Deur : Skriba  /  October 28th, 2016

Jeremia bid: “Ag, Here my God, U het die hemel en die aarde gemaak deur u groot mag. Niks is vir U onmoontlik nie. U. bewys u troue liefde aan duisende geslagte… Groot en magtige God, u Naam  is Here die Almagtige”. Jer  32:17

Sondag: Verootmoediging:  Lees in u stiltetyd Jer. 32: 36 tot 44 en kyk hoe God daarna verlang om goed te wees vir sy kinders….”Ek sal dit geniet om goed te doen aan hulle in my trou; met alles wat Ek is….”

Maandag: Reën: Indien vooraf berigte korrek is, begin die strengste waterbeperkinge wat nog in ons omgewing gegeld het, vandag. Kom ons smeek met ’n opregte hart vir reën by die enigste Een wat iets aan die uitkoms kan doen. Vra veral dat dit in die opvanggebiede van groot damme sal reën. “Laat die reën uitsak , hemel, laat redding reën, wolke, breek oop, aarde, laat voorspoed ontkiem, laat trou uitspruit. Ek is die Here, Ek skep hierdie dinge”. Jes. 45:8

Dinsdag: Matrieks: Bid vir die gr 12’s wat eksamen skryf, dat God hulle sal beskerm, rustig sal stem sodat niemand in hierdie spanningvolle tyd selfmoord sal pleeg nie.  Bid dat die studente betogings nie hul aandag sal aftrek van die dinge wat nou regtig belangrik is nie.  Bid dat talle jongmense in hierdie tyd tot geloof in Jesus Christus sal kom. “Mag ons seuns wees soos plante wat hoog groei in hulle jeug, ons dogters soos hoekpilare, uitgebeitel soos vir ’n paleis”. Ps. 144:12

Woensdag: Laos: In Laos moet kerke weekliks aan die regering verslag doen oor hoeveel mense die kerk bygewoon het. Bid asb. dat die kerke in Laos meer vryheid gegun sal word om sonder beperkinge te ontmoet.  “Dit gaan goed met die mens wat sy hulp van die God van Jakob ontvang, die mens wie se hoop gevestig is op die Here sy God. Ps. 146:5

Donderdag: Gemeentefees 5 Nov. 2016. Die Gemeentefees is die hoogtepunt in ons jaar. Ons ondervind dit dat mense op die dag groot welwillendheid aan die dag lê en die saamwerk geniet. Vra die Here vir ’n mooi sonskyndag en ’n feestelike, vrolike geleentheid met sukses op die toewyding van werkers.   “Die volk was bly oor hulle gewilligheid, want hulle het die vrywillige gawes aan die Here met hulle hele hart gegee”.1 Kron. 29:9

Vrydag: Geestelike Leiers: Bid dat ons geestelike leiers by die afloop van die jaar,  nie uitgeput sal wees of moedeloos nie en dat hulle die krag van die Heilige Gees sal ervaar.  “Ek wil getuig van u magtige dade, sodat die mense oor u wonderdade sal praat. Ek wil van u grootheid vertel. Sonder ophou moet hulle  u groot goedheid verkondig en oor u reddingsdade jubel”. Ps. 145:6 en 7.

Saterdag: Lofprysing: Kyk na ons aanhefteks en lees die hele hoofstuk 32 van Jeremia en kom onder die indruk van Jeremia se toewyding aan die Here. Lees dan Ps. 146 biddend tot eer van die Here.

In die Nuus