Deur : Skriba  /  January 26th, 2018

Gebedsbulletin 28 Januarie 2018

“Maar ook julle sal nie standhou as julle nie in geloof standhou nie”.  Jes. 7:9      Mag ons die GELOOF behou in 2018!

Sondag: Verootmoediging: Dink oor vertroue in die Here sovêr dit u voornemens vir 2018 betref en gesels met die Here oor die mate wat u geloof ’n rol daarin speel. “Die volk wat in donkerte geleef het, het ’n groot lig gesien, oor die wat in die donker land was, het ’n lig geskyn”. Jes. 9:1

Maandag: Dankie: Wanneer u terugkyk na die eerste maand van die jaar, waarvoor kan u die Here dank? Kom ons kweek die gewoonte om daagliks, weekliks en maandeliks terug te kyk en die Here te dank vir dit wat u beleef het – elkeen het ’n storie, gesels met die Here daaroor. “Aan die Here kom die lof toe, want Hy het sy trou op wonderbaarlike wyse aan my betoon…..” Ps. 31:22

Dinsdag: Dankie  vir die reën: Nou weet ons hoe kosbaar water is en elke reëntjie word met dank begroet. Nou weet ons dat dit net die Here is wat reën gee. Kom ons dank die Here vir die reën wat die afgelope week of wat oor die land geval het. “Oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste”. Ps. 46:5

Woensdag: Bejaardes: Dit is hartseer dat soveel bejaardes vereensaam in versorgingsoorde, hier in die “Prediker-jare” van hul lewe. Ken u so iemand? Indien nie, vra die Here om u te wys vir wie en  hoe u sy hande en voete kan wees.  “ Laat reg geskied aan almal….. moenie die weduwee en weeskind, die vreemdeling  verdruk nie…” Sag 7:9

Donderdag: Bedieninge: Bid asb vir die bedieninge van die gemeente, Jeug; Getuienis; Diens v Barmhartigheid; Kleingroepe; Gebed; en vir die UK/Dagbestuur . Vra die Here vir toerusting en leiding deur die Heilige Gees sodat hierdie bedieninge tot opbou van die gemeente en tot eer van sy Naam sal funksioneer. “Die roem van die tempel sal in die toekoms groter wees as in die verlede, sê  die Here die Almagtige. Op hierdie plek sal Ek vrede gee”. Hagg 2:9

Vrydag: Geestelike Leiers: Voorbidding vir geestelike leiers (spesifieke persone maar ook in die algemeen)   behoort gereeld op u gebedslys te wees, want ook hulle “kan nie standhou as hulle nie in GELOOF bly en werk nie”. Jes. 7:9

Saterdag: Lofprysing:  Ons Skrifgebed kom uit Jer 14:22 “Is daar onder die nikswerd gode van die nasies een wat laat reën, wat die hemel sy reën kan laat gee? Is dit nie U wat dit doen nie, Here ons God? Ons vertrou op U, want dit is U wat al hierdie dinge doen”.

@@@

 

 

In die Nuus