Deur : Skriba  /  April 27th, 2016

Woensdag: Makathini en Malawi: Die betrokkenheid van die gemeente by die werk in Makathini en Malawi is in hierdie tyd weer hoog op die agenda. Ons ervaar hoe leiers die wil(opdrag) van die Here in hierdie verband soek en beplan om ’n verskil daar te maak. Bid dat die Here arbeiders vir die insameling van die oes sal oprig en hulle wat reeds daar is, sal versterk om te volhard.  “Here, ek het gehoor wat van U vertel is en ek is vervul met ontsag vir wat U gedoen het. Doen dit ook in ons tyd”. Hab. 3:2

In die Nuus