Deur : Skriba  /  May 6th, 2016

GEBEDSBULLETIN 8 MEI 2016

 

Moedersdag en ons aanhefteks kom paslik uit Spreuke 31: 20 en 21: “Sy( ʼn knap vrou), het ’n oop hand vir die armes, sy is vrygewig teenoor die behoeftiges. Sy is gerus oor haar huisgesin as dit sneeu: hulle dra almal warm klere”. Prys die Here vir die kosbare werk wat vrouens in ons gemeente doen.

 

Sondag: Verootmoediging: Dink na oor die vroue wat ’n bepalende invloed op jou lewe het/gehad het en gesels met die Here oor dit wat in jou hart opkom. “…as sy die Here dien, dan verdien ’n vrou om geprys te word”. Spr. 31:30

 

Maandag: Pinkster: Terwyl Kersfees verskillende beelde by mense kan laat opkom, is daar vir Pinkster net een beeld( ’n verwagting) en dit is die Heilige Gees aan die werk. Pinkster bring die verwagting om God se hart te leer ken, die verwagting van ’n ervaring van God se werk in my lewe. Mag u verhouding met Jesus as Verlosser, God ons Vader en die Heilige Gees as Trooster en Leerkrag aangevuur word gedurende die komende Pinkstertyd. “Skielik was daar ’n geluid uit die hemel soos van ’n geweldige stormwind en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het”. Hand 2:2

 

Dinsdag: Winter 2016. Ons hoor gereeld hoe mense vertel dat dit vroeer vir tot 14 dae aanmekaar gereën het. Ons verlang daarna en of dit waar is of nie, kan ons met die Here gesels oor die nood op landbou gebied en vra vir opvolg reëns. “Hy het die reën betyds laat kom, die vroeë en laat reëns soos voorheen gegee”. Joël 2:23

In die Nuus