • Ons bid die week weer vir die onderwysstelsel in ons land, vir die aanwysing van ’n hoof by die Hoërskool en vir die beskerming van ons jongmense. Berigte van die beskikbaarheid van dwelmprodukte skok en gryp ons aan die hart – ons bid ‘Here beskerm ons jeug teen die euwel!’ Spr 30:5 “Elke belofte van God is betroubaar; Hy beskerm die wat by Hom skuil”.

 

 

  • Pelgrims na Mekka
  • het ’n skrikwekkende ervaring gehad van skare-paniek en vertrapping van mense- meer as 700 dood en meer as dit beseer. Here, almagtige enigste God van Abraham, Isak en Jakob, bewys u trou ook aan hulle al bely hulle nie u heerskappy nie – sorg in u alles oorheersende liefde op so ’n wyse dat hulle sal besef ‘niemand anders as ’n lewende almagtige God, Skepper van alles wat lewe, kan dit doen nie!’

 

 

  1. Geestelike leiers: Ek dink nie daar kan ’n week omgaan, sonder dat ons nie vir ons geestelike leiers by God ingetree het nie. Vra vir wysheid, insig en ’n gees van onderskeiding sodat hulle die wil van God sal ken, sy teenwoordigheid sal ervaar sodat hulle die gemeente in waarheid kan lei. “Waar die wil van Here nie bekend gemaak word nie, verwilder ’n volk; dit gaan goed met elkeen wat die wet van die Here onderhou”. Spr 29:18 (verwys ook na ons aanhefteks).

 

  1. Lofprysing: Here, die jongman, Elihu, een van Job se vriende, het ’n waarheid beetgehad toe hy gesê het ‘God is magtig, Hy laat konings regeer, selfs baie lank, maar as hulle hul verhef, word hulle gevangenes… Hy vermaan hulle om hulle van die sonde te bekeer – as hulle luister en Hom dien ….. uit Job 36. Nou prys ons u Naam omdat U regverdig regeer!

In die Nuus