Deur : Skriba  /  September 26th, 2017

Gebedsbulletin 24 September 2017

Ps. 11:2 & 3 “Die werke van die Here is groot, almal wat daarin vreugde vind, dink daaroor na. Sy dade is vol majesteit en luister, sy trou staan vir altyd vas”.
Sondag: Verootmoediging: Die vers hierbo bring die woorde van die vorige beryming van Ps. 48:1 & 4 by my op: “Die Heer is groot waar Sions top, hom wentel uit die dieptes op….en vers 4: Ons wil o Heer, wat redding skenk, aan al u goedheid bly gedenk as ons tesaam is in u woning. Net soos u Naam is, grote Koning, so is u glans verskyning…” Lees asb. nadenkend weer Ps. 11.
Maandag: Reën: Terwyl ons reëntyd in die Kaap verbyskuif, kan ons steeds vra dat die Here die wolke bymekaar sal roep om damme aan te vul en die ongrondse water te voed. Vra vir wysheid in die bestuur van beskikbare bronne en verantwoordelikheid by die gebruik van die skaars hulpbron. “U is die Here my God, handel met my(ons) so dat u Naam ge-eer sal word” Ps. 109:21.
Dinsdag: Libië: .  Bid spesifiek vir beskerming van gelowiges se huwelike en dat dit ook ‘n duidelike bewys sal wees vir hul kinders en mense om hulle, van die transformerende krag van die Evangelie. Handelinge 16:30-31 ” Hy het hulle buitekant toe gevat en gevra: “Menere, wat moet ek doen om gered te word?”  Hulle antwoord hom: “Glo in die Here Jesus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.”  Hulle het toe die woord van die Here aan hom en aan al die mense in sy huis verkondig”. 
Woensdag: Fietstoer: Kom ons bid vir almal wat by die organisering van die jaarlikse fietstoer betrokke is. Vra dat alles volgens plan sal verloop, dat die ryers veilig sal ry en dat dit ook vir elkeen ’n geestelike ervaring van die teenwoordigheid van die Here sal wees. “Die Here, die Almagtige, is by ons, die God van Jakob is vir ons ’n beskutting”. Ps. 46:8
Donderdag: Mense in nood: Vra die Here wat sy hart vir minderbevoorregters in SA is en dat Hy vir u sal wys hoe u iemand kan seën. Vra dat die Here in hul behoeftes sal voorsien en bied uself as instrument in sy hande aan. “Toe het ek die Here hoor vra: Wie kan Ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Ek het geantwoord: Hier is ek, stuur my!” Jes. 6:8
Vrydag: Geestelike Leiers: Ons bid: “Laat Heer u seën op hul daal, u guns uit Sion hul bestraal. U. wat beveel en dit geskied, wil Heer, u seën oor hul gebied” Lied 268 in die Liedboek.
Saterdag: Lofprysing: “Ons moet die Here, ons God dien wat ons die groot reëns gee, die vroeë en laat reëns, elkeen op die regte tyd, wat vir ons gesorg het met oeste op die regte tyd.” Jer. 5:24

In die Nuus